Text
1
Text
2
Text
3
Text
4
Text
5
 

1. Om deg

Ditt fødselsnummer (11 siffer)
Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Er du medlem av en organisasjon?
Er du medlem av en av organisasjonene som vi samarbeider med, kan du spare penger på forsikringene dine hos oss.

Om ulykkesforsikringen

 • Forsikringstaker kan være deg eller ektefelle/samboer.
  Velg den kategorien som beskriver ditt yrke.
  Antall skader
  Med ulykkesskader menes alle tilfeller av skade som er meldt til et forsikringsselskap under en ulykkesforsikring, og som har ført til utbetaling. Dersom du ikke oppgir riktige opplysninger, kan det få konsekvenser for skadeutbetalingen ved en eventuell skade senere. Er det over to skader, vennligst kontakt kundeservice.
 • Ditt tilbud på Ulykkesforsikring

  • Medisinsk invaliditet
  • Med medisinsk invaliditet menes livsvarig reduksjon av forsikredes fysiske helsetilstand. Utbetalingens størrelse avhenger av grad av invaliditet og valgt forsikringssum.
  • Dødsfall
  • Dersom ulykken medfører dødsfall innen ett år etter at ulykken inntraff, utbetales hele forsikringssummen.
  • Behandlingsutgifter
  • - Reisekostnader til sykehus eller annet behandlingssted
   - Lege-, tannlege- eller annen fysikalsk behandling
   - Forbindingssaker, medisin og proteser

  Forsikringssum invaliditet

  Med dette menes den øvre sum som erstattes ved medisinsk invaliditet etter en ulykke. Dersom du for eksempel blir 20 % invalid etter en ulykke erstattes 20 % av forsikringssummen.

  Forsikringssum død

  Med dette menes erstatningen etterlatte mottar hvis man omkommer i en ulykke.

Ulykkesforsikring

 • Pris Kr 0 per år
 
Totalpris:
Kr
 
Total rabatt:
Kr
application key HELPTEXT-PRICE missing