Fører- og passasjerulykkesforsikring

Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med bilen.