• min side ikon Min side
 • handlekurv ikon
  Handlekurv

For reiseforsikringer som kjøpes fra og med 14. mars dekkes ingen direkte eller indirekte skader som følge av Koronaviruset (COVID-19).

Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
 

1. Om deg

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg for å kunne gi deg bistand, rådgivning eller tilbud relatert til din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg kontakte vårt kundesenter på 40806300.

2. Om reiseforsikringen

 • Med din familie menes ektefelle eller samboer med samme adresse i Folkeregisteret, samt barn under 20 år.
  Med skader på reise menes alle tilfeller av skade/tap/uhell som er meldt til et forsikringsselskap under en reiseforsikring, og som har ført til utbetaling. Dersom du ikke oppgir riktige opplysninger, kan det få konsekvenser for skadeutbetalingen ved en eventuell skade senere. Er det over to skader, vennligst kontakt kundeservice.
 • Høyere dekningsgrense på bl.a. forsinkelse, avbestilling av reise og tap av reisegods.
  Mulighet til å kjøpe dekning for ekstra dager hvis du skal være borte over lengre tid.
  Refusjon av egenandel på leiebil mens du er på ferie – i hele verden.
  Utvidet familiedekning slik at også barnebarn og oldebarn er dekket hvis de er med på reisen.
  Vilkårsgaranti: Du får minst like gode vilkår som i ditt forrige selskap i to år fra du flytter forsikringen til oss.
  Husk reiseforsikring før ferien bestilles! Forsikringen dekker ikke avbestilling av reisen hvis forsikringen kjøpes etter at reisen er bestilt.
  Sykdom, personskade og syketransport, hvis nødvendig.
  Skadet reisegods og forsinket bagasje.
  Avbestilling av reise og ferieavbrudd pga. sykdom.
  Utgifter ved forsinket reise.
  Evakuering og kristerapi.
  Skade på andre personer eller gjenstander du er ansvarlig forpåreise utenfor Norden.
  Forsikringen dekker ikke egenandel ved skade på leiebil mens du er på ferie. Ønsker du det, velger du Reise Pluss.
  Årsavgiften (veiavgift) ble endret til Trafikkforsikringsavgift til staten fra 01.01.18. Det er forsikringsselskapene som skal innkreve avgiften for staten på alle forsikrede kjøretøy.

  Avgiften betales sammen med forsikringen på bilen din. Størrelsen på avgiften bestemmes av staten og er lik hos alle forsikringsselskap. Har du valgt å betale forsikringen over 12 betalingsterminer, vil avgiften også fordeles månedlig. Avsluttes forsikringen, tilbakebetales beløpet du har til gode, for både forsikringen og avgiften.

  Les mer om Trafikkforsikringsavgiften
  Vis prisoversikt
  Skjul prisoversikt
  Pris
  Samlerabatt
  Pris etter rabatt
  Trafikkforsikringsavgift
  Arspris
  Send meg dette tilbudet på e-post
  Din e-post