• min side ikon Min side

Veteranbilforsikring

  Gode dekninger med vår veteranbilforsikring

  Det er en fryd å dra på tur i en gammel og velholdt bil. Er du en av de heldige eierne av en vakker veteranbil, har du sikkert også erfart at det er dyrt.

  Bensin, vedlikehold og pleie, garasjeleie - det kan fort bli en del kroner i løpet av et år. Vi kan tilpasse forsikringsdekningen og kostnaden utfra behovet ditt. Veteranbilforsikringen vår er en god forsikring for deg som har en eldre bil. For eksempel hvis du har en bil som har passert 30 år og som du bruker en gang i blant. Om bilen er i god original stand, passer forsikringen for deg.  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende. Om du en gang som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.  Delkasko

  Har du ikke behov for dekning av skader på egen bil, kan du med fordel overveie delkasko. Forsikringen dekker alle de skader du skulle være årsak til i trafikken samt:

  • Skader på bilen forårsaket av brann, lynnedslag og eksplosjon
  • Glasskader og reparasjon av steinsprutskader
  • Tyveri og skader som følge av tyveri/tyveriforsøk

  Du kan også inkludere veihjelp.  Kasko

  Denne bilforsikringen dekker alt som er nevnt under delkasko, i tillegg til skade som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Andre skader på bilen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning

  Fører- og passasjerulykkesforsikring

  Fører- og passasjerulykkesforsikring er en tilleggsforsikring. Den gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade eller ved uhell med bilen.