Codan er huset
ditt forsikret?

Med vår beste husforsikring får du dekket:

 • Husets verdi

  Blir huset totalskadet, hjelper vi deg med å bygge det opp til samme standard som før

 • Klimavennlige tiltak

  Merkostnader til klimavennlige tiltak utover de som er påkrevd

 • Håndverker- og entreprenørfeil

  Gjør håndverker eller entreprenør feil, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det

 • Skade fra utett våtrom

  Vannskader i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom

 • Råte- og skadedyr

  Angrep fra kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter, mus, hussopp eller råte

Våre husforsikringer

Finn forsikringen som passer best for deg. Ønsker du generelt høyere forsikringssummer og har behov for tilleggsdekningene i Pluss-forsikringen, velger du den.

Pluss

Standard

Vann

Dekker skade som følge av at vann, gass eller væske trenger inn i huset ditt gjennom grunnen eller at for eksempel vannrør sprekker og det oppstår lekkasje.

Brann

Dekker skade på huset ditt som følge av brann, nedsoting, lynnedslag og brudd på elektrisk ledning.

Tyveri og hærverk

Dekker skade på huset ditt som følge av tyveri og hærverk.

Rettshjelp og privatansvar

Dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist.

Hage og basseng

Dekker skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang, badebasseng, i tillegg til fast trebrygge og terrasse.

Naturskade

Dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Utett tak og vegg

​Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i huset på grunn av at bygningen er utett, dekker vi skadene som oppstår.

Utett våtrom

Hvis vann, gass eller annen væske kommer inn i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom, dekker vi skadene som oppstår.

 

Håndverkerfeil

Gjør håndverker eller entreprenør som for eksempel for dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det.

 

Verditap

Hvis offentlig myndighet ikke tillater at du setter opp igjen eller reparerer huset på samme sted etter en skade, er du forsikret mot verditapet det medfører.

Utvidet totalskade

Hvis skaden på huset er større enn 75 % av prisen for å bygge det opp igjen, får du oppgjør som om huset var totalskadet.

Klimavennlige tiltak

Dersom huset blir totalskadet dekker vi merkostnader til klimavennlige tiltak utover de som er påkrevd.

 

Ombygging for rullestol

Dersom en i husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykke og avhengig av rullestol, dekkes nødvendig bygningsmessig tilpasning. Dette gjelder også dersom barn blir født med handikap og har behov for rullestol.

 

Veggedyr og kakerlakker (valgfri)

Blir huset angrepet av kakerlakker, veggedyr, skadeinsekter, rotter eller mus, dekker vi skadene. Denne forsikringen kan kjøpes uavhengig av om du har Standard eller Pluss.

Råte og skadedyr (valgfri)

Blir huset angrepet av hussopp eller råte, dekker vi skadene. Denne forsikringen kan kjøpes uavhengig av om du har Standard eller Pluss.

Best i klassen

Samle forsikringene - 15 % rabatt

Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

Interessert i et samlet tilbud?

Vi kontakter deg for en bedre og enklere forsikring.

Laster skjema