• min side ikon Min side
Codan er nå en del av Tryg Forsikring – Skandinavias største forsikringsselskap. Informasjonen om forsikringen nedenfor gjelder forsikring kjøpt i Codan før sammenslåing. Skal du kjøpe ny forsikring, gjelder Trygs vilkår. Kontakt oss, så hjelper vi deg

Gode dekninger med vår reiseforsikring

Da Korona kom, og vi måtte kansellere ferieturen, trodde noen at de ikke trengte reiseforsikring lenger. Men forsikringen gjelder fra du går ut av døra di hjemme.

Uforutsette hendelser kan også skje her. Å kollidere med sykkelen, miste bagasjen eller bli frastjålet lommeboken, kan like gjerne skje her hjemme som på ferie – derfor dekker vår beste reiseforsikring:

 • Raus leiebilforsikring

  Raus leiebilforsikring

  Leier du bil på ferien og får skade på leiebilen, dekker vi egenandelen

 • Bagasjedekning for alle

  Bagasjedekning for alle

  Vi betaler for klær og toalettsaker du trenger i tiden bagasjen er savnet

 • Utvidet familiedekning

  Utvidet familiedekning

  Deg, din ektefelle/samboer, barn, barnebarn og oldebarn i en og samme forsikring

 • Ubegrenset sykdomsforsikring

  Ubegrenset sykdomsforsikring

  Vi betaler sykehusregningen i utlandet og gir ekstra høy erstatning ved ulykkesskade

Finn reiseforsikringen som passer deg

Vi tilbyr standard og pluss reiseforsikring, både for deg som ønsker reiseforsikring alene og til familien.
Ved kjøp av reiseforsikring nå, vil ikke avbestillingsforsikring gjelde for reiser som allerede er kjøpt
Klikk på spørsmålstegnene for mer informasjon om hva reiseforsikringen dekker

Pluss

Standard

Reisens varighet

Best i klassen

Standard reiseforsikring gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet.

Velger du Reise Pluss, kan du velge mellom 75, 90 og 120 dagers varighet.

Inntil 120 dager

Inntil 60 dager

Reisesyke og hjemtransport

Reisesyke: Dekker dokumenterte utgifter om du rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade under reise.

Hjemtransport: Dekker syketransport til medisinsk behandling eller hjemtransport til Norge.

Ubegrenset

Ubegrenset

Tilkallelse

Blir du alvorlig syk eller skadet under reise, dekker vi etter avtale utgifter til reise og opphold for inntil to familiemedlemmer. Dette gjelder også ved død.

Ubegrenset

Kr 100 000

Reisegods

Dekker tapt eller skadet personlig reisegods, eller eiendeler til eget bruk under reise.

Kr 800 000

Kr 50 000

Forsinket bagasje

Dekker klær og toalettsaker når bagasjen kommer frem til bestemmelsesstedet mer enn 4 timer for sent og dette bekreftes av transportøren.

Kr 6 000

Kr 4 000

Innhenting av reiserute

Om du uforskyldt blir forsinket og kommer for sent til planlagt avreise dekkes dokumenterte merutgifter. Forsinkelsen må skyldes værforhold/teknisk feil når sikrede reiser med offentlig transportmiddel, eller kollisjon/utforkjøring som krever berging. Forsinkelsen må dokumenteres.

Kr 30 000

Kr 25 000

Avgang forsinket til neste dag

Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre før neste dag, erstattes overnattingsutgifter.

Kr 2 500

Kr 1 500

Forsinket ankomst (per døgn)

Gjelder ved forsinkelser på mer enn 8 timer til bestemmelsesstedet eller hjemstedet.

Kr 750

Kr 500

Reiseavbrudd

Kompensasjon for avbrutt reise når når du eller ditt reisefølge rammes av sykdom.

Kr 100.000

Kr 50 000

Reiseansvar

Best i klassen

Dekker erstatningsansvar for ting eller personskade du som privatperson kan pådra deg på reise utenfor Norden.

Kr 15 000 000

Kr 10 000 000

Rettshjelp

Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

Les mer om rettshjelp her.

Kr 100 000

Kr 100 000

Avbestilling

Refusjon ved avbestilling av reise eller opphold foretatt før avreisetidspunkt eller begynnelsestidspunkt. Gjelder ved akutt sykdom eller ulykkesskade attestert av lege.

Kr 800 000

Kr 50 000

Evakuering

Dekker nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering til bostedsadresse eller nærmeste sikre destinasjon ved krig/krigsrisiko, terror, naturkatastrofer eller epidemi.

Kr 1 000 000

Kr 150 000

Ulykke voksen - invaliditet

Best i klassen

Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer over 18 år.

Kr 600 000

Kr 300 000

Ulykke voksen - død

Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer over 18 år.

Kr 300 000

Kr 300 000

Ulykke barn - invaliditet

Best i klassen

Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer under 18 år.

Kr 750 000

Kr 500 000

Ulykke barn - død

Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer under 18 år.

Kr 100 000

Kr 50 000

Kriseforsikring (behandlingstimer)

Best i klassen

Dekker utgifter til kriseterapi hvis du på reise blir utsatt for trafikkulykke, brann, ran, overfall eller voldtekt.

Inntil 10

Inntil 10

Egenandel på leiebil (CDW)

Best i klassen

Refusjon av egenandel ved skade på leiebil mens du er på ferie. Gjelder i hele verden.

Kr 20 000

0

Barne-/oldebarn med på reisen

Best i klassen

Med familieforsikringen dekkes ektefelle/samboer og barn inntil 20 år, enten de er felles, "mine" eller "dine" barn. Pluss-forsikringen inkluderer til og med barne- og oldebarn.

Dekket

Ikke dekket

Vilkårsgaranti

Best i klassen

Vi garanterer like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap. Dette gjelder i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

Dekket

Ikke dekket

= Best i klassen.

Pluss

Standard

Reisens varighet

Best i klassen

Standard reiseforsikring gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet.

Velger du Reise Pluss, kan du velge mellom 75, 90 og 120 dagers varighet.

Inntil 120 dager

Inntil 60 dager

Reisesyke og hjemtransport

Reisesyke: Dekker dokumenterte utgifter om du rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade under reise.

Hjemtransport: Dekker syketransport til medisinsk behandling eller hjemtransport til Norge.

Ubegrenset

Ubegrenset

Tilkallelse

Blir du alvorlig syk eller skadet under reise, dekker vi etter avtale utgifter til reise og opphold for inntil to familiemedlemmer. Dette gjelder også ved død.

Ubegrenset

Kr 100 000

Reisegods

Dekker tapt eller skadet personlig reisegods, eller eiendeler til eget bruk under reise.

Kr 800.000

Kr 100 000

Forsinket bagasje

Dekker klær og toalettsaker når bagasjen kommer frem til bestemmelsesstedet mer enn 4 timer for sent og dette bekreftes av transportøren.

Kr 20 000

Kr 12 000

Innhenting av reiserute

Om du uforskyldt blir forsinket og kommer for sent til planlagt avreise dekkes dokumenterte merutgifter.

Per person:
Kr 30 000

Kr 50 000

Avgang forsinket til neste dag

Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre før neste dag, erstattes overnattingsutgifter.

Kr 6 000

Kr 4 000

Forsinket ankomst (per døgn)

Gjelder ved forsinkelser på mer enn 8 timer til bestemmelsesstedet eller hjemstedet.

Kr 750

Kr 500

Reiseavbrudd

Kompensasjon for avbrutt reise når når du eller ditt reisefølge rammes av sykdom.

Kr 200 000

Kr 100 000

Reiseansvar

Best i klassen

Dekker erstatningsansvar for ting eller personskade du som privatperson kan pådra deg på reise utenfor Norden.

Kr 15 000 000

Kr 10 000 000

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du som privatperson blir part i en tvist under reise utenfor Norden.

Kr 100 000

Kr 100 000

Avbestilling

Refusjon ved avbestilling av reise eller opphold foretatt før avreisetidspunkt eller begynnelsestidspunkt. Gjelder ved akutt sykdom eller ulykkesskade attestert av lege.

Kr 800 000

Kr 100 000

Evakuering

Dekker nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering til bostedsadresse eller nærmeste sikre destinasjon ved krig/krigsrisiko, terror, naturkatastrofer eller epidemi.

Kr 1 000 000

Kr 300 000

Ulykke voksen - invaliditet

Best i klassen

Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer over 18 år.

Kr 600 000

Kr 300 000

Ulykke voksen - død

Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer over 18 år.

Kr 300 000

Kr 300 000

Ulykke barn - invaliditet

Best i klassen

Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for personer under 18 år.

Kr 750 000

Kr 500 000

Ulykke barn - død

Dekker erstatning ved ulykke som fører til død for personer under 18 år.

Kr 100 000

Kr 50 000

Kriseforsikring (behandlingstimer)

Best i klassen

Dekker utgifter til kriseterapi hvis du på reise blir utsatt for trafikkulykke, brann, ran, overfall eller voldtekt.

Inntil 10

Inntil 10

Egenandel på leiebil (CDW)

Best i klassen

Refusjon av egenandel ved skade på leiebil mens du er på ferie. Gjelder i hele verden.

Kr 20 000

0

Barne-/oldebarn med på reisen

Best i klassen

Med familieforsikringen dekkes ektefelle/samboer og barn inntil 20 år, enten de er felles, "mine" eller "dine" barn. Pluss-forsikringen inkluderer til og med barne- og oldebarn.

Dekket

Ikke dekket

Vilkårsgaranti

Best i klassen

Vi garanterer like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Garantien gjelder i to år fra du flytter forsikringen til oss. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

Dekket

Ikke dekket

= Best i klassen.

Best i klassen

Områder underlagt sanksjoner

Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen kan medføre brudd på sanksjoner, forbud eller restriksjoner vedtatt av De Forente Nasjoner (FN), Den Europeiske Union (EU), Storbritannia eller USA.