• min side ikon Min side

En tryggere hverdag på nett

Barn og ungdom vokser opp i en digital verden. Vet du hvordan du som forelder kan gjøre hverdagen deres tryggere på nett?

Når barn begir seg ut på nettet bruker de sjelden tid på å tenke sikkerhet og personvern. Derfor er det viktig at vi som foreldre lærer dem om nettsikkerhet.

Det er ikke nok å sette opp filtre og regler – foreldre bør også ta praten og lære barna hvorfor de ikke skal oppgi personlig informasjon til fremmede, eller legge ut alt mulig på Facebook eller Snapchat. Vi må guide barna våre og lære dem å forstå viktigheten av sikkerhet på nett.


Les mer om hvordan vi snakker med barn om nettvett.

Aldersgrense

"Mange barn ønsker å bruke sosiale medier selv om de kanskje er yngre enn det aldersgrensen på tjenesten tilsier. Før du som forelder sier ja til dette, bør du gjøre deg kjent med tjenesten barnet ønsker å bruke. I tillegg bør du vurdere om barnet er modent nok til å takle de utfordringer bruk av tjenesten kan medføre.

13-årsgrensen på sosiale medier er satt for å beskytte barns personopplysninger. Det betyr at før barn fyller 13 år, må de ha foreldrenes godkjenning for å kunne opprette en profil og dele personopplysninger. Det er altså ikke ulovlig å opprette en konto på sosiale medier før fylte 13 år så lenge foreldrene har samtykket."

Kilde: Medietilsynet

Les mer om barn og sikkerhet på nett.