Informasjon til våre kunder i forbindelse med flomvarsel

    I forbindelse med flomvarselet i deler av landet, har vi følgende melding til våre kunder:

    • Alle som er flomutsatt, har en plikt til å begrense eller avverge skade for å kunne få naturskadeerstatning etter flomskader.
    • Vi kan yte erstatning for rimelige og nødvendige utlegg til akutte tiltak for å avverge naturskaden, eller for å begrense skadens omfang.
    • Hvis våre kunder blir berørt av flom, ta kontakt med oss så raskt som mulig på telefon 408 06300.

    Utover dette oppfordrer vi befolkningen på flomutsatte steder til å lytte til råd fra lokale myndigheter og forebygge skader mens det fortsatt er mulig. Se også våre forebyggende råd