• min side ikon Min side

Gode råd om barn og unges nettliv

  Tips til foreldre om nettvett

  Mange barn får sitt første nettbrett ved skolestart, og de fleste sitter også med nettbrettet etter at leksene er ferdige. Men hvordan snakker vi med barna om nettvett?

  Det er viktig å tørre å sette grenser, fortelle om risikoer og vise barna hva som faktisk finnes på nettet. Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen, gir råd om hvordan du kan snakke med barnet om livet på nett – slik tar du praten:

  1. Lytt til barnet ditt

  Hvilke tanker har de rundt egen bruk? Hva er bra? Hva er dumt? Hvor mye tid synes de selv det er greit å bruke på dette? Få barnet til å sette ord på det han eller hun opplever. Ta deg god tid og lytt til hva de har å si.

  2. Vær nysgjerrig

  Spør for å forstå, og gjør deg kjent med hva barnet ditt gjør på nettet. Foreldre bør snakke med barna om sosiale medier og nettbruk i hverdagen på samme måte som vi spør om hvordan skoledagen har vært. Gjør dette til en vane, så dere er forberedt dersom en vanskelig situasjon skulle oppstå. Spør for eksempel om hvilke apper barnet bruker, hvem appen er laget for, om man lager grupper eller om flere i klassen bruker appen.

  3. Ta med barna inn i løsningen når noe har skjedd

  Vær på lag med barnet, slik at de ikke mister kontroll over situasjonen. Ikke ha en ovenfra-og-ned-holdning. Husk at det er lov å si til ungdom at man selv ikke vet, og du kan spørre barnet om lov til å snakke deg med andre foreldre for hjelp.

  4. Reflekter sammen med barnet ditt

  «Ville jeg sagt dette direkte til personen? Ville jeg likt at andre delte et slikt bilde av meg på nett? Synes jeg det er greit å gjøre dette.» Ta praten sammen med barnet og reflekter rundt hva som er greit å gjøre på nett, og om å tenke seg om før man gjør noe.

  5. Vær en god digital rollemodell for barnet

  Du er like mye barnets foresatte i den digitale verden som den fysiske. Tenk over hvilken rolle du har i barnets digitale hverdag og hvilke grenser du setter. Dette betyr at du også tar del i barnets virtuelle og digitale hverdag og involverer deg. Lær deg selv god takt og tone på nett. Spør før du legger ut bilder/filmer, tagger eller kommenterer barnet ditt og andre på nettet. Dette vil barna legge merke til og lære av. Tilegn deg nyttig kunnskap om sosiale medier slik at du vet om aldersgrenser, brukertrygghet og personvern. Da kan du hjelpe barna å bruke internett og sosiale tjenester på en trygg og god måte.

  6. Pust med magen

  Du må ikke overreagere når barna forteller om noe som har skjedd. Denne problematikken kan også være ny for foreldre. Ikke tenk sanksjoner (f.eks. ta mobilen). Barnet ditt har antakelig stor skyldfølelse allerede.

  7. Ta praten med barna tidlig

  Det er sent å gjøre dette når barnet er 13 år.  Kilde: korspaahalsen.rodekors.no

  «Det er akkurat som om å bli mobbet i skolegården, bare at det er hele verden som kan se det, hvis du mobber på internett» - Lea 10 år  Les mer om barn og sikkerhet på nett.