• min side ikon Min side
Codan er nå en del av Tryg Forsikring – Skandinavias største forsikringsselskap. Informasjonen om forsikringen nedenfor gjelder forsikring kjøpt i Codan før sammenslåing. Skal du kjøpe ny forsikring, gjelder Trygs vilkår. Kontakt oss, så hjelper vi deg

Gode dekninger med vår innboforsikring

Fra hybel med ingenting til hus fylt med fine ting.
Livet forandrer seg hele livet, enten du bor i leilighet eller hus – derfor dekker vår beste innboforsikring:

 • Beste innboforsikring

  Tingene dine hjemme

  Innbo som mistes eller skades ved tyveri, brann-, natur- eller vannskade, også fra utett våtrom

 • Innboforsikring, uflaksforsikring

  Uflaksforsikring

  Ting eller møbler som ved et uhell plutselig faller ned, velter eller på annen måte går i stykker

 • Innboforsikring, tyveri av sykkel

  Sykkel utenfor boligen

  Tyveri av sykkel, sykkelhenger og barnevogn – både i og utenfor boligen

 • Innboforsikring, Veggedyr og kakerlakker

  Skadedyrforsikring

  Kostnader til bekjempelse av veggedyr og kakerlakker i hjemmet

Våre innboforsikringer

Vi tilbyr to ulike dekninger for innboforsikring. Innbo Pluss er vår beste innboforsikring og dekker blant annet skadedyr og har vilkårsgaranti. Vi hjelper deg å finne riktig innboforsikring, tilpasset dine behov.


Produktinformasjon (PID)

Innboforsikring Standard – Nødvendig forsikring for deg som vil betale minst mulig


Innbo Standard er en god innboforsikring. Det dekker det mest nødvendige og de mest kostbare skadene som kan skje med tingene dine i boligen. Forsikringen passer for deg som ikke ønsker å betale mer enn det mest nødvendige.


Med innbo mener vi alle de løse tingene i boligen din. Altså alt som du tar med deg når du flytter. For eksempel; møbler, bruksgjenstander, klær o.l. Selve bygningen og det fastmonterte (f.eks. kjøkkeninnredning) dekkes av egen husforsikring eller felles bygningsforsikring i sameie/borettslag.


Skade på tingene dine etter brann og vannlekkasje, samt tyveri og hærverk er dekket av innboforsikringen. Du er også dekket for ansvarsskader, altså hvis du har skyld i skade på andres ting eller andre personer. Skulle du som privatperson bli part i en tvist får du rettshjelp dekket av innboforsikringen.

Innboforsikring Pluss – Beste forsikring for deg som trenger å være ekstra godt sikret


Innbo Pluss et godt valg for aktive barnefamilier. Da det kan skje uhell på ting ved barnelek i stua eller husnøkler som mistes på fotballtrening. Vår beste innboforsikring passer også for deg som har høye verdier i boligen. Om du har mange ting i boden eller om du nettopp har gjort innkjøp av en dyr sykkel. Har du ofte fylt fryseren med masse matvarer, bør du vurdere en utvidet innboforsikring som Innbo Pluss.


Du får selvfølgelig dekket det samme nødvendige som Innbo Standard. I tillegg får du høyere forsikringssum på enkelte skader, og får dekket flere type skader som kan skje i boligen.


Med uflaksforsikringen i Pluss dekker vi skade på ting som skjer plutselig. F.eks. at noen i familien kommer borti TV-en som faller ned og ødelegges. Bor du leilighet og har høye verdier i kjeller-/loftsbod? Da bør du velge Innbo Pluss som dekker tyveri og hærverk for inntil kr 60 000. Med Standard er du dekket for inntil kr 30 000.


Tyveri av sykkel, elsykkel, sykkeltilhenger eller barnevogn utenfor hjemmet er dekket for inntil kr 25 000 med Pluss.  Det er begrenset til kr 10 000 med Standard.


Et ekstra tillegg med Innbo Pluss er at du får dekket bekjempelse av ubehagelige og uønskede dyr. Det kan være veggedyr, kakkelakker og skjeggkre som kanskje har kommet seg med i bagasjen fra ferie.


Velger du Innbo Pluss får du også vilkårsgaranti. Vi garanterer deg minst like gode eller bedre vilkår som i ditt nåværende forsikringsselskap. Hele to år etter at du flyttet innboforsikringen til oss.

Pluss

Standard

Vann

Dekker skade på innboet ditt i og rundt boligen din, som følge av oversvømmelse eller lekkasje.

Brann

Dekker skade på innboet ditt i og rundt boligen din, som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

Tyveri

Dekker tyveri av og hærverk på innboet i boligen din, eller i boden, garasjen, uthuset og på utearealet. Gjelder også ting som midlertidig befinner seg utenfor boligen.

Tyveri av sykkel

Dekker tyveri av sykkel, el-sykkel, sykkeltilhenger og barnevogn i og utenfor boligen din.

Ran og overfall

Dekker tyveri og skade på innboet ditt ved hærverk.

Naturskade

Dekker skade på innboet ditt som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Rettshjelp og privatansvar

Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

Les mer om rettshjelp her.

Matvarer i fryser

Dekker skade på matvarer i fryser/kjøleskap hvis temperaturen plutselig øker. Gjelder også skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på matvarer.

Alternativt bosted

Dekker ekstra og nødvendige utgifter til opphold utenfor boligen, når dette er under rehabilitering og ikke mulig å bo i.

Krisehjelp

Dersom du blir utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i hjemmet og trenger kriseterapi, dekker vi utgifter for inntil 10 behandlingstimer.

Lagring

Dersom du i forbindelse med flytting, arv, arbeid og utdanning, eller som følge av skade på boligen eller tyveri har behov for å lagre innboet ditt midlertidig, dekkes skade på dette.

Flytte

Dekker skade på innbo i forbindelse med privat flytting til ny bolig eller lagringsplass i Norge, og dersom noe blir stjålet fra bilen eller tilhengeren.

Uflaks

Dekker skade på ting som plutselig faller ned, velter eller på annen måte går i stykker. Både i og utenfor hjemmet.

Ombygging for rullestol

Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

Mistet nøkkel

Dersom nøklene til hjemmet ditt blir ødelagt eller plutselig forsvinner, dekkes kostnadene ved å skaffe nye. Dekker ikke nøkler til dører med felles adgang, bod, garasje eller lignende.

Veggedyr, kakerlakker og skjeggkre

Erstatning av kostnader til bekjempelse av veggedyr, kakerlakk og skjeggkre i hjemmet. Forsikringen er utviklet i samarbeid med Norsk Hussoppforsikring.

Tyveri fra bil og garderobeskap

Dekker tyveri fra bil, fastmontert bagasjeboks og låsbart skap utenfor boligen, for eksempel på et treningssenter.

Vilkårsgaranti

Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap. Det gjør vi i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

Best i klassen