• min side ikon Min side

Motorsykkel-/MC-forsikring

  Gode dekninger med vår motorsykkelforsikring

  Ikke la frykten for uforutsette hendelser ødelegge kjøregleden. Velt, påkjørsler, ulykker, alle på to hjul er svært sårbare på veien.

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Den dekker utgifter til advokat og lignende. Om du en gang som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

  Rettshjelp inngår i forsikringen. 

  Den dekker ikke skade på egen motorsykkel

  Brann- og tyveriforsikring

  En brann- og tyveriforsikring dekker både tyveri og enkelte skader på motorsykkelen din. Ansvarsdekningen er inkludert, og i tillegg dekker den:

  • Brann
  • Eksplosjon
  • Tyveri og forsøk på tyveri
  • Veihjelp

  Kasko

  Kasko er den mest omfattende forsikringen vi tilbyr for motorsykler. Har du en ny motorsykkel eller en MC av høy verdi, anbefaler vi kaskoforsikring.

  Motorsykkel-førere er med kasko dekket for alt som er nevnt i de andre forsikringene. I tillegg til flere typer skader på motorsykkelen, eksempelvis som følge av:

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Andre skader på motorsykkelen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning

  I tillegg får du dekket en del fastmontert ekstrautstyr hvis det skulle gå tapt eller komme til skade.

  Fører- og passasjerulykkesforsikring

  Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring. Den gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med motorsykkelen.