Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

[ButtonHtmlOver]
[ButtonHtmlUnder]

Stortinget har bestemt at dagens årsavgift på motorkjøretøy skal kreves inn av forsikringsselskapene. Avgiften skifter navn til trafikkforsikringsavgift til staten og satsene er uavhengig av hvilket selskap du har forsikret kjøretøyet ditt i.

Hva er endringen?

Hvorfor skjer dette?

Hvem gjelder trafikkforsikringsavgiften for?

Når starter ordningen?

Hvordan foregår innkrevingen?

Hvordan fremkommer trafikkforsikringsavgiften på fakturaen?

Hvem bestemmer hvor mye trafikkforsikringsavgiften vil koste?

Hva blir satsene for trafikkforsikringsavgiften i 2018?

Fører omleggingen til dyrere forsikring?

Hva skjer ved leasing?

Hvis jeg bare bruker kjøretøyet deler av året, hva da?

Hva skjer hvis jeg selger kjøretøyet?

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?

Hva skjer om jeg ikke betaler Trafikkforsikringsavgiften?