• handlekurv-icon
  Handlekurv
 • min side-icon
  Min side

Generell kunde- og forbrukerinformasjon fra Codan

  Her kan du lese viktig informasjon om ditt kundeforhold hos oss. Del 1 gjelder for alle kunder, mens del 2 inneholder informasjon som kun er relevant for våre forbrukerkunder. Du er selvfølgelig alltid hjertelig velkommen til å kontakte oss i Codan Forsikring dersom det er noe du lurer på.

   Til alle våre kunder

   Om Codan

   Codan Forsikring NUF er norsk filial av det danske forsikringsselskapet Codan Forsikring A/S som har konsesjon som skadeforsikringsselskap fra det danske Finanstilsynet. Virksomheten i den norske filialen av Codan er under tilsyn fra både det danske og det norske Finanstilsynet.

   Codan Forsikring NUF er registret i det norske Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 991502491 og har adresse Verkstedveien 3, 0277 Oslo.

   Codan Forsikring A/S er registrert hos Ervervs- og Selskapsstyrelsen i Danmark med CVR nr. 10529638 og har adresse Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, Danmark.

   Rådgivning

   I Codan yter vi rådgivning i forbindelse med de forsikringsprodukter som selges. Ved salg av forsikringer vil vi spørre deg om relevant informasjon for å kunne fastlegge ditt forsikringsbehov og tilpasse rådgivningen deretter.

   Forsikringsvilkår

   Våre standard forsikringsvilkår er tilgjengelige på våre nettsider. Det kreves ingen pålogging for å få tilgang til disse.

   Din forsikringsavtale

   I Codan tilbyr vi rådgivning, forsikringsbevis og vilkår på norsk. De forsikringsavtaler som Codan inngår i Norge, er underlagt norsk lovgivning.

   Når du får et tilbud på dine forsikringer, eller når du inngår en forsikringsavtale, gir du opplysninger til Codan om ulike forhold, for eksempel tidligere skader i annet forsikringsselskap. Vi har tegnet din forsikring eller gitt deg et tilbud på bakgrunn av disse opplysningene. Dersom du har gitt oss uriktige opplysninger ved avtaleinngåelsen, kan det få betydning for dekning og erstatningsutbetaling ved en eventuell skade.

   Personopplysninger

   Vi behandler alle dine personopplysninger fortrolig og i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk om behandling av personopplysninger. Vi lagrer dine personopplysninger blant annet for å kunne rådgi deg om, tilby deg, inngå og administrere dine forsikringer. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernpolicy.

   Prisinformasjon

   Pris for dine forsikringer vil alltid fremkomme av dine forsikringsdokumenter.

   Før du har tegnet en forsikring hos oss kan du få prisinformasjon / forsikringstilbud ved å enten beregne pris på våre nettsider for de dekninger det er mulig, eller ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 408 06300.

   Provisjon

   Når Codan selger forsikringsprodukter, gis det provisjon til de involverte medarbeiderne.

   Hvis forsikringsproduktene selges gjennom en av våre forsikringsagenter, gis det provisjon til agenten. Du vil motta nærmere informasjon om dette sammen med ditt forsikringstilbud eller fra forsikringsagenten.

   Klagemuligheter

   Dersom det oppstår uenighet mellom deg og Codan eller dersom du er misfornøyd med håndteringen av en sak vil du kunne klage til oss ved å kontakte oss på telefon eller ved å sende oss en skriftlig henvendelse.

   Ved klage vedrørende forsikringsavtale eller oppgjør kan du be om ny vurdering ved:

   Codan Forsikring
   Intern Klageordning
   Postboks 523 Skøyen
   0214 Oslo

   eller du kan også kreve nøytral klagebehandling i medhold av Forsikringsavtaleloven § 20-1 ved:

   Finansklagenemnda
   Postboks 53, Skøyen
   0212 Oslo

    

   Ved klager på avgjørelser i Naturskadesaker, så gjelder følgende prosedyre:

   Er det tvil om det foreligger naturskade eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av naturskadeerstatning er tilstede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven, ved:

   Ankenemnda/ Landbruksdirektoratet
   Postboks 8140 Dep
   0033 Oslo

   Garantiordningen for Skadeforsikring

   Codan er medlem av den norske Garantiordningen for Skadeforsikring som helt eller delvis skal dekke krav fra privatpersoner og mindre- og mellomstore virksomheter dersom deres forsikringsselskap ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Du kan lese mer om den norske Garantiordningen for Skadeforsikring her.

    

   Mistanke om forsikringssvindel

   For å sikre riktige skadeoppgjør gjennomfører Codan undersøkelser ved mistanke om forsikringssvindel. I slike undersøkelser kan benyttes informasjon fra forsikringstaker, men også fra andre kilder, herunder Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen som blant annet har til formål å forebygge forsikringssvindel. Innhentede opplysninger behandles i henhold til våre rutiner for behandling av personopplysninger. Codan følger Finans Norges bransjenorm for utredning ved mistanke om forsikringssvindel.

   Forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering

   Codan er forpliktet til å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. Vi må derfor stille våre kunder spørsmål for å sikre oss at vi har god nok kunnskap om dem, for å forebygge og forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

   Kontakt oss

   Du kan alltid kontakte Codan hvis du har spørsmål om din forsikring eller bruk for ytterligere råd.

   Telefon:         408 06300
   E-post:          kunde@codanforsikring.no
   Post:             Codan Forsikring, PB 523 Skøyen, 0214 Oslo

    Tilleggsinformasjon til våre forbrukerkunder

    Prisinformasjon

    Pris for dine forsikringer vil alltid fremkomme av dine forsikringsdokumenter.

    Før du har tegnet en forsikring hos oss kan du få prisinformasjon ved å enten beregne pris på våre nettsider, eller ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 408 06300. Våre priser er også tilgjengelige ved søk på finansportalen.no, hvor du også kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper.

    Vi gir deg også en samlerabatt avhengig av hvor mange forsikringer du velger å tegne hos oss.

    Angrerett

    Om du angrer på at du har kjøpt en forsikring hos oss, har du 14 dagers angrerett. For å benytte deg av angreretten må du kontakte vårt kundesenter på telefon eller fylle ut angrerettskjema som vil ligge vedlagt din forsikringspolise og sende dette til oss per post eller e-post. Benyttes ikke angreretten innen fristen vil forsikringsavtalen avsluttes ved oppsigelse eller flytting. Dette er nærmere beskrevet i forsikringsvilkårene.