• min side ikon Min side
 • handlekurv ikon
  Handlekurv
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
 

1. Om deg

Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg for å kunne gi deg bistand, rådgivning eller tilbud relatert til din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg kontakte vårt kundesenter på 40806300.

 • Registreringsnummeret ditt består av 2 bokstaver og 5 tall.
  Med bilens årsmodell mener vi året bilen ble registrert første gang.
  Om du ikke finner bilmerket i listen, ta kontakt med kundeservice på 408 06300 og få hjelp av en av våre rådgivere.
  Om du ikke finner bilmodellen i listen, ta kontakt med kundeservice på 408 06300 og få hjelp av en av våre rådgivere.
  Om du ikke finner modellvarianten i listen, ta kontakt med kundeservice på 408 06300 og få hjelp av en av våre rådgivere.
  Har du ikke eid bil i løpet av de siste 3 årene, får du 50 % i startbonus. Er du usikker på hvilken bonus du har kan du allikevel fullføre kjøpet. Vi vil motta bonusopplysninger fra ditt nåværende forsikringsselskap og korrigere om du skulle ha valgt feil bonus. Da vil også prisen på forsikringen oppdateres.
  Opplys om bilen er en privat leasingbil. Vi spør om hvilket leasingsselskap senere dersom du kjøper forsikringen.
  Som hovedregel krever lånegiver at du minimum har kasko når du har lån med sikkerhet i bilen.
  Hvis det er oppgitt at det ikke er førere av bilen under 23 år, kan det bli reduksjon i erstatningen dersom fører ved skade var under 23 år. Ved øvelseskjøring regnes ledsager med gyldig førerkort som fører av bilen. Er du under 23 år og ønsker bilforsikring ber vi deg kontakte oss på tlf 408 06300. Yngre førere er mer utsatt for skade. Derfor får du rabatt hvis alle som bruker kjøretøyet er over 23 år.
  Med bilskade menes alle tilfeller av bilskader som er meldt til et forsikringsselskap, og som har ført til utbetaling, med unntak av glass- og veihjelp/redning.
  Forsikringstaker er deg og hovedeier av bilen kan være deg eller din ektefelle/samboer. Er hovedeier av bilen barnet ditt, søsken eller andre personer må de selv kontakte oss for et tilbud. Du må bekrefte at du har tillatelse fra din ektefelle/samboer til å gi oss deres personopplysninger for at vi skal kunne behandle dem.
 • Ja, jeg ønsker maskinskadeforsikring
  Forsikringen dekker maskinskade på bilen frem til bilen har kjørt 200 000 km. Den dekker bl.a. motor- og girskade på drivstoffbil, eller batteri og klimaanlegg på elbil og hybridbil, Vil du ha Kasko Pluss men trenger ikke forsikring for maskinskade, blir forsikringen rimeligere.
  Inkludert ikon
  I tillegg til ansvar-, delkasko- og kaskoforsikring dekkes høyere forsikringssummer på utstyr og bagasje.
  Inkludert ikon
  Leiebil tilsvarende din egen bil mens bilen er på verksted etter skade. Har du elbil og vi ikke klarer å fremskaffe ledig elbil som leiebil, dekker vi utgifter til drivstoff og bompasseringer.
  Inkludert ikon
  Taxi til barnehage eller jobb hvis bilen stopper
  Inkludert ikon
  Totalskadegaranti Pluss: Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under tre år gammel og ikke kjørt mer enn 100 000 km.
  Inkludert ikon
  Vilkårsgaranti: Flytter du forsikringen over til oss garanterer vi minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap.
  Ikke inkludert ikon
  Hvis bilen er 8 år eller eldre gjelder ikke maskinskadeforsikringen før 60 dager etter at forsikringen startet.
  Les mer pilikon
  Ja, jeg ønsker leiebil ved skade
  Velg om du vil ha tilgang til leiebil i 10, 15 eller 21 dager mens bilen er på verksted grunnet skade. Vil du ha kasko men trenger ikke leiebil når bilen er på verksted, blir forsikringen rimeligere.
  Inkludert ikon
  I tillegg til ansvarforsikring og delkasko, dekkes de fleste skader på bilen i forbindelse med sammenstøt, velt, utforkjøring og hærverk.
  Inkludert ikon
  Uflaksforsikring: Dekker uheldige hverdagstabber som feilfylling av drivstoff, søl i bilen, tap av bilnøkler, samt skade på ladekabel for elbil og hybrid.
  Inkludert ikon
  Totalskadegaranti: Du får dekket det bilen kostet som ny hvis reparasjonen ved skade koster mer enn 60 % av denne prisen, uten fradrag for alder, så lenge bilen er under ett år gammel og ikke kjørt mer enn 16 000 km.
  Ikke inkludert ikon
  Forsikringen dekker ikke maskinskader som ikke skyldes sammenstøt. Vi anbefaler Kasko Pluss om du trenger forsikring for flere typer skader.
  Les mer pilikon
  Inkludert ikon
  I tillegg til ansvarsforsikring, dekkes veihjelp om bilen stopper eller ikke starter – enten det er på veien eller hjemme.
  Inkludert ikon
  Skader på bilen etter brann, tyveri og forsøk på tyveri.
  Inkludert ikon
  Bruddskader på utvendig vindusruter, takluke og glasstak.
  Ikke inkludert ikon
  Forsikringen dekker ikke kollisjonsskader, leiebil eller uflaksskader som feilfylling.
  Les mer pilikon
  Inkludert ikon
  Dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.
  Inkludert ikon
  Dekker fører- og passasjer for ulykker.
  Inkludert ikon
  Du betaler ingen egenandel.
  Ikke inkludert ikon
  Forsikringen dekker ikke skader på din egen bil.
  Les mer pilikon
  Velg årlig kjørelengde
  Velg hvor langt du regner med å kjøre i løpet av ett år. Er du usikker på hvor langt du kjører, kan du justere kjørelengden i løpet av året. Da vil også prisen på forsikringen oppdateres. Husk at om du har oppgitt for lav kjørelengde, kan du risikere å få redusert erstatning ved en skade.
  Velg egenandel
  Egenandel er beløpet du selv må betale hvis en skade skjer. Du betaler ingen egenandel for ansvarsskader.
  Årsavgiften (veiavgift) ble endret til Trafikkforsikringsavgift til staten fra 01.01.18. Det er forsikringsselskapene som skal innkreve avgiften for staten på alle forsikrede kjøretøy.

  Avgiften betales sammen med forsikringen på bilen din. Størrelsen på avgiften bestemmes av staten og er lik hos alle forsikringsselskap. Har du valgt å betale forsikringen over 12 betalingsterminer, vil avgiften også fordeles månedlig. Avsluttes forsikringen, tilbakebetales beløpet du har til gode, for både forsikringen og avgiften.

  Les mer om Trafikkforsikringsavgiften
  Les mer pilikon
  Pris
  Samlerabatt
  Pris etter rabatt
  Trafikkforsikringsavgift
  Arspris
  Tilbudet er generert automatisk, basert på dine personopplysninger. Ved å ringe 408 06300 kan du henvende deg for spørsmål og eventuelt få et tilbud som er basert på en manuell vurdering av en fysisk kundebehandler.
  Les mer pilikon
  Din e-post