• min side ikon Min side

Kasko Bil

Kasko er en bilforsikring som dekker skade på egen bil som følge av ytre påvirkning. Kaskoforsikring passer for deg med nyere bil eller som eier en bil av høy verdi.

  Hva dekker kaskoforsikring?

  Kasko dekker alt nevnt under ansvar og delkasko samt skade på egen bil forårsaket av:

  Kasko - kaskoforsikring av bil

  • Kollisjon
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Andre uforutsette skader som følge av ytre påvirkning

  Bagasje og leiebil

  Du får dekket skade på bagasje med inntil kr 10 000. Du får også dekket leiebil i inntill, 10, 15 eller 21 dager (valgfritt), hvis bilen din på verksted.

  Totalskadegaranti

  Kaskoforsikringen inkluderer også totalskadegaranti. Dette dekker det bilen kostet som ny, dersom reparasjon av din bil koster mer enn 60% av bilens verdi. Totalskadegarantien gjelder inntil bilen er ett år og kjørt maksimalt 16 000 km.

  Unik Uflaksforsikring

  Med kasko får du også uflaksforsikring som dekker uforutsette hverdagsuhell forårsaket av forsikringstaker, fører eller passasjer. Her inngår rens av søl på bilens interiør, tap av bilnøkkel og rens av tank etter feilfylling. Skade på ladekabel til el- og hybridbil dekkes også.

  Skader inntil kr 25 000 erstattes uten bonustap og har en egenandel på kr 1 500.

  Kriseforsikring

  Kasko dekker også kriseforsikring. Det dekker blant annet utgifter til kriseterapi. Altså om du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

  Bedre bilforsikring?

  Kaskoforsikring dekker ikke absolutt alt som kan skje. Hvis du ønsker en enda bedre bilforsikring, med ekstra gode dekninger, bør du sjekke ut Kasko Pluss. Da får du blant annet med maskinskadeforsikring.

   Velg beste bilforsikring for deg

   Vi tilbyr fire ulike dekninger for bilforsikring. Dekningene våre gjelder både for fossil- og elbil. Så lenge du eier en bil, må du ha en ansvarsforsikring. Kasko Pluss er vår beste bilforsikring og har blant utvidet leiebildekning og vilkårsgaranti. Vi hjelper deg å finne riktig bilforsikring, tilpasset dine behov.

   Bytte forsikring eller ny bil?

   Les om bonus for bilforsikring.

   Produktinformasjon (PID)

   Mest komplett

   Kasko Pluss

   Kundenes favoritt

   Kasko

   Enkelte skader

   Delkasko

   Lovpålagt

   Ansvar

   Ansvarsforsikring

   Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

   Rettshjelp

   Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

   Les mer om rettshjelp her.

   Fører- og passasjerulykke

   Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

   Glass

   Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

   Tyveri

   ​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

   Brann

   Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

   Veihjelp i Europa

   Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

   Totalskadegaranti

   Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under ett år gammel og ikke kjørt mer enn 16 000 km.

   Kriseforsikring

   ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

   Vognskade

   Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

   Leiebil (valgfri)

   ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

   Bagasje

   ​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.

   Uflaksforsikring

   Dekker uforutsette hverdagsuhell forårsaket av forsikringstaker, fører eller passasjer. Gjelder tap av bilnøkkel, rens av tank og motor ved feilfylling og rens av søl på bilens interiør. Skade på standard ladekabel til el- og hybridbil er også inkludert​. Skader inntil kr 25 000 erstattes uten bonustap og har en egenandel på kr 1 500.

   Redning Pluss

   Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie. Dekker også nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise. Dekningssummen er inntil kr 500,-

    

   Leiebil Pluss

   Dekker leiebil inntil gruppe C så lenge bilen er på verksted etter skade og anbefalt verksted velges (ellers inntil 30 dager). Har du større bil enn gruppe C dekkes bil av samme størrelse. Dekningen er inntil 600 kroner per dag, såfremt en slik kan skaffes. Er den skadede bilen en elbil, får du elbil som leiebil. Mangler bilutleier elbil dekker vi dokumenterte kostnader til drivstoff og bom med inntil 200 kroner dagen for annen leiebil.

    

   Totalskadegaranti Pluss

   Dekker det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen. Gjelder kjøretøy som er inntil 3 år gamle og ikke kjørt mer enn 100 000 km.

    

   Startleie ved privatleasing

   Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.

    

   Maskinskade (valgfri)

   Dekker skade på motor og gir, samt batteri på elbil og hybrid. Gjelder biler som har kjørt inntil 200 000 km. Hvis bilen er 8 år eller eldre gjelder dekningen først 60 dager etter at forsikringen startet. Dekningen er valgfri.

    

   Økt sum for bagasje

   Dobbel dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 20.000 som følge av erstatningsmessig skade.

    

   Økt sum for fastmontert tilbehør

   Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

    

   Vilkårsgaranti

   Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap. Det gjør vi i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien.