Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er en billig bilforsikring som passer for eldre biler med lav verdi. Du kan i tillegg velge å ha fører- og passasjerulykkesforsikring.

  Hva dekker ansvarsforsikring?

  Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade på:

  Ansvarsforsikring - billig bilforsikring

  • Personer
  • Andres kjøretøy
  • Bygninger
  • Gjenstander

  Rettshjelp

  Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist.

  Fører- og passasjerulykkesforsikring

  Fører- og passasjerulykkesforsikringen er en tilleggsforsikring som gir erstatning ved død, varig invaliditet som følge av uhell med bilen.

  Ingen egenandel

  Det er ingen egenandel ved ansvarsskader.

   Samle forsikringene - 15 % rabatt

   Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

   Interessert i et samlet tilbud?

   Vi kontakter deg for en bedre og enklere forsikring.

   Laster skjema