Mopedforsikring

Det å eie en moped er både nyttig og morsomt, men som med andre kjøretøy følger det et ansvar med. Velg forsikringer som gjør at både du og mopeden din er sikret på beste måte.

  Få tilbud på forsikring av din moped:

  Laster skjema

  Du kan velge mellom tre mopedforsikringsnivåer hos oss. For hvert nivå blir dekningen litt mer omfattende.

   Ansvarsforsikring

   Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge.

   Dette er vår rimeligste mopedforsikring og den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Forsikringen inkluderer rettshjelp, som dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

   Fører- og passasjerulykkesforsikring

   Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade eller ved uhell med mopeden.

   Brann- og tyveriforsikring

   Forsikringen dekker enkelte skader på mopeden din. I tillegg til Ansvarsforsikring dekker den:

   • Brann
   • Eksplosjon
   • Tyveri og forsøk på tyveri

    Kasko

    Kasko er den beste og mest omfattende forsikringen vi tilbyr for mopeder.

    Den dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene, og i tillegg flere typer skade på mopeden din, eksempelvis hærverk.

     Fordeler du har som kunde hos oss

     Samle forsikringene - 15 % rabatt

     Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

     Få hjelp av en rådgiver

     Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt