Hva dekker innboforsikringen?

Med vår beste innboforsikring får du bl.a. dette inkludert:

 • [ImageAlt]

  Tingene dine hjemme

  Innbo som mistes eller skades ved tyveri, brann-, natur- eller vannskade, også fra utett våtrom

 • Sykkel utenfor boligen

  Tyveri av sykkel, sykkelhenger og barnevogn – både i og utenfor boligen

 • Tingene dine når du flytter

  Tyveri eller skade på tingene dine i forbindelse med flytting og lagring utenfor hjemmet

 • [ImageAlt]

  Uflaksforsikring

  Ting eller møbler som ved et uhell plutselig faller ned, velter eller på annen måte går i stykker

 • [ImageAlt]

  Skadedyrforsikring

  Kostnader til bekjempelse av veggedyr og kakerlakker i hjemmet

 • Mistet nøkkel

  Hvis du mister eller ødelegger nøklene til boligen ved et uhell, får du dekket nye

Våre innboforsikringer

Finn forsikringen som passer best for deg. Ønsker du generelt høyere forsikringssummer og har behov for tilleggsdekninger velger du vår beste innboforskring, Innbo Pluss.

Pluss

Standard

Vann

Dekker skade på innboet ditt i og rundt boligen din, som følge av oversvømmelse eller lekkasje.

Brann

Dekker skade på innboet ditt i og rundt boligen din, som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

Tyveri

​Dekker tyveri av og hærverk på innboet i boligen din, eller i boden, garasjen, uthuset og på utearealet. Gjelder også ting som midlertidig befinner seg utenfor boligen.

Tyveri av sykkel

Dekker tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og barnevogn i og utenfor boligen din.

Ran og overfall

Dekker tyveri og skade på innboet ditt ved hærverk.

Naturskade

Dekker skade på innboet ditt som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Rettshjelp og privatansvar

Dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist.

Matvarer i fryser

Dekker skade på matvarer i fryser/kjøleskap hvis temperaturen plutselig øker. Gjelder også skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på matvarer.

Alternativt bosted

Dekker ekstra og nødvendige utgifter til opphold utenfor boligen, når dette er under rehabilitering og ikke mulig å bo i.

Krisehjelp

Dersom du blir utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i hjemmet og trenger kriseterapi, dekker vi utgifter for inntil 10 behandlingstimer.

Lagring

Dersom du i forbindelse med flytting, arv, arbeid og utdanning, eller som følge av skade på boligen eller tyveri har behov for å lagre innboet ditt midlertidig, dekkes skade på dette.

Flytte

Dekker skade på innbo i forbindelse med privat flytting til ny bolig eller lagringsplass i Norge, og dersom noe blir stjålet fra bilen eller tilhengeren.

Uflaks

​Dekker skade på ting som plutselig faller ned, velter eller på annen måte går i stykker, både i og utenfor hjemmet.

Ombygging for rullestol

Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

Mistet nøkkel

Dersom nøklene til hjemmet ditt blir ødelagt eller plutselig forsvinner, dekkes kostnadene ved å skaffe nye.

Veggedyr og kakerlakker

Erstatning av kostnader til bekjempelse av veggedyr og kakerlakk i hjemmet. Forsikringen er utviklet i samarbeid med Norsk Hussoppforsikring.

Tyveri fra bil og garderobeskap

Dekker tyveri fra bil, fastmontert bagasjeboks og låsbart skap utenfor boligen, for eksempel på et treningssenter.

Best i klassen

Samle forsikringene - 15 % rabatt

Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

Interessert i et samlet tilbud?

Vi kontakter deg for en bedre og enklere forsikring.

  Laster skjema