Codan er ditt barn forsikret?

Barn aker, sykler og hopper fra toppen av lekestativet. Heldigvis går det som regel bra, men det kan være godt å vite at man har ekstra trygghet i form av en forsikring.

Beregn pris på barneforsikring

Hvorfor forsikre barn?

Alle kan rammes av ulykker

Selv om vi ikke liker å tenke på det, kan også barn rammes av ulykker og alvorlig sykdom som kan gi konsekvenser for resten av livet. Om noe skjer med barnet ditt, rammes også hele familien.

Offentlige forsikringer fra skole eller barnehage dekker ikke hele døgnet, derfor har vi satt så få begrensninger vi kan. Med vår barneforsikring ivaretas familiens umiddelbare behov om barnet blir syk eller skadet. Forsikringen kan gi mulighet til å ta ekstra fri fra jobben, tilpasse huset og gi økonomisk hjelp om barnet ditt får en varig skade og ikke kan jobbe som voksen.

 • Dekning ved medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke
 • Erstatning ved utvalgte sykdommer
 • Dekning av lege-, tannlege- og transportkostnader ved ulykke
 • Engangsutbetaling ved uførhet med Barn Pluss

Ikke vent med å forsikre det kjæreste du har.

  Barn Standard

  Barn Standard er en god forsikring for barnet ditt. Ved akutt sykehusinnleggelse i forbindelse med sykdom/ulykke får du erstatning utbetalt allerede etter fjerde dag, og det gis engangserstatning for utvalgte sykdommer. Barn Standard dekker:

  • Medisinsk invaliditet både etter sykdom og ulykke
  • Engangskostnader for tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig ved ulykke og sykdom
  • Lege-, tannlege- og transportkostnader ved ulykke
  • Merkostnader ved ulykke / erstatning av personlige eiendeler
  • Om en med foreldreansvar for det forsikrede barnet dør, betales barneforsikringen av selskapet til barnet fyller 18 år
  • Dødsfall

  Barn Pluss

  Dette er vår beste barneforsikring. Med Barn Pluss er barnet ditt dekket for alt som inngår i standardforsikringen pluss litt til. I tillegg får du:

  • Økt forsikringssum ved medisinsk invaliditet både ved ulykke og sykdom
  • Større erstatning ved utvalgte sykdommer
  • Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet

   Fordeler du har som kunde hos oss

   Samle forsikringene - 15 % rabatt

   Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

   Interessert i et samlet tilbud?

   Vi kontakter deg for en bedre og enklere forsikring.

    Laster skjema