Få 25 % rabatt: Gjelder alle medlemmer av Norsk Bobil og Caravan Club. Se tilbud

Campingbilforsikring

Eier du en campingbil, kan du farte land og strand rundt i jakten på de gode opplevelsene. Velg Codan Forsikring, og se frem til en opplevelsesrik og trygg campingsesong

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Få tilbud på forsikring av din campingbil

Laster skjema

[TitleH1]

Ansvar

Lovpålagt dekning av skader på andre
Billigste alternativ for eldre biler med lav verdi. Du kan i tillegg velge å ha fører- og passasjerulykkesforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.

Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av skade, eller ved uhell med bilen.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Delkasko

Dekker enkelte skader på egen bil
For deg som parkerer på steder utsatt for innbrudd og tyveri. Inkluderer også redning og glasskader.

Delkasko dekker enkelte skader på egen bil og kan være et godt valg for deg som har en litt eldre campingbil. Forsikringen dekker alle de skader du skulle være årsak til i trafikken, samt:

 • Skader på bilen forårsaket av brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Glasskader og reparasjon av steinsprutskader
 • Tyveri og skader som følge av tyveri/tyveriforsøk

I tillegg dekkes fastmontert utstyr og bagasje ved brann og tyveri.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Kasko

Dekker en rekke skader på egen bil
For nyere biler eller eldre med høy verdi, anbefaler vi Kasko.

Har du ny campingbil eller eier en eldre bil av høy verdi, anbefaler vi kasko. Kaskoforsikringen dekker alt som er nevnt under delkasko, i tillegg til skade som følge av:

 • Kollisjon
 • Utforkjøring
 • Velt
 • Andre skader på bilen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning

Du kan velge å inkludere veihjelp. Ved behov for assistanse kan du da ringe vår samarbeidspartner NAF døgnet rundt på telefon 08505.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Kasko Pluss

Utvidet dekning med beste vilkår
Gir nyere biler forsikring mot motor- og girskade, og økt fleksibilitet til deg som er avhengig av bilen.

Kasko Pluss er vår mest omfattende forsikring for campingbilen din. Den inkluderer alt som står under kasko og litt til.

Ved å velge denne forsikringen vil du aldri oppleve å stå uten bil ved skade.

Med Kasko Pluss betaler du ingen egenandel ved behov for assistanse fra NAF, som du kan nå på telefon 08505.

Forsikringen dekker i tillegg fastmontert utstyr inntil 50.000 kroner, og gir økt dekning på bagasje ved tyveri, brann og kollisjon.

  [LinkModules]
[Webform]

[TitleH1]

Medlem av NBCC?

Få 25 % medlemsrabatt!

Norsk Bobil og Caravan Club-logoI samarbeid med Norsk Bobil og Caravan Club tilbyr vi en svært prisgunstig avtale

Vi hjelper deg med både medlemskap og forsikring

Kontakt rådgiver

Samle forsikringene - 15 % rabatt

Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

Få hjelp av en rådgiver

Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt