Veteranbilforsikring

Eier du en veteranbil, gir du den sikkert mye kjærlighet. Vi synes den fortjener litt ekstra trygghet også.

  Få tilbud på forsikring av din veteranbil:

  Laster skjema

  [TitleH1]

  Det er en fryd å dra på tur i en gammel og velholdt bil. Er du en av de heldige eierne av en vakker veteranbil, har du sikkert også erfart at det er dyrt.

  Bensin, vedlikehold og pleie, garasjeleie - det kan fort bli en del kroner i løpet av et år. Vi kan tilpasse forsikringsdekningen og kostnaden utfra behovet ditt.

  Har du en bil som har passert 30 år, er i god original stand og som du bruker av og til, er veteranbilforsikringen vår en god forsikring.

   [LinkModules]
  [Webform]

  [TitleH1]

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

  Fører- og passasjerulykkesforsikring
  Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med bilen.


  Delkasko

  Har du ikke behov for dekning av skader på egen bil, kan du med fordel overveie delkasko. Forsikringen dekker alle de skader du skulle være årsak til i trafikken samt:

  • Skader på bilen forårsaket av brann, lynnedslag og eksplosjon
  • Glasskader og reparasjon av steinsprutskader
  • Tyveri og skader som følge av tyveri/tyveriforsøk

  Du kan også inkludere veihjelp. Ved behov for assistanse kan du ringe vår samarbeidspartner Viking Redningstjeneste døgnet rundt på telefon 06000.


  Kasko

  Denne bilforsikringen dekker alt som er nevnt under delkasko, i tillegg til skade som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Andre skader på bilen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning
   [LinkModules]
  [Webform]

  Samle forsikringene - 15 % rabatt

  Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

  Få hjelp av en rådgiver

  Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt