Generell forbrukerinformasjon om Codan Forsikring

[ButtonHtmlOver]
[ButtonHtmlUnder]

[TitleH1]

Om Codan

Forsikringsselskapet bak forsikringsproduktet er Codan Forsikring A/S, cvr. nr. 1052 9638, som i Norge driver sin virksomhet i filialen Codan Forsikring NUF, org. nr. 991 502 491.

Codan er under tilsyn fra det danske og norske Finanstilsynet, som er med på å sikre at vi overholder den finansielle lovgivningen.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Personopplysninger

Vi behandler alle dine personopplysninger fortrolig og følger lov om behandling av personopplysninger. Vi lagrer dine personlige opplysninger, så vi kan administrere dine forsikringer. Om du ønsker mer informasjon, kan du lese vår personvernpolicy.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Prisinformasjon

Du får detaljert prisinformasjon ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 06300. Vi arbeider for tiden med en forenklet tilgjengeliggjøring av prisene på vår hjemmeside. Samtidig blir våre priser tilgjengelige ved søk på Finansportalen.

Din forsikringsavtale

Når du får et tilbud på dine forsikringer, eller når du inngår en forsikringsavtale, gir du opplysninger til Codan om forskjellige forhold, for eksempel tidligere skader i annet forsikringsselskap. Vi har tegnet din forsikring eller gitt deg et tilbud på bakgrunn av disse opplysningene. Du skal være oppmerksom på at hvis du har gitt oss gale opplysninger, kan det få betydning for dekning og erstatningsutbetaling ved en eventuell skade.

I Codan tilbyr vi rådgivning, forsikringsbevis og vilkår på norsk. De forsikringsavtaler som Codan inngår i Norge, er underlagt norsk lovgivning.

Angrerett

Om du angrer på at du har kjøpt forsikringen, har du 14 dagers angrerett. Skjemaet finner du her.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Provisjon

Når Codan selger forsikringsprodukter, gis det provisjon til de involverte medarbeiderne. Hvis forsikringsproduktene selges gjennom avtalepartnere som for eksempel forsikringsagenter, gis det i visse tilfeller provisjon til avtalepartnerne.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Klagemuligheter

Dersom det oppstår uenighet mellom deg og Codan om forsikringen, kan du klage til Codan i henhold til retningslinjene for Codans interne klageordning.

Hvis problemet fortsatt ikke kan løses, kan du også rette en henvendelse til den uavhengige:

Mistanke om forsikringssvindel

For å sikre riktige skadeoppgjør gjennomfører Codan undersøkelser ved mistanke om forsikringssvindel. I slike undersøkelser kan benyttes informasjon fra forsikringstaker, men også fra andre kilder. Forskjellige metoder benyttes av fageksperter for å avklare mistanke om forsikringssvindel i tråd med virksomhetens egne retningslinjer og bransjeorganisasjonens etiske retningslinjer for utredning. Opplysningene slettes i henhold til formålet og virksomhetens retningslinjer.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Garantiordningen

Codan er medlem av Garantiordningen for skadeforsikring som dekker krav i forhold til forbrukerforsikringer om forsikringsselskap går konkurs.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Kontakt

Du kan alltid kontakte Codan som står til rådighet, hvis du har spørsmål om din forsikring eller bruk for ytterligere råd. Vår adresse er:

 • Codan Forsikring,
  PB 523 Skøyen, 0214 Oslo
  Tlf. 06300.
  [LinkModules]
[Webform]