• Handlekurv

 • Min side

Mopedforsikring

  Laster skjema

  Det å eie en moped er både nyttig og morsomt, men som med andre kjøretøy følger det et ansvar med. Velg forsikringer som gjør at både du og mopeden din er sikret på beste måte. Du kan velge mellom tre mopedforsikringer hos oss. For hvert nivå blir dekningen litt mer omfattende.

   Ansvarsforsikring

   Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge.

   Dette er vår rimeligste mopedforsikring og den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Forsikringen inkluderer rettshjelp, som dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

   Fører- og passasjerulykkesforsikring

   Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade eller ved uhell med mopeden.


   Brann- og tyveriforsikring

   Forsikringen dekker enkelte skader på mopeden din. I tillegg til Ansvarsforsikring dekker den:

   • Brann
   • Eksplosjon
   • Tyveri og forsøk på tyveri

    Kasko

    Kasko er den beste og mest omfattende forsikringen vi tilbyr for mopeder.

    Kaskoforsikringen dekker alt som er nevnt i de andre forsikringene, og i tillegg flere typer skade på mopeden din som sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk.

     Få hjelp av en rådgiver

     Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt