• min side ikon Min side

Ansvarsforsikring båt

Ansvarsforsikring er en billig båtforsikring som dekker skader som båten påfører andre personer eller eiendeler

Ansvarsforsikring - billig båtforsikring

Ansvarsforsikringen dekker også utgifter til rettshjelp om du som båteier blir part i en rettstvist.

Forsikringen passer for eldre båter med lav verdi. Det er allikevel å anbefale en høyere dekning da skader på egen båt ikke er dekket. For å være dekket mot bl.a. grunnstøting, tyveri, brann og motorskade bør du velge delkasko, kasko eller kasko pluss.

Siden ikke alle har ansvarsforsikring på sjøen kan du risikere å måtte betale skade på egen båt. Selv om det er opplagt at andre er skyld i skaden.

  Velg beste båtforsikring for deg

  Det er ikke påbudt, men alle på sjøen bør ha en god forsikring. Båt kan fort bli en veldig dyr hobby om ulykken er ute. Vi tilbyr fire båtforsikringer; Ansvarsforsikring, Delkasko, Kasko eller Kasko Pluss.

  Produktinformasjon (PID)

  Mest komplett

  Kasko Pluss

  Kundenes favoritt

  Kasko

  Enkelte skader

  Delkasko

  Slipp erstatningskrav

  Ansvar

  Ansvarsskade

  Dekker erstatningskrav mot deg som eier av båten. Forsikringen dekker ikke skader på egen båt.

  Rettshjelp

  Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

  Les mer om rettshjelp her.

  Brann og tyveri

  Dekker skade på båten ved tyveri av båt og motor, brann, lynnedslag og eksplosjon.

   

  Fører- og passasjerulykke

  Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

  Bagasje

  ​Dekker minimum kr 6 000,- og inntil kr 30 000,- for bagasje og løsøre som blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten

  Skader på båten

  Dekker skade på båten og ekstrautstyr som jolle og påhengsmotor etter sammenstøt, stranding, kantring, synking eller annen plutselig, ytre påvirkning.

   

  Hærverk

  Dekker skade på båten, jolle og påhengsmotor.

   

  Skade på mast, rigg, drev og drivlinje

  ​Full erstatning på seilbåt uavhengig av alder. Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått.

  Skade ved transport av båt

  ​Dekker skade ved slipp eller løft av båten og transport på marinaområdet ved opplag. For båter til og med 30 fot gjelder også transport av båten utenom marinaområdet.

  Totalskadegaranti

  3 års totalskadegaranti fra du kjøpte båten.

  Krisehjelp

  Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av båten.

  Utvidet sum for bagasje

  ​​Dekker inntil kr 60 000,- hvis bagasje og løsøre blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten. Begrenset til 4% av båtens forsikringssum.

   

  Materiell til bruk under opplag

  Dekker skade på kjetting, bukker, presenninger og annet opplagsmateriell med inntil kr 20 000,-

   

  Motor- og girskade

  For Pluss: Dekker motorhavari inntil motoren er 10 år.

   

  Båtredning

  Dekker kostnader knyttet til slep til nærmeste trygge fortøyningssted grunnet plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles/kjøres videre.

   

  Personredning

  Dekker nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur.

   

  Avbrutt ferietur

  Om planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten, dekkes alternativ overnatting/reise.