Text
1
Text
2
Text
3
Text
4
Text
5
 

1. Om deg

Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg angående din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg om å kontakte vårt kundesenter på 408 06300.
Ditt fødselsnummer (11 siffer)
Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Er du medlem av en av organisasjonene som vi samarbeider med, kan du spare penger på forsikringene dine hos oss.

 • Registreringsnummer
  Registreringsnummeret ditt består av 2 bokstaver og 5 eller 4 tall.
  Parkeringsforhold
  Din bonus
  Har du ikke eid bil i løpet av de siste 3 årene, får du 50 % i startbonus. Er du usikker på hvilken bonus du har kan du allikevel fullføre kjøpet. Vi vil motta bonusopplysninger fra ditt nåværende forsikringsselskap og korrigere om du skulle ha valgt feil bonus. Da vil også prisen på forsikringen oppdateres.
  Er bilen en privat leasingbil?
  Opplys om bilen er en privat leasingbil. Vi spør om hvilket leasingsselskap senere dersom du kjøper forsikringen.
  Har du lån med sikkerhet i bilen?
  Som hovedregel krever lånegiver at du minimum har kasko når du har lån med sikkerhet i bilen.
  Er det andre førere av bilen under 23 år?
  Hvis det er oppgitt at det ikke er førere av bilen under 23 år, kan det bli reduksjon i erstatningen dersom fører ved skade var under 23 år. Ved øvelseskjøring regnes ledsager med gyldig førerkort som fører av bilen. Er du under 23 år og ønsker bilforsikring ber vi deg kontakte oss på tlf 408 06300. Yngre førere er mer utsatt for skade. Derfor får du rabatt hvis alle som bruker kjøretøyet er over 23 år.
  Oppgi antall bilskader

  Med bilskade menes alle tilfeller av bilskader som er meldt til et forsikringsselskap, og som har ført til utbetaling, med unntak av glass- og veihjelp/redning.

  Forsikringstaker er deg og sikrede kan være deg eller din ektefelle/samboer. Med det menes hvem som skal være forsikret. På bilforsikring menes hvem som er hovedeier av bilen. Du må bekrefte at du har tillatelse fra din ektefelle/samboer til å gi oss deres personopplysninger for at vi skal kunne behandle dem.
   
 • Inngår i Ansvar:
  Inngår i Delkasko:
  Inngår i Kasko:
  Inngår i Kasko Pluss:
  • Ansvarsforsikring
  • Ansvarsforsikring er påbudt i følge norsk lov og er inkludert i alle våre bilforsikringer. Den dekker skade på personer, andres kjøretøy, andres ting og bygninger, men ikke skader på egen bil.

  • Rettshjelp
  • Vi dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

  • Fører- og passasjerulykke
  • Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

  • Glass
  • ​​Dekker bruddskader på bilens utvendige vindusruter, samt takluke og glasstak. Ved reperasjon av rute betales ingen egenandel, men erstatning kan ikke overstige kr 750.​ Ved ruteskift er egenandel kr 2000.

  • Tyveri
  • ​Dekker tyveri av bilen, ekstra dekk og felger og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

  • Brann
  • Dekker skader som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

  • Veihjelp i Europa
  • Dekker assistanse ved skade, motorstopp, utelåsning, frakt av bilen til nærmeste verksted, samt utgifter til hjemreise for fører og passasjerer. Vi dekker også assistanse ved startproblemer på din hjemmeadresse.

  • Totalskadegaranti
  • ​Dekker ny bil av samme merke og modell om reparasjon etter skade koster mer enn 60% av bilens nyanskaffelsesverdi, når bilen ikke er eldre enn ett år og har kjørt maks 16 000 km.

  • Kriseforsikring
  • ​Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av bilen.

  • Vognskade
  • ​Dekker vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

  • Leiebil 10 dager
  • ​​​​Vi dekker leiebil i inntil 10 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

  • Leiebil (valgfri)
  • ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

  • Leiebil
  • ​Du kan velge å få dekket leiebil i 10, 15 eller 21 dager hvis bilen din må på verksted ved skade.

  • Bagasje
  • ​​Dekker skade og tyveri av bagasje fra bil eller bagasjeboks med inntil kr 10 000,-.

  • Uflaks- og interiørforsikring
  • Dekker uforutsette hverdagsuhell som du eller passasjerer forårsaker, som skade på bilens interiør, tap av bilnøkkel, rens av drivstofftank grunnet feiltanking og skade på standard integrert GPS, lyd- og bildeanlegg​.

  • Redning Pluss
  • ​Dekker leiebil etter assistanse i inntil 30 dager for å gjennomføre planlagt bilferie, eller nødvendige utgifter for å komme deg til jobb, barnehage eller for å rekke planlagt flyreise med inntil kr 500 kr. Du betaler ingen egenandel.

  • Leiebil Pluss
  • Dekker leiebil så lenge bilen er på verksted etter skade. Du får også leiebil i tilsvarende størrelse som din egen bil. Erstatningen er begrenset til maksimalt kr 35 000.​

   Har du Tesla dekker vi tilsvarende Tesla som leiebil. Kan ikke Tesla skaffes, dekkes i tillegg ett dagsbeløp på kr
   200 eller dokumenterte merutgifter til drivstoff og
   bompasseringer.

  • Totalskadegaranti Pluss
  • Dekker ny bil av samme merke og modell ved skade hvor reparasjon koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, om bilen ikke er eldre enn tre år og har kjørt maks 100 000 km.

  • Motor og elektronikk
  • ​​​Gjelder for biler som har kjørt inntil 200 000 km og dekker mekanisk eller elektronisk skade på motor og gir, blant annet batteri på elbil og hybrid, air condition, parkeringshjelp, setevarmer, oppvarming av vindusruter, regnsensor, elektonisk kollisjonsvarsling, sikkerhetsbelter og air bag.


  • Økt sum for bagasje
  • ​Med Kasko Pluss dobles dekningen i forhold til Kasko, til inntil kr 20 000,-

  • Økt sum for fastmontert tilbehør
  • Økt erstatning til kr 50 000,-

  • Plussgaranti
  • Vi garanterer deg like gode vilkår som du hadde i forrige selskap i to år fra du flytter forsikringen til oss​.

  • Startleie ved privatleasing
  • Dekker resterende startleie/startinnskudd på leasingbil ved totalskade. Vi regner bilen som totalskadet hvis reparasjonen koster mer enn 60 % av bilens verdi.

  Velg egenandel

  Egenandel er det beløpet du selv må betale når du får en skade.

  Velg årlig kjørelengde

  Velg hvor langt du regner med å kjøre i løpet av ett år. Er du usikker på hvor langt du kjører, kan du justere kjørelengden i løpet av året. Da vil også prisen på forsikringen oppdateres. Husk at om du har oppgitt for lav kjørelengde, kan du risikere å få redusert erstatning ved en skade.

Kasko

 
Totalpris:
Kr
 
Total rabatt:
Kr

Se hva du sparer og hvor mye forsikringen koster for et år.