• min side ikon Min side

Campingvognforsikring

  Gode dekninger med campingvognforsikring

  Mange nyter sommeren på tur i campingvogn, eller bruker den som hytte på fast sted fra år til år. Selv om campingvognforsikring ikke er lovpålagt, kan den fortsatt utsettes for skader, og en forsikring kan komme godt med.

  Hvorfor forsikre campingvogn?

  Det er ikke lovpålagt med campingvognforsikring. Det er ansvarsforsikringen på bilen som gjelder hvis campingvognen forårsaker skade på andre eller andres eiendom. + Det er allikevel en god idé å forsikre campingvogn slik at du er dekket for skader som f.eks. tyveri, hærverk og velt, både med vognen og tilhørende fortelt. Du kan velge mellom brann- og tyveriforsikring og kaskoforsikring.

  Brann- og tyveriforsikring

  Campingvognforsikringen inkluderer fortelt og tilbygg, ekstra dekk og felger og de personlige tingene du har i vognen. Forsikringen dekker

  • Brann, lynnedslag og eksplosjon
  • Tyveri av og fra campingvognen
  • Hærverk i forbindelse med tyveri
  • Skade på glassruter på campingvogn
  • Transport av skadet campingvogn


  Kasko

  Med kaskoforsikring får du den beste campingvognforsikring vi tilbyr. Utover det som er inkludert i brann- og tyveriforsikringen, får du også dekket skader på vognen i forbindelse med

  • Sammenstøt
  • Velt
  • Utforkjøring
  • Hærverk
  • Annen tilfeldig ytre påvirkning


  Vilkår og produktinformasjon  Les forsikringsvilkår (PDF)

  Produktinformasjon (PID)

   Få 25 % rabatt som medlem av NBCC

   Som medlem i Norsk Bobil og Caravan Club får du eksklusive dekninger i tillegg til medlemsrabatten:

   Norsk Bobil og Caravan Club-logo

   • Inntil 1 000 kr per dag til alternativ overnatting eller reise hvis ferieturen må avbrytes.
   • Inntil 10 000 kr hvis enkeltgjenstander blir stjålet eller skadet, når Campingvogn Fastligger er valgt.
   • Inntil 50 000 kr for stjålet eller skadet bagasje/løsøre, når Campingvogn Fastligger er valgt.
   • Inntil 4 000 kr i redusert egenandel ved brann hvis Bonpet automatiske slukkeampull er utløst.