Kasko Pluss

Kasko Pluss er vår beste bilforsikring, og passer for deg som har en ny bil, eller en dyr bil – eller for deg som er avhengig av bilen i hverdagen.

  Hva dekker Kasko Pluss-forsikring?

  Full kasko – utvidet dekning med våre beste vilkår.

  Kasko Pluss - beste bilforsikringMotor, gir og elektronikk

  Kasko Pluss dekker motor- og elektronikkskader frem til bilen har kjørt 200 000 km (valgfri dekning).

  Leiebil Pluss

  Du får dekket leiebil tilsvarende størrelsen på din egen bil, så lenge din egen bil er på verksted etter en skade.

  Utvidet utstyrs- og bagasjedekning

  Forsikringen dekker fastmontert utstyr inntil kr 50 000 og bagasje inntil kr 20 000 ved tyveri, brann og kollisjon.

  Gratis veihjelp

  Trenger du veihjelp betaler du ingen egenandel.

  Totalskadegaranti Pluss

  Vår beste bilforsikring inkluderer dekningen Totalskadegaranti Pluss som gir deg ny bil av samme modell dersom en reparasjon koster mer enn 60 % av bilens verdi. Totalskadegarantien gjelder inntil bilen er tre år gammel og har kjørt maksimalt 100 000 km.

  Startleie ved privat leasing

  Kasko Pluss dekker resterende startleie på privatleaset bil ved en totalskade. 

  Vilkårsgaranti

  Du er garantert like gode eller bedre vilkår enn du hadde i ditt forrige forsikringsselskap. Vilkårsgarantien gjelder i to år.
  Les mer om Vilkårsgaranti.

   Velg beste bilforsikring for deg

   Vi tilbyr fire dekninger; Ansvarsforsikring, Delkasko, Kasko og Kasko Pluss.  Vi har også forsikring for elbil. Du kan få billigere forsikring, og tilpasse den etter ditt behov – med Kasko kan du velge bort leiebil, og med Pluss kan du velge bort motor- og elektronikkskade.

   Mest komplett

   Kasko Pluss

   Kundenes favoritt

   Kasko

   Enkelte skader

   Delkasko

   Lovpålagt

   Ansvar

   Ansvarsforsikring

   Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

   Rettshjelp

   Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

   Fører- og passasjerulykke

   Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

   Glass

   Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

   Tyveri

   ​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

   Brann

   Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

   Veihjelp i Europa

   Best i klassen

   Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

   Totalskadegaranti

   ​Dekker ny bil av samme merke og modell om reparasjon etter skade koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.

   Kriseforsikring

   Best i klassen

   ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

   Vognskade

   Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

   Leiebil (valgfri)

   Best i klassen

   ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

   Bagasje

   ​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.

   Uflaks- og interiørforsikring

   Best i klassen

   Dekker uforutsette hverdagsuhell som skade på bilens interiør, tap av bilnøkkel, rens av drivstofftank grunnet feiltanking og skade på standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg​. Skaden medfører ingen bonustap og har en egenadel på kr 1500,-

   Redning Pluss

   Best i klassen

   Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie, og nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise med inntil kr 500,-

    

   Leiebil Pluss

   Best i klassen

   Dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade. Du får også leiebil i tilsvarende størrelse som din egen bil, såfremt dette kan skaffes.

    

   Totalskadegaranti Pluss

   Best i klassen

   Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjonen koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, gitt at bilen er yngre enn tre år og ikke kjørt mer enn 100 000 km.

    

   Startleie ved privatleasing

   Best i klassen

   Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.

    

   Motor og elektronikk (valgfri)

   Best i klassen

   Dekker mekanisk eller elektronisk skade på motor og gir, batteri på elbil og hybrid, air condition, parkeringshjelp, setevarmer, oppvarming av vindusruter, regnsensor og kollisjonsvarsling som sikkerhetsbelter og air bag. Gjelder biler som har kjørt inntil 200 000 km. Kan velges bort.

    

   Økt sum for bagasje

   Dobbel dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 20.000 som følge av erstatningsmessig skade.

    

   Økt sum for fastmontert tilbehør

   Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

    

   Vilkårsgaranti

   Best i klassen

   Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.

    

   = Best i klassen

   Best i klassen

   Be om tilbud

   Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt

    Laster skjema