Hytteforsikring / Fritidshusforsikring

  Få tilbud på forsikring av din hytte

  Laster skjema

  Ikke glem å forsikre ditt feriested

  Forsikre din hytte mot brannskader, vannskader og tyveri. Ønsker du ekstra gode dekninger velger du vår beste hytteforsikring Hytte Pluss, med Vilkårsgaranti.

  Med vår hytteforsikring er du fullverdiforsikret. Det vil si at ved en totalskade dekker vi kostnader til å gjenoppføre hytta, uten aldersfradrag eller fradrag for slitasje.

  Tilleggsbygg som anneks, uthus, båthus og lignende kan også fullverdiforsikres om ikke annet avtales.

   Våre hytteforsikringer

   Hytteforsikringen dekker skader på både hytte og tilhørende bygg på tomten. Du kan velge mellom standard hytteforsikring eller vår beste hytteforsikring, Hytte Pluss. Klikk på spørsmålstegnene nedenfor for å se hva som dekkes, og sammenlikne forsikringene:

   Pluss

   Standard

   Vann

   Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i boligen gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

   Brann

   Dekker skade på boligen som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

   Tyveri og hærverk

   Dekker skade på hytta som følge av tyveri og hærverk.

   Rettshjelp og privatansvar

   Dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist.

   Hage og basseng

   Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

   Naturskade

   Dekker skade på hytta, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

   Utett tak og vegg

   Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i boligen på grunn av at bygningen er utett, dekker vi skadene som oppstår. Utbedring av feilen/mangelen som forårsaket skaden er også dekket for inntil 5 000 kr.

   Utett våtrom

   Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

    

   Håndverkerfeil

   Gjør håndverker eller entreprenør f.eks. dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det. Gjelder også våtrom.

    

   Verditap

   Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer hytta på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

   Utvidet totalskade

   Hvis skaden på hytta er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om hytta var totalskadet.

   Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

   Best i klassen

   Dersom hytta blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.

    

   Ombygging for rullestol

   Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

    

   Vilkårsgaranti

   Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

    

   Veggedyr og kakerlakker

   Blir hytta angrepet av kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter eller mus, dekker vi bekjempelse av skadedyrene. Vi dekker også skade på bygningen fra dyr som er kommet plutselig og uforutsett

   Råte og skadedyr

   Blir hytta angrepet av hussopp eller råte, dekker vi skadene.

   = Best i klassen

   Hytteforsikring Pluss

   Vår beste forsikring for fritidsbolig eller hytte – med vilkårsgaranti

   Ønsker du best mulig dekning anbefaler vi Pluss-forsikring. Dette er vår beste forsikring for hytte eller fritidsbolig. Den gir deg blant annet økte beløpsgrenser ved skade. Forsikringen dekker også flere typer skader utover standarddekningen, som håndverkerfeil, utett tak og vegg og skade fra utett våtrom. I tillegg er råte- og skadedyrforsikring inkludert.


   Vilkårsgaranti

   Du er garantert like gode eller bedre vilkår enn du hadde i ditt forrige forsikringsselskap. Les mer om Vilkårsgaranti


   Råte- og skadedyrforsikring

   Å få fritidsboligen angrepet av råtesopper og treborende insekter kan bli en kostbar opplevelse. Ønsker du å forsikre deg mot dette, anbefaler vi å kjøpe Hytte Pluss om du ønsker råte- og skadedyrforsikring. Forsikringen dekker skade på bygningen fra skadedyr, reparasjonskostnader på innvendig konstruksjoner ved skader forårsaket av råtesopper og treborende insekter og bekjempelse av rotter, mus, kakerlakker og veggedyr inne i bygningen.

    Husk innboforsikring!

    I tillegg til hytteforsikring bør du også ha innboforsikring, som dekker skade på alle gjenstandene inne i hytta, som møbler, kjøkkenutstyr, klær, og sportsutstyr. Forsikringen kan kjøpes sammen med hytteforsikringen, og forsikringssum velger du selv.

     Les mer, sjekk pris eller kjøp forsikring på nett

     – og samler du flere forsikringer hos oss kan du få inntil 15 % rabatt

     Få hjelp av en rådgiver

     Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt