• min side ikon Min side
 • handlekurv ikon
  Handlekurv
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
 

1. Om deg

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg for å kunne gi deg bistand, rådgivning eller tilbud relatert til din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg kontakte vårt kundesenter på 40806300.

 • Registreringsnummeret ditt består av 2 bokstaver og 5 tall.

  Oppgi verdien på campingbilen. Forsikringssummen er den maksimale erstatningen ved totalskade.

  Oppgi hvor du parkerer bilen din fast.

   

  Har du ikke eid bil i løpet av de siste 3 årene, får du 20 % i startbonus. Er du usikker på hvilken bonus du har kan du allikevel fullføre kjøpet. Vi vil motta bonusopplysninger fra ditt nåværende forsikringsselskap og korrigere om du skulle ha valgt feil bonus. Da vil også prisen på forsikringen oppdateres.

  Dersom det er en leasingbil må du velge det aktuelle leasingselskapet.

  Som hovedregel krever lånegiver at du minimum har kasko når du har lån med sikkerhet i bilen.

  Hvis det er oppgitt at det ikke er førere av bilen under 23 år, kan det bli reduksjon i erstatningen dersom fører ved skade var under 23 år. Ved øvelseskjøring regnes ledsager med gyldig førerkort som fører av bilen.

  FG-godkjent gjenfinningssystem er et sporingssystem som gjør at bilen kan spores opp dersom den blir stjålet. Det gir rabatt på forsikringen dersom du har et gjenfinningssystem som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

  <p>Med bilskade menes alle tilfeller av bilskader som er meldt til et forsikringsselskap, og som har ført til utbetaling, med unntak av glass- og veihjelp/redning.</p>
  Forsikringstaker er deg og hovedeier av bilen kan være deg eller din ektefelle/samboer. Er hovedeier av bilen barnet ditt, søsken eller andre personer må de selv kontakte oss for et tilbud. Du må bekrefte at du har tillatelse fra din ektefelle/samboer til å gi oss deres personopplysninger for at vi skal kunne behandle dem.
 • Ansvar
  Delkasko
  Kasko
  Kasko Pluss
  • Ansvarsforsikring
  • Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

  • Rettshjelp
  • Vi dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

  • Fører- og passasjerulykke
  • Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

  • Glass
  • Dekker bruddskader på bilens utvendige vindusruter, samt takluke og glasstak. 

  • Tyveri
  • ​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

  • Brann
  • Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

  • Veihjelp i Europa
  • Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

  • Totalskadegaranti
  • Dekker det bilen kostet som ny hvis reparasjon etter skade koster mer enn 60% av denne prisen, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.

  • Kriseforsikring
  • ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

  • Vognskade
  • ​Dekker vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

  • Leiebil 10 Dager
  • ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

  • Leiebil (valgfri)
  • Du får leiebil i 10, 15 eller 21 dager dersom bilen må på verksted etter en erstatningsmessig skade. Dekningen er valgfri

  • Leiebil
  • Du får leiebil i 10, 15 eller 21 dager dersom bilen må på verksted etter en erstatningsmessig skade. Dekningen er valgfri

  • Bagasje
  • ​​Dekker skade og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks med inntil kr 10 000,-.

  • Leiebil Pluss
  • Dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade. Du får også leiebil i tilsvarende størrelse som din egen bil. Erstatningen er begrenset til maksimalt kr 35 000.​

  • Totalskadegaranti Pluss
  • Dekker det bilen kostet som ny (uten fradrag for alder), hvis reparasjon ved skade koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, så lenge bilen er under tre år og har kjørt maks 100 000 km.

  • Maskinskade (valgfri)
  • Dekker skade på motor og gir. Gjelder campingbiler som har kjørt inntil 200 000 km. Hvis bilen er 8 år eller eldre gjelder dekningen først 60 dager etter at forsikringen startet. Dekningen er valgfri.

  • Økt sum for bagasje
  • Med Kasko Pluss dobles dekningen i forhold til Kasko, til inntil kr 20 000,-

  • Økt sum for fastmontert tilbehør
  • Økt erstatning til kr 50 000,-

  • Plussgaranti
  • Vi garanterer deg like gode vilkår som du hadde i forrige selskap i to år fra du flytter forsikringen til oss​.

  Med Kasko har du dekket bagasje for inntil kr 15 000 og med Kasko Pluss for inntil kr 30 000. Hvis du ønsker dekning for ekstra bagasje kan du legge inn forsikringssum utover det som allerede er inkludert.

  Velg egenandel

  Egenandel er det beløpet du selv må betale når du får en skade.

  Velg hvor langt du regner med å kjøre i løpet av ett år. Er du usikker på hvor langt du kjører, kan du justere kjørelengden i løpet av året. Da vil også prisen på forsikringen oppdateres. Husk at om du har oppgitt for lav kjørelengde, kan du risikere å få redusert erstatning ved en skade.

  Les mer pilikon
  Din e-post

 (  kr/år) Din pris etter rabatt Trafikkforsikringsavgift til staten tilkommer (tidligere årsavgift)kr pr mnd

Regjeringen bestemte at Årsavgiften (veiavgift) endret navn til Trafikkforsikringsavgift til staten 1. jan 2018, og at den ikke lenger skal betales til staten, men til forsikringsselskapene.

Avgiften vil være med på fakturaen for kjøretøy du har forsikret. Størrelsen på avgiften bestemmes av staten og er lik hos alle forsikringsselskap. Vil du betale forsikringen over 12 terminer, vil også avgiften fordeles månedlig. Avsluttes forsikringen, tilbakebetales beløpet du har tilgode, for både forsikringen og avgiften.


Les mer om Trafikkforsikringsavgiften
Per år
Kr

Kasko

 
Totalpris:
Kr
 
Total rabatt:
Kr

Se hva du sparer og hvor mye forsikringen koster for et år.