• Handlekurv

 • Min side

Gode dekninger med vår bilforsikring

Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere hvis du har et uhell med bilen. Med vår beste bilforsikring får du blant annet:

 • Uflaksforsikring, bilforsikring, Codan

  Uflaksforsikring

  Dekker tap av bilnøkkel, rens ved feiltanking og søl i bilsetet

 • Maskinskade, forsikring, Codan

  Maskinskadeforsikring

  Dekker motor- og girskade, samt batteri og A/C på elbil, inntil kjørt 200 000 km

 • Taxi om bilen stopper, forsikring, Codan

  Taxi om bilen stopper

  Vi spanderer taxi til jobb eller barnehage om bilen stopper

 • Totalskadegaranti pluss, forsikring, Codan

  Totalskadegaranti Pluss

  Dekker det bilen kostet som ny, så lenge bilen er under 3 år gammel

Velg beste bilforsikring for deg

Vi tilbyr fire dekninger; Ansvarsforsikring, Delkasko, Kasko og Kasko Pluss.  Vi har også forsikring for elbil. Du kan få billigere forsikring, og tilpasse den etter ditt behov – med Kasko kan du velge bort leiebil, og med Pluss kan du velge bort dekning for maskinskade.

Mest komplett

Kasko Pluss

Kundenes favoritt

Kasko

Enkelte skader

Delkasko

Lovpålagt

Ansvar

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

Rettshjelp

Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

Les mer om rettshjelp her.

Fører- og passasjerulykke

Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

Glass

Dekker bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak, forutsatt at ruten repareres eller skiftes.

Tyveri

​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

Brann

Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Veihjelp i Europa

Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

Totalskadegaranti

Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under ett år gammel og ikke kjørt mer enn 16 000 km.

Kriseforsikring

​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

Vognskade

Dekker skade på kjøretøy oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Leiebil (valgfri)

​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

Bagasje

​​Dekker skade på og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks.

Uflaksforsikring

Dekker uforutsette hverdagsuhell som tap av bilnøkkel, rens av tank og motor ved feilfylling, rens av søl på bilens interiør og skade på ladekabel til el- og hybridbil​. Skaden medfører ingen bonustap og har en egenandel på kr 1500,-

Redning Pluss

Dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie, og nødvendige utgifter for å komme til jobb, barnehage eller rekke planlagt flyreise med inntil kr 500,-

 

Leiebil Pluss

Dekker leiebil inntil gruppe C så lenge bilen er på verksted etter skade og anbefalt verksted velges (ellers inntil 30 dager). Har du større bil enn gruppe C dekkes bil av samme størrelse inntil 600 kroner per dag, såfremt en slik kan skaffes. Er den skadede bilen en elbil, får du elbil som leiebil. Mangler bilutleier elbil dekker vi dokumenterte kostnader til drivstoff og bom med inntil 200 kroner dagen for annen leiebil.

 

Totalskadegaranti Pluss

Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under tre år gammel og ikke kjørt mer enn 100 000 km.

 

Startleie ved privatleasing

Dekker resterende startleie/engangsbeløp på leasingbil ved totalskade.

 

Maskinskade (valgfri)

Dekker skade på motor og gir, samt batteri og klimaanlegg på elbil og hybrid. Gjelder biler som har kjørt inntil 200 000 km. Hvis bilen er 8 år eller eldre gjelder dekningen først 60 dager etter at forsikringen startet. Dekningen er valgfri.

 

Økt sum for bagasje

Dobbel dekningen i forhold til Kasko, inntil kr 20.000 som følge av erstatningsmessig skade.

 

Økt sum for fastmontert tilbehør

Betydelig økt dekning i forhold til Kasko, inntil kr 50.000 som følge av erstatningsmessig skade.

 

Vilkårsgaranti

Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.

 

Be om tilbud

Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt.

  Laster skjema

  Les mer, sjekk pris eller kjøp forsikring på nett

  – og samler du flere forsikringer hos oss kan du få inntil 15 % rabatt