Nå får du gratis vintersjekk av bilen! Les mer >

Campingbilforsikring

Med vår beste bobilforsikring får du dekket

 • Skade på fortelt, tilbygg og platting, campingbil

  Skade på fortelt, tilbygg og platting

  Forårsaket av hærverk, naturskade, brann eller annen plutselig skade

 • Campingbil som leiebil ved skade

  Campingbil som leiebil ved skade

  Dersom det kan skaffes dekker vi campingbil som leiebil

 • Motor og elektronikk

  Motor og elektronikk

  Motor- og elektronikkskade inntil bilen har kjørt 200 000 km. Ingen aldersbegrensning

Våre bobilforsikringer

Uansett hva slags campingbil du har finnes det en forsikring som passer deg. Se oversikten over våre fire typer forsikring; bobil med Kasko Pluss, Kasko, delkasko og ansvarsforsikring.

Mest komplett

Kasko Pluss

Kundenes favoritt

Kasko

Enkelte skader

Delkasko

Slipp erstatningskrav

Ansvar

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er påbudt ifølge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen campingbil.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

Fører- og passasjerulykke

Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

Glass

Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

Tyveri

​Dekker tyveri av/fra campingbilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

Brann

Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Veihjelp i Europa

Best i klassen

Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

Totalskadegaranti

​Dekker ny bil av samme merke og modell om reparasjon etter skade koster mer enn 60 % av bilens verdi, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.

Kriseforsikring

Best i klassen

Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av campingbilen.

Vognskade

Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Leiebil (valgfri)

Best i klassen

Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

Bagasje

​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra campingbilen.

Redning Pluss

Best i klassen

Ingen egenandel ved veihjelp.

 

Leiebil Pluss

Best i klassen

Dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade. Du får også campingbil som leiebil, såfremt dette kan skaffes.

 

Totalskadegaranti Pluss

Best i klassen

Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjonen koster mer enn 60 % av bilens verdi, gitt at bilen er yngre enn tre år og ikke kjørt mer enn 100 000 km

 

Startleie ved privatleasing

Best i klassen

Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.

 

Motor og elektronikk (valgfri)

Best i klassen

Dekker mekanisk skade på motor og gir, air condition, parkeringshjelp, setevarmer, oppvarming av vindusruter, regnsensor og kollisjonsvarsling som sikkerhetsbelter og air bag. Gjelder campingbiler som har kjørt inntil 200 000 km. Kan om ønskelig velges bort.

 

Økt sum for bagasje

Dobler dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 30 000 som følge av erstatningsmessig skade.

 

Økt sum for fastmontert tilbehør

Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

 

Vilkårsgaranti

Best i klassen

Vi garanterer deg like gode vilkår som du hadde i forrige selskap i to år fra du flytter forsikringen til oss. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.

 

= Best i klassen

Best i klassen

Medlem av NBCC?

Få 25 % rabatt på bobilforsikring!

Norsk Bobil og Caravan Club-logo

I samarbeid med Norsk Bobil og Caravan Club får du som medlem i tillegg

 • Avbrutt ferietur
  Utgifter til alternativ overnatting/reise hvis planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres pga. skadet campingbil
 • Nøkkelforsikring
  Dekker skade på eller mistet bilnøkkel
 • Feilfylling av drivstoff
  Rens av tank ved feilfylling av drivstoff
 • Utvidet bagasjedekning
  Økt sum på enkeltgjenstander

Beregn pris på nett

Samle forsikringene - 15 % rabatt

Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

Interessert i et samlet tilbud?

Vi kontakter deg for en bedre og enklere forsikring.

  Laster skjema