• Handlekurv

 • Min side
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
 

1. Om deg

Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg angående din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg om å kontakte vårt kundesenter på 408 06300.
Ditt fødselsnummer (11 siffer)
Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Er du medlem av en av organisasjonene som vi samarbeider med, kan du spare penger på forsikringene dine hos oss.

2. Om reiseforsikringen

 • Med din familie menes ektefelle eller samboer med samme adresse i Folkeregisteret, samt barn under 20 år.
  Pluss forsikringen inkluderer 75 dager på reise, og har økte forsikringssummer og dekninger. Skal du være på reise lengre enn 75 dager, velger du alternativet for flere dager.
  Du har valgt Reise Standard Du har valgt Reise Pluss
  Reiseforsikringen gjelder i hele verden, men gjelder ikke på arbeids-/undervisningssted, bosted/midlertidig bosted, i barnehage eller skole, eller på ekspedisjoner og lignende reiser.
  Antall skader
  Med skader på reise menes alle tilfeller av skade/tap/uhell som er meldt til et forsikringsselskap under en reiseforsikring, og som har ført til utbetaling. Dersom du ikke oppgir riktige opplysninger, kan det få konsekvenser for skadeutbetalingen ved en eventuell skade senere. Er det over to skader, vennligst kontakt kundeservice.
 • Se hva som dekkes av reiseforsikringen

  • Reisesyke og hjemtransport
  • ​Reisesyke: Dekker nødvendige dokumenterte utgifter om du rammes av akutt sykdom eller ulykkesskade under reise.

   Hjemtransport: Dekker utgifter ved syketransport til sted for nødvendig kvalifisert behandling eller hjemtransport om behandling bør foregå i Norge.​

  • Evakuering
  • Dekker nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering til bostedsadresse eller nærmeste sikre destinasjon ved krig/krigsrisiko, terror, naturkatastrofer eller epidemi.

   Standard: Enkeltperson kr 150 000, Familie kr 300 000

   Pluss: Enkeltperson kr 1 000 000, Familie kr 1 000 000

  • Tilkallelse
  • Dekning av utgifter til reise og opphold grunnet forsikredes alvorlige sykdom, ulykkesskade eller død. Gjelder for inntil to familiemedlemmer som etter avtale med Codan blir tilkalt til forsikrede.

   Standard: Inntil kr 100 000,-

   Pluss: Ubegrenset

  • Reisegods
  • Dekker tapt eller skadet reisegods/bagasje du har med for ditt personlige bruk under reise.

   Standard: 
   Inntil kr 50 000 per person
   Inntil kr 100 000 per familie

   Pluss:
   Inntil kr 800 000 per person
   Inntil kr 800 000 per familie

  • Vilkårsgaranti (obs: kun Reise Pluss)
  • ​​Vi garanterer deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade. Egenandeler og bonusberegning inngår ikke i garantien. Se for øvrig fullstendige vilkår.​​

  • Innhenting av reiserute
  • Om du uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transportmiddel dekkes rimelige og dokumenterte utgifter til innhenting av fastlagt reiserute.

    

   Standard: 

   Inntil kr 25 000 per person
   Inntil kr 50 000 per Familie

    

   Pluss:

   Inntil kr 30 000 per person uavhengig av antall familiemedlemmer

  • Reiseavbrudd
  • Kompensasjon for avbrutt reise når du eller reisefølge rammes av sykdom.

    

   Standard: 

   Inntil kr 50 000 per person
   Inntil kr 100 000 per familie

    

   Pluss:

   Inntil kr 100 000 per person
   Inntil kr 200 000 per familie.

  • Forsinkelse
  • Forsinket reisegods på utreise når reisegods ankommer mer enn 4 timer forsinket.

   Standard: 

   Inntil kr 4 000 per person
   Inntil kr 12 000 per familie

   Pluss: 

   Inntil kr 6 000 per person

   Inntil kr 20 000 per familie

   Ved forsinket reise på mer enn 8 timer til bestemmelsesstedet eller hjemstedet dekkes

   Standard: 

   Kr 500 per påbegynt døgn, likevel maks. kr 2 500 per   person.

    

   Pluss: 

   Kr 750 per påbegynt døgn, likevel maks. kr 6000 per   person

  • Reiseansvar
  • Dekker erstatningsansvar du som privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land pådrar deg for skade på person eller ting. Gjelder kun på reiser utenfor Norden.

   Standard: Inntil kr 10 000 000,-

   Pluss: Inntil kr 15 000 000,-

  • Rettshjelp
  • Dekker utgifter til juridisk bistand med inntil kr 100 000 ved en rettstvist, oppstått under ferie, som krever juridisk bistand før reisen avsluttes. Gjelder kun ved reiser utenfor Norden.
  • Ulykke
  • Ulykkesdekningen omfatter ulykkesskade som rammer forsikrede.

  • Avbestilling
  • Avbestilling av reise, hotell eller leieforhold når reise er betalt før avreise eller før leieforholdets planlagte begynnelsestidspunkt. Gjelder når avbestilling skyldes plutselig, alvorlig sykdom, akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller død. 

   Standard: 

   Inntil kr 50 000 per person
   Inntil kr 100 000 per familie

    

   Pluss: 

   Inntil kr 800 000 per person og familie

  • Egenandel på leiebil (Kun Reise Pluss)
  • Ved skade på leiebil dekkes egenandel med inntil kr 20 000. Gjelder i hele verden.​

  • Kriseforsikring
  • Dekker utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer hvis forsikrede utsettes for en traumatisk hendelse på overnattingssted eller på reise (trafikkulykke, brann, ran overfall eller voldtekt).​

  Send meg dette tilbudet på e-post
  Din e-post

 • Pris Kr 0 per år
 
Totalpris:
Kr
 
Total rabatt:
Kr

Se hva du sparer og hvor mye forsikringen koster for et år.