Snøscooter

Det å eie en snøscooter er både nyttig og morsomt, men som med andre kjøretøy følger det med et ansvar. Velg forsikringer som gjør at både du og snøscooteren din er sikret på beste måte

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]
[ButtonHtmlOver]
[ButtonHtmlUnder]

Få tilbud på forsikring av din snøscooter

Laster skjema

[TitleH1]

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med snøscooteren.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Brann- og tyveriforsikring

En brann og tyveriforsikring dekker enkelte skader på snøscooteren din. Ansvarsdekningen er inkludert, og i tillegg dekker den:

 • Brann
 • Eksplosjon
 • Tyveri og forsøk på tyveri

I tillegg får du dekket en del fastmontert ekstrautstyr hvis det skulle gå tapt eller komme til skade.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Kasko

Kasko er den beste og mest omfattende forsikringen vi tilbyr for snøscootere. Den dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene, og flere typer skade på snøscooteren din, eksempelvis hærverk.

  [LinkModules]
[Webform]

Samle forsikringene - 15 % rabatt

Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

Få hjelp av en rådgiver

Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt