Codan er du forsikret ved ulykke?

Ulykker kan skje oss alle, uansett hvor forsiktige vi er. Det er ikke stort vi får gjort med akkurat dét. En ulykkesforsikring kan imidlertid gjøre at ulykkens økonomiske følger blir lettere.

Beregn pris på ulykkesforsikring

[TitleH1]

Det er fint å være forsiktig og tenke seg om to ganger. Likevel, alle forholdsregler i verden kan ikke hindre at det iblant skjer noe uforutsett. Med en ulykkesforsikring fra Codan kan du være trygg selv om en ulykke skulle skje. Forsikringen dekker både medisinsk invaliditet og behandlingskostnader som følge av en ulykke. Du velger selv en forsikringssum mellom 500.000 og 3.000.000 kroner.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Hva det innebærer

Medisinsk invaliditet innebærer en livsvarig reduksjon av forsikredes fysiske helsetilstand. Hvilken grad av invaliditet det dreier seg om, og hvilken forsikringssum du har valgt, avgjør utbetalingens størrelse. Dersom ulykken medfører dødsfall innen ett år etter at ulykken inntraff, utbetales hele forsikringssummen.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Dekker behandlingskostnader

Opptil fem prosent av forsikringssummen dekkes ved dokumenterte kostnader for følgende:

 • Behandling hos lege og tannlege
 • Forbindingssaker
 • Medisin
 • Proteser
 • Transport til og fra hjemsted
 • Transport fra ulykkessted til første behandlingssted
  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Verdt å vite

Du kan få erstatning fra flere forsikringer. Medisinsk invaliditet og dødsfall kan eksempelvis dekkes både av forsikringer du har hos oss, gjennom jobben og fagforeningen din. Utbetalingene kommer i tillegg til hverandre, slik at det kan bli en større sum totalt dersom du er forsikret flere steder. Faktiske kostnader som lege, tannlege- og reisekostnader erstattes imidlertid bare fra en forsikring. Ulykkesforsikringen kan tegnes av alle personer mellom 16 og 65 år. Du kan også kjøpe ulykkesforsikring for barn.

  [LinkModules]
[Webform]

Samle forsikringene - 15 % rabatt

Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

Få hjelp av en rådgiver

Ring oss gjerne på 06300 eller be om å bli oppringt

Laster skjema