Nå kommer trafikkforsikringsavgiften på fakturaen

    [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften for motorkjøretøy. Dette er en lovpålagt avgift som alle forsikringsselskap skal kreve inn på vegne av staten og er en del av forsikringsavtalen.

Fornyer du kjøretøysforsikringen din nå eller kjøper ny, vil du se at trafikkforsikringsavgiften er en del av prisen for forsikringen. Har du betalt forsikring for ny avtaleperioden og den strekker seg inn i 2018 vil du få en separat faktura for trafikkforsikringsavgiften nå før nyttår.

Hva er endringen?

Når starter ordningen og hvordan foregår innkrevingen?

Fremkommer trafikkforsikringsavgiften i forsikringsavtalen?

Jeg har Avtalegiro. Hva må jeg passe på?

Hva er fordelene ved den nye ordningen?

Hvem gjelder trafikkforsikringsavgiften for?

Hvem bestemmer hvor mye trafikkforsikringsavgiften vil koste?

Hva blir satsene for trafikkforsikringsavgiften i 2018?

Fører omleggingen til dyrere forsikring?

Påvirker bonusen min hva jeg skal betale i avgift?

Hva skjer hvis jeg har fått feil avgiftsbeløp?

Hva skjer ved leasing?

Hva skjer hvis jeg eier flere kjøretøy?

Hvis jeg bare bruker kjøretøyet deler av året, hva da?

Hva skjer hvis jeg selger kjøretøyet?

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?

Hva skjer om jeg ikke betaler Trafikkforsikringsavgiften?