• min side ikon Min side

Husforsikring Pluss

  For mange holder det med standard husforsikring, men ønsker du å være ekstra godt forsikret bør du vurdere vår beste boligforsikring Hus Pluss. I tillegg til alt som dekkes av Hus Standard dekker forsikringen flere typer skader som kan ramme huset ditt.

   Hva dekker Hus Pluss?

   Flere typer vannskader

   Om vann eller annen væske trenger inn i huset grunnet utett tak eller vegger, dekkes skader forårsaket av vannet.

   Med Pluss-forsikring er også vannskader i nærliggende rom til bad/våtrom dekket hvis badet er utett. Med nærliggende rom menes de rom som ligger vegg i vegg eller under badet. Husforsikringen dekker ikke skade på selve våtrommet.

   Håndverkerfeil

   Du er forsikret i 10 år mot skader som følger av dårlig arbeid av håndverker eller entreprenører. Det kan være alt fra dårlig fundamenting, valgt feil materialer eller bygget for svak konstruksjon.

   Verditap

   Dette er en god forsikring å ha. Hvis for eksempel kommunen ikke tillater gjenoppføring/reperasjon av bygningen på samme sted etter en skade. Da får du nemlig dekket eventuelle verditap dette skulle medføre.

   Ferie etter skade

   Blir boligen din så skadet at den er ubeboelig i mer enn 4 måneder? Da dekker husforsikring utgifter til en reise med overnatting for inntill 25 000.

   Utvidet totalskadeforsikring

   Er huset skadet mer enn 75% av byggekostnader for et nytt hus? Da får du erstatningsoppgjør som om huset var totalskadet.

   Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

   Ved gjenoppføring av et totalskadet hus dekkes merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak utover det som er påkrevd. Det kan f.eks. være at du ønsker varmepumpe eller automatisk vannstopper.

   Ombygging for rullestol

   Hva skjer hvis en i husstanden din blir varig invalid som følge av en ulykke? Eller hvis barnet ditt blir født med et handikap? Med Hus Pluss forsikring kan du få dekket tilpasningen av boligen.

   Råte- og skadedyrforsikring – valgfri tilleggsforsikring

   Du kan i tillegg til Hus Pluss velge tilleggsforsikring mot råtesopper og skadedyr. Forsikringen erstatter skader etter råtesopper og skader etter insekter. Velger du denne tilleggsforsikringen dekkes også bekjempelse av veggedyr og kakerlakker, samt bekjempelse av rotter og mus.

   Skade på huset forårsaket av mus eller rotter som har kommet plutselig og uforutsett dekkes av Pluss-forsikringen. Men hvis du skal ha dekket bekjempelse av skadedyrene må du ha Råte- og skadedyrforsikring.

    Velg beste husforsikring for deg

    Vi tilbyr to ulike dekninger for husforsikring. Hus Pluss er vår beste husforsikring. Vilkårsgaranti er inkludert og pluss-forsikringen dekker også blant annet håndverkerfeil. Vi hjelper deg å finne riktig husforsikring, tilpasset dine behov. Husforsikring kan kjøpes for enebolig, rekkehus og tomannsbolig. Husk at du må tegne egen innboforsikring.

    Har du hytte? Les mer om hytteforsikring.

    Produktinformasjon (PID)

    Hus Pluss

    Hus Standard

    Vann

    Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

    Brann

    Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

    Tyveri og hærverk

    Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.

    Rettshjelp og privatansvar

    Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

    Les mer om rettshjelp her.

    Hage og basseng

    Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

    Naturskade

    Dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

    Utett tak og vegg

    Skader som oppstår ved at vann, gass eller annen væske som kommer inn i huset på grunn av utett bygning dekkes.

    Utett våtrom

    Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

     

    Håndverkerfeil

    Gjør håndverker eller entreprenør for eksempel dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av dette. Gjelder også våtrom. Det er krav om bruk av autoriserte/godkjente håndverkere, som skal dokumenteres ved kvitteringer. Dekker ikke skader som består av sprekker eller knirk i gulv.

     

    Verditap

    Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer huset på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

    Ferie etter skade

    Dersom huset er ubeboelig i mer enn 4 måneder etter en skade, dekker vi utgifter til reise og overnatting for inntil kr 25 000.

    Utvidet totalskade

    Hvis skaden på huset er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om huset var totalskadet.

    Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

    Dersom huset blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.

     

    Ombygging for rullestol

    Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

     

    Vilkårsgaranti

    Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap. Det gjør vi i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

    Råte og skadedyr (valgfri)

    Omfatter skader etter ekte hussopp og andre råtesopper, samt skader forårsaket av insekter. Den dekker også bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter. Egenandel kroner 4000.