• min side ikon Min side
 • handlekurv ikon
  Handlekurv
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
 

1. Om deg

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg for å kunne gi deg bistand, rådgivning eller tilbud relatert til din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg kontakte vårt kundesenter på 40806300.

Om ditt hjem

 
 • Du kan velge mellom om du ønsker et tilbud på huset ditt alene eller huset og innboet samlet.
  Dersom huset trenger oppgradering som utskiftning av det elektriske anlegget, nytt røranlegg eller generell oppgradering av utvendig bekledning som yttervegger og tak, svarer du ja på spørsmålet.
  Med boligskade menes alle tilfeller av skader på boligen som er meldt til et forsikringsselskap, og som har ført til utbetaling.
  Det er egne forsikringsregler for horisontaldelte tomannsboliger. Har du en slik bolig, ta kontakt på chat eller ring kundeservice på telefon 408 06300.
  Med tilleggsbygning mener vi en frittstående bygning som f.eks. garasje, carport, uthus, etc.
 • Om huset
  Her ønsker vi din totalvurdering av husets standard.
  Velg Dårlig hvis hele eller deler av huset fremstår som dårlig vedlikeholdt og trenger omfattende oppussing.
  Velg Normal hvis huset fremstår som bra, med VVS-utstyr (varme, vann og sanitær), teknisk anlegg og innredning av normalt god standard.
  Velg Bedre hvis huset fremstår som påkostet, med avanserte tekniske løsninger, interiør og materialbruk utover det som er vanlig.
  Velg Høy hvis huset fremstår som luksuriøst, med svært kostbare materialer i både fasade og innredning, samt kjøkken- og sanitærutstyr eller lys og lydanlegg av svært høy standard.
  Selv om huset er rehabilitert eller påbygget i senere tid skal opprinnelig byggeår oppgis.
  Bruttoareal er antall kvadratmeter huset består av, når du måler fra yttervegg til yttervegg og tar med alle etasjer.
  Boligareal eller primærrom er innvendig bruksareal, utenom kott, boder, garasje, terrasse, balkong eller veranda.
  Med helt eller delvis innredet kjeller mener vi at ett eller flere rom er egnet til bruk som oppholdsrom med full takhøyde.
  Med krypkjeller menes en kjeller som ikke er egnet for bruk eller oppholdsrom, og som ikke har full takhøyde.
  Leier du ut til andre enn nærmeste familie, svarer du ja. Med nærmeste familie menes foreldre, barn/barnebarn og deres ektefeller/registrerte partnere.
  En FG-godkjent innbruddsalarm er en alarm som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd. Alarmen skal varsles direkte til alarmsentral. Et slikt sikkerhetstiltak er med på å redusere prisen på din forsikring.
  En FG-godkjent brannalarm er en alarm som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd. Alarmen skal varsles direkte til alarmsentral. Et slikt sikkerhetstiltak er med på å redusere prisen på din forsikring.
  Vannstoppventil er en automatisk stoppekran som stenger vanntilførselen når den får signal om fukt eller lekkasje på alle rør i hele boligen. Små sensorer på alle rør skal signalisere lekkasjen. Et slikt sikkerhetstiltak er med på å redusere prisen på din forsikring.
 • Kan du dokumentere at det er foretatt større tiltak som drenering eller totalrenovering av elektrisk- eller røranlegg i huset, svarer du ja. Slike tiltak er med på å redusere prisen på din forsikring.
 • Tilleggsbygninger
  Tilleggsbygg nr. 1
  Her velger du hvilke andre frittstående bygninger på tomten du ønsker nå forsikre. Har du garasje bygget som en del av boligen skal den ikke oppgis som et tilleggsbygg. Den skal oppgis som en del av husets bruttoareal.
  Byggeår
  Selv om bygningen er rehabilitert eller påbygget i senere tid skal opprinnelig byggeår oppgis.
  Antall kvm
  Her skriver du inn bygningens bruttoareal, dvs antall kvadratmeter huset består av, når du måler fra yttervegg til yttervegg og tar med alle etasjer.
  Bygningsstandard
  Her ønsker vi din totalvurdering av byggets standard.
  Velg Dårlig hvis bygningen ikke er godt vedlikeholdt og trenger omfattende oppussing.
  Velg Normal hvis bygningen har normal standard med materialer og innredning av vanlig karakter. De fleste bygg tilhører denne klassen.
  Velg Bedre hvis bygningen fremstår med kostbare materialer og avanserte løsninger.
  Velg Høy hvis bygningen fremstår med svært kostbare materialer i fasade og innredning eller avanserte løsninger langt utover det som er vanlig.

Hus

 
Totalpris:
Kr
 
Total rabatt:
Kr

Se hva du sparer og hvor mye forsikringen koster for et år.