• min side ikon Min side

Husforsikring Standard

  Har du flyttet fra leilighet og blitt huseier? Da trenger du en ny type boligforsikring.

  Bor du i leilighet trenger du oftest kun innboforsikring, som dekker skade på tingene du har hjemme. Ting som vannskader på gulvet eller nedsotet kjøkken dekkes av sameiets felles bygningsforsikring. Dette betales som en del av fellesutgiftene.

  Har du kjøpt hus – enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, må du selv sørge for å forsikre huset. Du trenger en god husforsikring. Velger du vår standard husforsikring får du en rimelig forsikring som dekker det mest nødvendige.

   Hva dekker husforsikringen?

   Fullverdiforsikring

   Med husforsikring fra Codan er huset ditt fullverdiforsikret. Det betyr at om huset totalskades, dekker vi gjenoppbygging av nytt hus, uten fradrag for aldring eller slitasje. Selv om huset har markedsverdi på 2 mill., kan det koste 3 mill. å bygge opp et tilsvarende hus med dagens standard – forveksle derfor ikke markedsverdi med fullverdisummen som er estimert i forsikringsavtalen.

   Har du benyttet ekstra kostbare materialer eller spesialbygde løsninger i huset, husk å opplyse om dette når du kjøper boligforsikring. Det bør registreres i forsikringsavtalen at huset er av høy standard, da det vil påvirke fullverdisum og kostnad for å bygge opp et nytt hus.

   Brann og brannskader

   Brannskader i huset som følge av brann, plutselig og uforutsett nedsoting fra fyringsenhet, lynnedslag og elektrisk fenomen er dekket av forsikringen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også som følge av lyn og tordenvær. Forsikringen dekker også brannskader som følge av brudd på elektrisk ledning.

   Vannskader

   Med forsikring på hus erstattes også skader forårsaket av vann.

   Med det menes skade på bygningen som forårsakes av vann, gass eller annen væske. Uansett om det er væske som trenger inn i huset, eller at det oppstår lekkasje fra vannrør og andre utstyr. Standard husforsikring dekker ikke råtesopper. Du må velge tilleggsforsikringen Råte- og skadedyrforsikring for å få dette dekket.

   Tyveri og hærverk

   Skulle du oppleve å ha innbruddstyver i huset dekker vi skader på boligen som følge av tyveriet. Husk at du må ha innboforsikring for at alle de løse tingene i huset erstattes ved tyveri.

   Naturskade

   Alle med boligforsikring er også dekket mot naturskade som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

   Hageanlegg og trebrygge

   Utenom hovedhuset og tilhørende tilleggsbygninger nevnt i forsikringsbeviset, er også hageanlegg på tomten som gjerde, flaggstang og utvendig badebasseng/boblebad dekket av husforsikringen. Fast trebrygge og frittliggende treplatting er dekket mot brann og naturskade.

   Valgfri tilleggsforsikring: Råte- og skadedyrforsikring

   Uavhengig om du velger vår standard eller vår bedre husforsikring, Hus Pluss, kan du velge tilleggsforsikring mot råtesopper og skadedyr. Forsikringen dekker skader etter hussopp og andre råtesopper, skader forårsaket av insekter og bekjempelse av veggedyr og kakerlakker, samt bekjempelse av rotter og mus. Husk at dersom skade på bygning forårsaket av plutselig mus- eller rotteaktivitet skal erstattes, må du ha husforsikring Pluss.

    Hus Pluss – den beste husforsikringen

    Ønsker du å være ekstra godt forsikret for skader på huset ditt? Sjekk ut vår beste husforsikring, Hus Pluss, som dekker blant annet håndverkerfeil, ombygging for rullestol og flere typer vannskader.

     Velg beste husforsikring for deg

     Vi tilbyr to ulike dekninger for husforsikring. Hus Pluss er vår beste husforsikring. Vilkårsgaranti er inkludert og pluss-forsikringen dekker også blant annet håndverkerfeil. Vi hjelper deg å finne riktig husforsikring, tilpasset dine behov. Husforsikring kan kjøpes for enebolig, rekkehus og tomannsbolig. Husk at du må tegne egen innboforsikring.

     Har du hytte? Les mer om hytteforsikring.

     Produktinformasjon (PID)

     Hus Pluss

     Hus Standard

     Vann

     Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

     Brann

     Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

     Tyveri og hærverk

     Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.

     Rettshjelp og privatansvar

     Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

     Les mer om rettshjelp her.

     Hage og basseng

     Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

     Naturskade

     Dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

     Utett tak og vegg

     Skader som oppstår ved at vann, gass eller annen væske som kommer inn i huset på grunn av utett bygning dekkes.

     Utett våtrom

     Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

      

     Håndverkerfeil

     Gjør håndverker eller entreprenør for eksempel dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av dette. Gjelder også våtrom. Det er krav om bruk av autoriserte/godkjente håndverkere, som skal dokumenteres ved kvitteringer. Dekker ikke skader som består av sprekker eller knirk i gulv.

      

     Verditap

     Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer huset på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

     Ferie etter skade

     Dersom huset er ubeboelig i mer enn 4 måneder etter en skade, dekker vi utgifter til reise og overnatting for inntil kr 25 000.

     Utvidet totalskade

     Hvis skaden på huset er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om huset var totalskadet.

     Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

     Dersom huset blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.

      

     Ombygging for rullestol

     Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

      

     Vilkårsgaranti

     Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap. Det gjør vi i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

     Råte og skadedyr (valgfri)

     Omfatter skader etter ekte hussopp og andre råtesopper, samt skader forårsaket av insekter. Den dekker også bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter. Egenandel kroner 4000.