Båtforsikring

Slapp av og nyt årets båtsesong


 • Totalskades båten i løpet av dine 3 første år som eier, garanterer vi den høyeste erstatningen av enten full kjøpssum eller markedsverdi
 • Full erstatning for mast og stående rigg, uansett båtens alder
 • Full erstatning for drev- og drivlinje, uansett båtens alder

For tilbud på dyre eller raske båter, trenger vi å prate med deg
Gjelder båter verdt over 1 mill, større enn 40 fot, maksfart over 40 knop eller eldre enn 30 år

Bli oppringt, så hjelper vi deg

 • Våre samarbeidspartnere:
 • Norges Seilforbund
 • Oslofjorden Båteierunion

Med vår beste båtforsikring får du dekket:

 • Mast og stående rigg

  Full erstatning uavhengig av alder

 • Drev og drivlinje

  Full erstatning så lenge modellen fortsatt er i produksjon

 • Motor og gir

  Skader på motoren helt frem til den er 10 år

 • Avbrutt ferietur

  Utgifter til overnatting eller reise hvis båten stopper

 • Båtredning

  Slepekostnader hvis båten ikke kan seile eller kjøre videre

 • Bagasje og løse gjenstander

  Utvidet dekning i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten

Våre båtforsikringer

Mest komplett

Kasko Pluss

Kundenes favoritt

Kasko

Enkelte skader

Delkasko

Slipp erstatningskrav

Ansvar

Ansvarsskade

Dekker erstatningskrav mot deg som eier av båten. Forsikringen dekker ikke skader på egen båt.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokathjelp ved en rettstvist.

Brann og tyveri

Dekker skade på båten ved tyveri av båt og motor, brann, lynnedslag og eksplosjon.

 

Fører- og passasjerulykke

Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

Bagasje

​Dekker minimum kr 6 000,- og inntil kr 30 000,- for bagasje og løsøre som blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten

Skader på båten

Dekker skade på båten og ekstrautstyr som jolle og påhengsmotor etter sammenstøt, stranding, kantring, synking eller annen plutselig, ytre påvirkning.

 

Hærverk

Dekker skade på båten, jolle og påhengsmotor.

 

Skade på mast, rigg, drev og drivlinje

Best i klassen

​Full erstatning på seilbåt uavhengig av alder. Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått.

Skade ved transport av båt

​Dekker skade ved slipp eller løft av båten og transport på marinaområdet ved opplag. For båter til og med 30 fot gjelder også transport av båten utenom marinaområdet.

Totalskadegaranti

3 års totalskadegaranti fra du kjøpte båten.

Krisehjelp

Best i klassen

Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av båten, eller etter båtulykke.

Utvidet sum for bagasje

​​Dekker inntil kr 60 000,- hvis bagasje og løsøre blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten. Begrenset til 4% av båtens forsikringssum.

 

Materiell til bruk under opplag

Dekker skade på kjetting, bukker, presenninger og annet opplagsmateriell med inntil kr 20 000,-

 

Motor- og girskade

For Pluss: Dekker motorhavari inntil motoren er 10 år.

 

Båtredning

Dekker kostnader knyttet til slep til nærmeste trygge fortøyningssted grunnet plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles/kjøres videre.

 

Personredning

Dekker nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur.

 

Avbrutt ferietur

Best i klassen

Om planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten, dekkes alternativ overnatting/reise.

 

= Best i klassen

Best i klassen

Samle forsikringene - 15 % rabatt

Forsikringene blir både billigere og enklere når du har avtalene samlet. Bytter du til oss, ordner vi alt det praktiske.

Få hjelp av en rådgiver

Ring oss gjerne på 06300 eller be om å bli oppringt

Laster skjema