• min side ikon Min side
Codan er nå en del av Tryg Forsikring – Skandinavias største forsikringsselskap. Informasjonen om forsikringen nedenfor gjelder forsikring kjøpt i Codan før sammenslåing. Skal du kjøpe ny forsikring, gjelder Trygs vilkår. Kontakt oss, så hjelper vi deg

Gode dekninger med vår husforsikring

Fra leilighet til rekkehus, så villa med hage. Livet forandrer seg hele livet – derfor dekker vår beste husforsikring:

 • Husforsikring - håndverkerfeil

  Håndverkerfeil

  Gjør håndverker feil er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følge av dette

 • Husforsikring - Skade fra utett våtrom

  Skade fra utett våtrom

  Vannskader i rom som ligger vegg i vegg eller under våtrommet

 • Husforsikring - ferie etter skade

  Ferie etter skade

  Er huset ubeboelig i mer enn 4 måneder etter skade, spanderer vi ferie for inntil kr 25 000

 • Husforsikring - råte og skadedyr

  Råte og skadedyr

  Angrep fra kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter, mus, ekte hussopp eller råte

Velg beste husforsikring for deg

Vi tilbyr to ulike dekninger for husforsikring. Hus Pluss er vår beste husforsikring. Vilkårsgaranti er inkludert og pluss-forsikringen dekker også blant annet håndverkerfeil. Vi hjelper deg å finne riktig husforsikring, tilpasset dine behov. Husforsikring kan kjøpes for enebolig, rekkehus og tomannsbolig. Husk at du må tegne egen innboforsikring.

Har du hytte? Les mer om hytteforsikring.

Produktinformasjon (PID)

Hus Pluss

Hus Standard

Vann

Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

Brann

Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

Tyveri og hærverk

Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.

Rettshjelp og privatansvar

Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

Les mer om rettshjelp her.

Hage og basseng

Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

Naturskade

Dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Utett tak og vegg

Skader som oppstår ved at vann, gass eller annen væske som kommer inn i huset på grunn av utett bygning dekkes.

Utett våtrom

Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

 

Håndverkerfeil

Gjør håndverker eller entreprenør for eksempel dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av dette. Gjelder også våtrom. Det er krav om bruk av autoriserte/godkjente håndverkere, som skal dokumenteres ved kvitteringer. Dekker ikke skader som består av sprekker eller knirk i gulv.

 

Verditap

Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer huset på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

Ferie etter skade

Dersom huset er ubeboelig i mer enn 4 måneder etter en skade, dekker vi utgifter til reise og overnatting for inntil kr 25 000.

Utvidet totalskade

Hvis skaden på huset er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om huset var totalskadet.

Sikkerhets- og klimavennlige tiltak

Dersom huset blir totalskadet dekker vi merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. F.eks. varmepumpe og automatisk vannstopper.

 

Ombygging for rullestol

Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

 

Vilkårsgaranti

Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap. Det gjør vi i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.

Råte og skadedyr (valgfri)

Omfatter skader etter ekte hussopp og andre råtesopper, samt skader forårsaket av insekter. Den dekker også bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter. Egenandel kroner 4000.