Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

[ButtonHtmlOver]
[ButtonHtmlUnder]

Stortinget har bestemt at dagens årsavgift på motorkjøretøy skal kreves inn av forsikringsselskapene. Avgiften skifter navn til trafikkforsikringsavgift til staten og satsene er like uavhengig av hvilket selskap du har forsikret kjøretøyet ditt i.

Hva er endringen?

Hvorfor skjer dette?

Hvem gjelder trafikkforsikringsavgiften for?

Når starter ordningen?

Hvordan foregår innkrevingen?

Hva skjer med årsavgiften for 2017?

Hvordan fremkommer trafikkforsikringsavgiften på fakturaen?

Hva skjer ved leasing?

Hvis jeg bare bruker kjøretøyet deler av året, hva da?

Hva skjer hvis jeg selger kjøretøyet?

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?

Fører omleggingen til dyrere forsikring?

Hvem bestemmer hvor mye trafikkforsikringsavgiften vil koste?