• min side ikon Min side
 • handlekurv ikon
  Handlekurv
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
 

1. Om deg

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg for å kunne gi deg bistand, rådgivning eller tilbud relatert til din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg kontakte vårt kundesenter på 40806300.

2. Om reiseforsikringen

 • Med din familie menes ektefelle eller samboer med samme adresse i Folkeregisteret, samt barn under 20 år.
  Med skader på reise menes alle tilfeller av skade/tap/uhell som er meldt til et forsikringsselskap under en reiseforsikring, og som har ført til utbetaling. Dersom du ikke oppgir riktige opplysninger, kan det få konsekvenser for skadeutbetalingen ved en eventuell skade senere. Er det over to skader, vennligst kontakt kundeservice.
 • Inkludert ikon
  Høyere dekningsgrense på bl.a. forsinkelse, avbestilling av reise og tap av reisegods.
  Inkludert ikon
  Mulighet til å kjøpe dekning for ekstra dager hvis du skal være borte over lengre tid.
  Inkludert ikon
  Refusjon av egenandel på leiebil mens du er på ferie – i hele verden.
  Inkludert ikon
  Utvidet familiedekning slik at også barnebarn og oldebarn er dekket hvis de er med på reisen.
  Inkludert ikon
  Vilkårsgaranti: Flytter du forsikringen over til oss garanterer vi minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap.
  Ikke inkludert ikon
  Husk reiseforsikring før ferien bestilles! Forsikringen dekker ikke avbestilling av reisen hvis forsikringen kjøpes etter at reisen er bestilt.
  Inkludert ikon
  Sykdom, personskade og syketransport, hvis nødvendig.
  Inkludert ikon
  Skadet reisegods og forsinket bagasje.
  Inkludert ikon
  Avbestilling av reise og ferieavbrudd pga. sykdom.
  Inkludert ikon
  Utgifter ved forsinket reise.
  Inkludert ikon
  Evakuering og kristerapi.
  Inkludert ikon
  Skade på andre personer eller gjenstander du er ansvarlig forpåreise utenfor Norden.
  Ikke inkludert ikon
  Forsikringen dekker ikke egenandel ved skade på leiebil mens du er på ferie. Ønsker du det, velger du Reise Pluss.
  Årsavgiften (veiavgift) ble endret til Trafikkforsikringsavgift til staten fra 01.01.18. Det er forsikringsselskapene som skal innkreve avgiften for staten på alle forsikrede kjøretøy.

  Avgiften betales sammen med forsikringen på bilen din. Størrelsen på avgiften bestemmes av staten og er lik hos alle forsikringsselskap. Har du valgt å betale forsikringen over 12 betalingsterminer, vil avgiften også fordeles månedlig. Avsluttes forsikringen, tilbakebetales beløpet du har til gode, for både forsikringen og avgiften.

  Les mer om Trafikkforsikringsavgiften
  Les mer pilikon
  Pris
  Samlerabatt
  Pris etter rabatt
  Trafikkforsikringsavgift
  Arspris
  Les mer pilikon
  Din e-post