Ansvarsforsikring bobil

Ansvarsforsikring for campingbil er en billig bobilforsikring som passer for eldre campingbiler med lav verdi.

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade på andre personer, kjøretøy, bygninger eller gjenstander som bilen har skyld i. 

Rettshjelp inngår også i bobilforsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av bilen blir part i en tvist.

Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av uhell med bilen.

Det er ingen egenandel ved ansvarsskader.

  Våre bobilforsikringer

  Uansett hvilken bobil eller campingbil du har, finnes en forsikring som passer deg. Se oversikt over de fire forsikringene: Kasko Pluss, kasko, delkasko og ansvarsforsikring.

  Mest komplett

  Kasko Pluss

  Kundenes favoritt

  Kasko

  Enkelte skader

  Delkasko

  Slipp erstatningskrav

  Ansvar

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring er påbudt ifølge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen campingbil.

  Rettshjelp

  Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

  Fører- og passasjerulykke

  Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

  Glass

  Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

  Tyveri

  ​Dekker tyveri av/fra campingbilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

  Brann

  Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

  Veihjelp i Europa

  Best i klassen

  Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

  Totalskadegaranti

  ​Dekker ny bil av samme merke og modell om reparasjon etter skade koster mer enn 60 % av bilens verdi, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.

  Kriseforsikring

  Best i klassen

  Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av campingbilen.

  Vognskade

  Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

  Leiebil (valgfri)

  Best i klassen

  Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

  Bagasje

  ​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra campingbilen.

  Redning Pluss

  Best i klassen

  Ingen egenandel ved veihjelp.

   

  Leiebil Pluss

  Best i klassen

  Dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade. Du får også campingbil som leiebil, såfremt dette kan skaffes.

   

  Totalskadegaranti Pluss

  Best i klassen

  Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjonen koster mer enn 60 % av bilens verdi, gitt at bilen er yngre enn tre år og ikke kjørt mer enn 100 000 km

   

  Startleie ved privatleasing

  Best i klassen

  Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.

   

  Motor og elektronikk (valgfri)

  Best i klassen

  Dekker mekanisk skade på motor og gir, air condition, parkeringshjelp, setevarmer, oppvarming av vindusruter, regnsensor og kollisjonsvarsling som sikkerhetsbelter og air bag. Gjelder campingbiler som har kjørt inntil 200 000 km. Kan om ønskelig velges bort.

   

  Økt sum for bagasje

  Dobler dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 30 000 som følge av erstatningsmessig skade.

   

  Økt sum for fastmontert tilbehør

  Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

   

  Vilkårsgaranti

  Best i klassen

  Vi garanterer deg like gode vilkår som du hadde i forrige selskap i to år fra du flytter forsikringen til oss. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.

   

  = Best i klassen

  Best i klassen

  Be om tilbud

  Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt

   Laster skjema