Lyst på lavere pris? Legg til flere forsikringer og få inntil 15 % samlerabatt
Text
1
Text
2
Text
3
Text
4
Text
5
 

1. Om deg

Ved å oppgi telefonnummer aksepterer du at vi kan kontakte deg angående din henvendelse. Dersom du ikke ønsker å oppgi telefonnummer ber vi deg om å kontakte vårt kundesenter på 408 06300.
Ditt fødselsnummer (11 siffer)
Fødselsnummeret ditt består av 11 siffer. Dette trenger vi for å gi deg riktig pris, og de rabattene du har krav på. Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
Er du medlem av en organisasjon?
Er du medlem av en av organisasjonene som vi samarbeider med, kan du spare penger på forsikringene dine hos oss.

Barneforsikring

 • Barnets Fødselsnummer
  Oppgi barnets fødsels- og personnummer (11 siffer). Informasjonen krypteres, slik at det er helt trygt å oppgi dette.
  Oppgi barnets fornavn og evt. mellomnavn
  Oppgi barnets etternavn
  application key HELPTEXT-CHILD-HOSPITAL2 missing
  Legebesøk for følgende tilstander, som ikke medførte komplikasjoner skal ikke tas med; forkjølelse, feber, benbrudd, vannkopper og andre vanlige barnesykdommer. Hvis svaret er ja, vennligst kontakt kundeservice.
  Hvis ja, vennligst kontakt kundeservice.
  Med synsfeil/øyesykdom menes sykdommer som ikke kan korrigeres med briller eller linser. Hvis ja, vennligst kontakt kundeservice.
  Med sykdom menes sykdommer, skader eller mistanke om sykdom barnet har blitt kontrollert for eller det er søkt behandling for. Hvis ja, vennligst kontakt kundeservice.
  Med dette menes sykdommer det er søkt behandling for. Hvis ja, vennligst kontakt kundeservices.
 • Se hva som dekkes

  • Medisinsk invaliditet ved ulykke
  • ​​Medisinsk invaliditet betyr at barnet får varig nedsatt funksjonsevne. Erstatningens størrelse avhenger av hvilket forsikringsbeløp du har valgt og hvor stor invaliditetsgraden er fra 1 til 100 %. Erstatningen utgjør den prosent av forsikringssummen som tilsvarer den fastsatte medisinske invaliditetsgraden.

  • Medisinsk invaliditet ved sykdom
  • ​​Medisinsk invaliditet betyr at barnet får varig nedsatt funksjonsevne. Erstatningens størrelse avhenger av hvilket forsikringsbeløp du har valgt og hvor stor invaliditetsgraden er fra 1 til 100 % Erstatningen utgjør den prosent av forsikringssummen som tilsvarer den fastsatte medisinske invaliditetsgraden.

  • Engangserstatning ved utvalgte sykdommer
  • Ved visse sykdommer utbetales en erstatning på kr 150 000 direkte ved diagnose.

  • Behandlingsutgifter ved ulykke
  • Forsikringen dekker kostnader inntil kr 100 000 for legebehandling, tannpleie og merkostnader etter en ulykke. Dessuten kan du få dekket transport til og fra sykehuset eller legevakten.

  • Erstatning for personlige eiendeler ved ulykke
  • ​​Forsikringen gir erstatning på inntil kr 30 000, om barnets klær, briller, høreapparat og lignende hjelpemidler skades i en ulykke.

  • Premiefritak
  • Hvis en med foreldreansvar for barnet dør, betaler forsikringsselskapet barneforsikringen frem til første forfallsdato etter at barnet fyller 18 år.

Kasko

 
Totalpris:
Kr
 
Total rabatt:
Kr

Se hva du sparer og hvor mye forsikringen koster for et år.  Du har fått nettrabatt selv om det kan stå kr 0,- i prisoversikten.