• min side ikon Min side

Mopedforsikring

  Gode dekninger med vår mopedforsikring

  Å eie en moped er både nyttig og morsomt, men som med alle andre kjøretøy følger det et ansvar med. Du kan velge mellom tre mopedforsikringer hos oss. Velg forsikringer som gjør at både du og mopeden din er sikret på beste måte.

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Dette er vår rimeligste mopedforsikring og den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.

  Forikringen inkluderer rettshjelp, som dekker utgifter til advokat og lignende. Som hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

  Brann- og tyveriforsikring

  Forsikringen dekker enkelte skader på mopeden din. I tillegg til Ansvarsforsikring dekker den:

  • Brann
  • Eksplosjon
  • Tyveri og forsøk på tyveri

  Kasko

  Kasko er den beste og mest omfattende forsikringen vi tilbyr for mopeder. Kasko dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene. I tillegg dekker det flere typer skade på mopeden din som sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk.

  Fører- og passasjerulykkesforsikring

  Fører- og passasjerulykkesforsikring er en tilleggsforsikring. Den gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade eller ved uhell med mopeden.