• min side ikon Min side

Rettshjelp

  Hva er rettshjelp?

  Enkelte av våre forsikringer for privatpersoner inneholder en rettshjelpsdekning.

  Rettshjelpsdekningen under innboforsikringen fanger opp tvister som er direkte knyttet opp mot det forsikrede objekt, og deg som privatperson. Det vil være en egenandel som er en fast sum på kr. 4000,-. pluss 20 % av utgiftene.

  Hvordan kan jeg søke om rettshjelpsdekning?

  For å søke om rettshjelpsdekning vil du kunne sende en e-post til rettshjelp@codanforsikring.no. Her er det fint om du skriver litt om hva saken dreier seg om, og legger ved dokumentasjon. Hva som er relevant dokumentasjon vil variere fra sak til sak. Et viktig utgangspunkt er å dokumentere at det har oppstått en «tvist». Dette innebærer at man har fremsatt/mottatt et krav som motparten/du har bestridt.

  Videre må det dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken. Det enkleste vil ofte være å la advokaten du har kontaktet rette henvendelsen til selskapet. En advokat kjenner normalt meget godt til rettshjelpsordningen. Hvilke type tvister som er omfattet og hvilke som ikke er det.

  Vi må foreta en konkret vurdering av alle søknader om rettshjelpsdekning. Når vi har mottatt nødvendig dokumentasjon, vil vi gjennomgå saken din og gi deg/advokaten din en tilbakemelding på dekning. Eventuelt vil vi be deg/advokaten din om flere opplysninger i saken.

  Hvilken advokat kan jeg velge?

  Det er ikke advokater i Codan som tar saken for deg. Du står helt fritt til selv å velge hvilken advokat du vil benytte. Som kunde i Codan har du 1 times gratis konsultasjon og 20% rabatt på ordinære priser hos Legalis. Les mer om dine fordeler hos Legalis Advokatfirma.

   Ved en skade

   Dersom du trenger rettshjelp kan du sende oss en mail på rettshjelp@codanforsikring.no så hjelper vi deg.

   Husk å ikke oppgi sensitive personopplysninger per e-post.