• min side ikon Min side

Barneforsikring

  Gode dekninger med vår barneforsikring

  Vi vet at lek, utforsking og fantasi er en del av et godt barneliv. Dessverre skjer det ulykker, og også barn blir alvorlig syke. En barneforsikring sikrer deg ekstra økonomisk trygghet, og er et supplement til de offentlig ordningene.

  Terningkast 5

  Barneforsikringen vår, Barn Total, leveres av Danica Pensjon, og får terningkast 5 i Norsk Familieøkonomi sin årlige barneforsikringstest.

  Forsikringen fremheves som en av testens billigste barneforsikringer og gis terningkast 5. "Med bakgrunn i pris og vilkår er Barn Total et fullgodt alternativ for deg som ønsker å forsikre ett eller flere barn", står det i testen. 

  Dette dekker barneforsikringen

  En barneforsikring ivaretar familiens umiddelbare behov om barnet blir sykt eller skadet. Mulighet til å ta ekstra fri fra jobben eller gjøre tilpasninger i huset, er et eksempel her. Et annet er økonomisk hjelp om barnet ditt får en varig skade og ikke kan jobbe som voksen.

  Barneforsikringen dekker alt det vi som foreldre ikke har lyst til å tenke på. At barna kan bli alvorlig syke, komme ut for et uhell og må bli innlagt i lengre tid. Med Barn Total får du hjelp i en vanskelig hverdag:

  • Månedlig utbetaling ved uførhet
  • Engangsutbetaling ved uførhet
  • Invaliditet ved både sykdom og ulykke
  • Utbetaling ved hele 13 utvalgte sykdommer
  • Omsorgspenger hvis barnet får hjelpestønad fra Nav
  • Ombygging eller tilpasning av bolig
  • Behandlingsutgifter; lege-, tannlege- og transportkostnader
  • Dagpenger ved sykehusopphold på kr. 1000,-
  • Ingen etableringsgebyr

  Forsikringen dekker ikke:

  Sykdommer eller lidelser som er påvist før det er gått 3 måneder etter at forsikringen tredde i kraft, dekkes ikke.

  Se fullstendige vilkår

   Spørsmål og svar

   Helseerklæringsskjema

   Hvem kan forsikres?

   Hvor tidlig bør man kjøpe barneforsikring?

   Karenstid

   Sykdommer og diagnoser som dekkes av forsikringen

   Erstatning ved arbeidsuførhet

   Når opphører forsikringen?