• Handlekurv

 • Min side

Fra leilighet til rekkehus, så villa med hage. Livet forandrer seg hele livet – derfor dekker vår beste husforsikring:

 • vilkårsgaranti

  Vilkårsgaranti

  Uansett hvor gode vilkår du har i ditt forsikringsselskap i dag, garanterer vi deg minst like gode

 • Husforsikring - ferie etter skade

  Ferie etter skade

  Er huset ubeboelig i mer enn 4 måneder etter skade, spanderer vi ferie for inntil kr 25 000

 • Husforsikring - Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

  Sikkerhets- og klimatiltak

  Tiltak utover det som er påkrevd etter skade. F.eks. automatisk vannstopper eller varmepumpe

 • Husforsikring - håndverkerfeil

  Håndverkerfeil

  Gjør håndverker feil er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følge av dette

 • Husforsikring - Skade fra utett våtrom

  Skade fra utett våtrom

  Vannskader i rom som ligger vegg i vegg eller under våtrommet

 • Husforsikring - råte og skadedyr

  Råte og skadedyr

  Angrep fra kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter, mus, hussopp eller råte

Velg beste husforsikring for deg

Sammenlign husforsikringene våre og finn den som passer deg og din bolig best; Husforsikring Standard eller Husforsikring Pluss.

Husforsikring kan kjøpes for enebolig, rekkehus og tomannsbolig.
Har du hytte? Sjekk også ut hytteforsikring.

Klikk på spørsmålstegnene for å se hva forsikringen dekker

Pluss

Standard

Vann

Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

Brann

Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

Tyveri og hærverk

Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.

Rettshjelp og privatansvar

Dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist.

Hage og basseng

Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

Naturskade

Dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Utett tak og vegg

Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i huset på grunn av at bygningen er utett, dekker vi skadene som oppstår.

Utett våtrom

Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

 

Håndverkerfeil

Gjør håndverker eller entreprenør f.eks. dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det. Gjelder også våtrom.

 

Verditap

Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer huset på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

Ferie etter skade

Dersom huset er ubeboelig i mer enn 4 måneder etter en skade, dekker vi utgifter til reise og overnatting for inntil kr 25 000.

Utvidet totalskade

Hvis skaden på huset er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om huset var totalskadet.

Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

Dersom huset blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.

 

Ombygging for rullestol

Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

 

Vilkårsgaranti

Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

 

Råte og skadedyr (valgfri)

Omfatter skader etter ekte hussopp og andre råtesopper, samt skader forårsaket av insekter. Den dekker også bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter.

Les mer, sjekk pris eller kjøp forsikring på nett

– og samler du flere forsikringer hos oss kan du få inntil 15 % rabatt

Be om tilbud

Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt

  Laster skjema