Kjøpt første bil, drømmebil eller bil nummer to. Livet forandrer seg hele livet – derfor dekker vår beste bilforsikring:

 • Vilkårsgaranti, forsikring bil

  Vilkårsgaranti

  Minst like gode vilkår som du hadde i forrige forsikringsselskap

 • Motor- og elektronikkforsikring, bilforsikring

  Motor- og elektronikkforsikring

  Dekker motor- og girskade, batteri på el-/hybridbil, A/C, air bag mm

 • Taxi om bilen stopper, forsikring bil

  Taxi om bilen stopper

  Vi spanderer taxi til jobb eller barnehage om bilen stopper

 • Uflaksforsikring, bilforsikring

  Uflaksforsikring

  Dekker tap av bilnøkkel, rens ved feiltanking og søl i bilsetet

 • Leiebil, forsikring bil

  Leiebil når bilen er på verksted

  Du får gratis leiebil, tilsvarende størrelsen på din egen

 • Fordeler bilforsikring

  Rabatter og fordeler

  SAS EuroBonus-poeng og rabatt på bilutstyr, drivstoff og leiebil

Velg den beste bilforsikringen for deg

Vi tilbyr fire forsikringer; Ansvarsforsikring, Delkasko, Kasko og Kasko Pluss.  Du kan få billigere forsikring, og tilpasse den etter ditt behov – med Kasko kan du velge bort leiebil, og med Pluss kan du velge bort motor- og elektronikkskade.

Mest komplett

Kasko Pluss

Kundenes favoritt

Kasko

Enkelte skader

Delkasko

Lovpålagt

Ansvar

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

Fører- og passasjerulykke

Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

Glass

Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

Tyveri

​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

Brann

Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Veihjelp i Europa

Best i klassen

Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

Totalskadegaranti

​Dekker ny bil av samme merke og modell om reparasjon etter skade koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.

Kriseforsikring

Best i klassen

​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

Vognskade

Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Leiebil (valgfri)

Best i klassen

​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

Bagasje

​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.

Uflaks- og interiørforsikring

Best i klassen

Dekker uforutsette hverdagsuhell som skade på bilens interiør, tap av bilnøkkel, rens av drivstofftank grunnet feiltanking og skade på standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg​. Skaden medfører ingen bonustap og har en egenadel på kr 1500,-

Redning Pluss

Best i klassen

Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie, og nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise med inntil kr 500,-

 

Leiebil Pluss

Best i klassen

Dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade. Du får også leiebil i tilsvarende størrelse som din egen bil, såfremt dette kan skaffes.

 

Totalskadegaranti Pluss

Best i klassen

Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjonen koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, gitt at bilen er yngre enn tre år og ikke kjørt mer enn 100 000 km.

 

Startleie ved privatleasing

Best i klassen

Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.

 

Motor og elektronikk (valgfri)

Best i klassen

Dekker mekanisk eller elektronisk skade på motor og gir, batteri på elbil og hybrid, air condition, parkeringshjelp, setevarmer, oppvarming av vindusruter, regnsensor og kollisjonsvarsling som sikkerhetsbelter og air bag. Gjelder biler som har kjørt inntil 200 000 km. Kan velges bort.

 

Økt sum for bagasje

Dobbel dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 20.000 som følge av erstatningsmessig skade.

 

Økt sum for fastmontert tilbehør

Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

 

Vilkårsgaranti

Best i klassen

Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.

 

= Best i klassen

Best i klassen

Fra bensin til elektronisk?

Forsikring for elbil og hybridbil

Les mer

Bruk dine kundefordeler

Les mer, sjekk pris eller kjøp forsikring på nett

– og samler du flere forsikringer hos oss kan du få inntil 15 % rabatt

Be om tilbud

Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt

  Laster skjema