• min side ikon Min side

Kasko Pluss båt

Kasko Pluss er vår mest omfattende og beste båtforsikring

Kasko Pluss - beste båtforsikring

Forsikringen dekker alt under ansvar, delkasko og kasko i tillegg til motor- og girskade inntil motoren er 10 år. 

Med båtforsikring Kasko Pluss får du erstattet en avbrutt ferietur. Om planlagt ferietur er på minst 4 dager, og ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten.

Båtforsikringen dekker også redning av personer og båt, samt nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur.

Kasko Pluss båt erstatter også skade eller tap av materiell til bruk under opplag. Det kan være kjetting, bukker, presenninger og annet opplagsmateriell.

Du har også utvidet dekning for bagasje og løsøre inntil kr 60 000 med Kasko Pluss.

Hva betyr «kasko»?

Kasko kommer fra det spanske ordet for skipsskrog. Kaskoforsikring var opprinnelig en forsikring som dekket rederiene ved skader på skip og tilbehør.

    Velg beste båtforsikring for deg

    Det er ikke påbudt, men alle på sjøen bør ha en god forsikring. Båt kan fort bli en veldig dyr hobby om ulykken er ute. Vi tilbyr fire båtforsikringer; Ansvarsforsikring, Delkasko, Kasko eller Kasko Pluss.

    Produktinformasjon (PID)

    Mest komplett

    Kasko Pluss

    Kundenes favoritt

    Kasko

    Enkelte skader

    Delkasko

    Slipp erstatningskrav

    Ansvar

    Ansvarsskade

    Dekker erstatningskrav mot deg som eier av båten. Forsikringen dekker ikke skader på egen båt.

    Rettshjelp

    Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

    Les mer om rettshjelp her.

    Brann og tyveri

    Dekker skade på båten ved tyveri av båt og motor, brann, lynnedslag og eksplosjon.

     

    Fører- og passasjerulykke

    Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

    Bagasje

    ​Dekker minimum kr 6 000,- og inntil kr 30 000,- for bagasje og løsøre som blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten

    Skader på båten

    Dekker skade på båten og ekstrautstyr som jolle og påhengsmotor etter sammenstøt, stranding, kantring, synking eller annen plutselig, ytre påvirkning.

     

    Hærverk

    Dekker skade på båten, jolle og påhengsmotor.

     

    Skade på mast, rigg, drev og drivlinje

    ​Full erstatning på seilbåt uavhengig av alder. Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått.

    Skade ved transport av båt

    ​Dekker skade ved slipp eller løft av båten og transport på marinaområdet ved opplag. For båter til og med 30 fot gjelder også transport av båten utenom marinaområdet.

    Totalskadegaranti

    3 års totalskadegaranti fra du kjøpte båten.

    Krisehjelp

    Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av båten.

    Utvidet sum for bagasje

    ​​Dekker inntil kr 60 000,- hvis bagasje og løsøre blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten. Begrenset til 4% av båtens forsikringssum.

     

    Materiell til bruk under opplag

    Dekker skade på kjetting, bukker, presenninger og annet opplagsmateriell med inntil kr 20 000,-

     

    Motor- og girskade

    For Pluss: Dekker motorhavari inntil motoren er 10 år.

     

    Båtredning

    Dekker kostnader knyttet til slep til nærmeste trygge fortøyningssted grunnet plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles/kjøres videre.

     

    Personredning

    Dekker nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur.

     

    Avbrutt ferietur

    Om planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten, dekkes alternativ overnatting/reise.