Sikker på nett

Internett gir oss fantastiske muligheter, men også økt fare for nettmobbing og ID-tyveri.

I år støtter vi de som arbeider daglig for å gjøre vår digitale hverdag sikrere.
Etter nomineringer på Facebook har juryen valgt ut Røde Kors sitt arbeid med Kors på halsen som mottaker av årets juledonasjon på til sammen kr 100 000.

Vi takker for det gode arbeidet de gjør for barns digitale sikkerhet og ønsker alle en trygg og god jul

  En ekspertjury kårer vinneren av Sikker på nett-prisen. Hedersprisen går til en ideell organisasjon som jobber for å gjøre vår digitale hverdag sikrere. Totalt deler juryen ut 100 000 kroner, enten til én eller fordelt på flere organisasjoner.

   

  Ekspertjuryen består av:

  • Seniorrådgiver i NorSIS, Bjarte Malmedal,
  • Forsikringsekspert nettsikkerhet i Codan Forsikring, Joacim Olsson
  • Administrerende direktør i Codan Forsikring, Stefan Langva

   

  Regler ved nominering og utvelgelse

  Hvem står bak: Codan Forsikring samarbeider med NorSIS om kåringen av årets Sikker på nett. Det er Codan som gir den økonomiske støtten på 100 000 kroner.

  Alle kan nominere: Alle kan nominere den organisasjonen de mener fortjener årets juledonasjon og hedersprisen Sikker på nett for å gjøre vår digitale hverdag tryggere.

  Kriterier i juryeringen: Ekspertjuryen avgjør hvilke organisasjon(er) som tildeles støtten på totalt 100 000 kroner. Organisasjonene velges på følgende kriterier:

  • En del av organisasjonens arbeid må bidra til å gjøre vår digitale hverdag sikrere.

  Eksempler på aktuelt arbeid, kan være:

  • Juridisk bistand ved f.eks. nettsvindel, ID-tyveri osv.
  • Opplysnings-, opplærings- eller holdningsskapende arbeid knyttet til å gjøre vår digitale hverdag sikrere.
  • Krisehjelp til mennesker som har vært misbrukt på nett (bildedeling av sensitive bilder/film, mobbing, nettsjikane, annet)
  • Påvirkningsarbeid eller organisasjoners samarbeid for å bedre menneskers vilkår for å bedre vår sikkerhet på nett.
  • Arbeidet til organisasjonen må ha positiv og betydelig påvirkning på mennesker/ samfunn.
  • Codan Forsikring, som utsteder støtten, forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før støtte utbetales.
  • Alle vinnerne må være organisasjoner godkjent av innsamlingskontrollen.
  • Det må være en ideell organisasjon. Støtten går ikke til enkeltpersoner, men enkeltpersoner kan på vegne av organisasjonen nomineres for sitt viktige arbeid for organisasjonen. Støtten vil i så tilfelle gå direkte til organisasjonen.
  • Ekspertjuryen vil etter tilgjengelige opplysninger og beste skjønn foreta avgjørelsen om hvilke organisasjon(er) som tildeles støtten.

  Støtte: 100 000 kr fordeles på én eller flere organisasjoner.

  Forbehold: Hensikten er å dele ut totalt 100 000 kroner i støtte til organisasjoner som arbeider med temaet sikker på nett.

  • Hvis det er færre eller ingen organisasjoner som er kvalifiserte, står juryen fritt til å velge hvordan beløpet skal disponeres og står fritt til å velge en organisasjon som tilfredsstiller kriteriene for juryeringen.
  • Codan Forsikring og NorSIS forbeholder seg retten til å kunne endre kåringen, regler og innhold når som helst.
  • Bruk i kommunikasjon: Organisasjonenes navn, bilde og begrunnelse, kan brukes i kommunikasjonen av kampanjen i media eller sosiale medier, og den nominerte organisasjonen godtar å bli kontaktet i forbindelse med kampanjen.
  • Codan Forsikring eller deres samarbeidspartnere i kampanjen er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til den økonomiske støtten som deles ut.
  • Codan Forsikring eller deres samarbeidspartnere i kampanjen er ikke ansvarlig for tekniske feil på Facebook eller hjemmeside i forbindelse med kampanjen.

  ID-forsikring inkludert

  For å sikre trygghet i alle deler av livet, tilbyr vi alle våre kunder en forsikring mot ID-tyveri og misbruk på nett, helt uten kostnad, uten egenandel, og du får den automatisk som kunde hos Codan Forsikring.

  Finn ut mer

  Våre forsikringer