• min side ikon Min side

Snøscooterforsikring

  Gode dekninger med vår snøscooterforsikring

  Å eie en snøscooter er både nyttig og morsomt, men som med alle andre kjøretøy følger det med et ansvar. Velg mellom ulike dekninger og finn den beste forsikringen for deg, slik at både du og snøscooteren din er sikret.

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.

  Rettshjelp inngår i forsikringen. Utgifter til advokat og lignende dekkes. Det kan være at du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

  Brann- og tyveriforsikring

  En brann og tyveriforsikring dekker enkelte skader på snøscooteren din. Ansvarsdekningen er inkludert, og i tillegg dekker den:

  • Brann
  • Eksplosjon
  • Tyveri og forsøk på tyveri

  I tillegg får du dekket noe fastmontert ekstrautstyr hvis det skulle gå tapt eller komme til skade.

  Kasko

  Kasko er den beste og mest omfattende forsikringen vi tilbyr for snøscootere. Forsikringen dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene, og flere typer skade på din snøscooter, eksempelvis hærverk.

  Fører- og passasjerulykkesforsikring

  Fører- og passasjerulykkesforsikring er en tilleggsforsikring. Den gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med snøscooteren.