• min side ikon Min side

Hytteforsikring

  Gode dekninger med vår hytteforsikring

  Forsikre din hytte mot brannskader, vannskader og tyveri. Ønsker du ekstra gode dekninger velger du vår beste hytteforsikring Hytte Pluss, med Vilkårsgaranti.

  Med vår hytteforsikring er du fullverdiforsikret. Det vil si at ved en totalskade dekker vi kostnader til å gjenoppføre hytta, uten aldersfradrag eller fradrag for slitasje.

  Tilleggsbygg som anneks, uthus, båthus og lignende kan også fullverdiforsikres om ikke annet avtales.

  Husk innboforsikring på hytta

  I tillegg til hytteforsikring bør du også ha innboforsikring, som dekker skade på alle gjenstandene inne i hytta, som møbler, kjøkkenutstyr, klær, og sportsutstyr. Forsikringen kan kjøpes sammen med hytteforsikringen, og forsikringssum velger du selv.

   Hytteforsikring Pluss

   Vår beste forsikring for fritidsbolig eller hytte inkluderer vilkårsgaranti.

   Ønsker du best mulig dekning anbefaler vi Pluss forsikring. Dette er vår beste forsikring for hytte eller fritidsbolig. Den gir deg blant annet økte beløpsgrenser ved skade.

   Forsikringen dekker også flere typer skader utover standarddekningen, som håndverkerfeil, utett tak og vegg og skade fra utett våtrom. I tillegg kan du velge å ha råte- og skadedyrforsikring inkludert.

   Vilkårsgaranti

   Du er garantert like gode eller bedre vilkår enn du hadde i ditt forrige forsikringsselskap. Les mer om Vilkårsgaranti

   Råte- og skadedyrforsikring

   Å få fritidsboligen angrepet av råtesopper og treborende insekter kan bli en kostbar opplevelse. Ønsker du å forsikre deg mot dette, anbefaler vi å velge tilleggsforsikringen for råte- og skadedyr.

   Forsikringen dekker skade på bygningen fra skadedyr, reparasjonskostnader på innvendig konstruksjoner ved skader forårsaket av råtesopper og treborende insekter og bekjempelse av rotter, mus, kakerlakker og veggedyr inne i bygningen.

    Våre hytteforsikringer

    Vi tilbyr to ulike dekninger for hytteforsikring. Hytte Pluss er vår beste hytteforsikring og dekker blant annet håndverkerfeil og har vilkårsgaranti. Vi hjelper deg å finne riktig hytteforsikring, tilpasset dine behov.

    Produktinformasjon (PID)

    Pluss

    Standard

    Vann

    Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i boligen gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

    Brann

    Dekker skade på boligen som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

    Tyveri og hærverk

    Dekker skade på hytta som følge av tyveri og hærverk.

    Rettshjelp og privatansvar

    Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.
    Les mer om rettshjelp her.

    Hage og basseng

    Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

    Naturskade

    Dekker skade på hytta, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

    Utett tak og vegg

    Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i boligen på grunn av at bygningen er utett, dekker vi skadene som oppstår.

    Utett våtrom

    Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

     

    Håndverkerfeil

    Gjør håndverker eller entreprenør f.eks. dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det. Gjelder også våtrom.

     

    Verditap

    Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer hytta på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

    Utvidet totalskade

    Hvis skaden på hytta er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om hytta var totalskadet.

    Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

    Dersom hytta blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.

     

    Ombygging for rullestol

    Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

     

    Vilkårsgaranti

    Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

     

    Råte og skadedyr (valgfri)

    Omfatter skader etter ekte hussopp og andre råtesopper, samt skader forårsaket av insekter. Den dekker også bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter.