• Handlekurv

 • Min side

Båtforsikring

  Sjekk pris på båtforsikring

  ..eller bli oppringt..

  Laster skjema

  Fra 10 fot til 20 fot til 30 fot med mast. Livet forandrer seg hele livet, derfor dekker vår beste båtforsikring:

  • Totalskadegaranti, båtforsikring

   Totalskadegaranti

   Kjøpesum eller markedsverdi i erstatning, i inntil 3 år etter at båten ble kjøpt ny eller brukt

  • Mast og stående rigg, forsikring båt

   Mast og stående rigg

   Full erstatning uavhengig av alder

  • Drev og drivlinje, båtforsikring

   Drev og drivlinje

   Codans båtforsikring gir full erstatning uavhengig av alder

  • Motor og gir, forsikring båt

   Motor og gir

   Skader på motoren helt frem til den er 10 år

  • Avbrutt ferietur, båtforsikring

   Avbrutt ferietur

   Utgifter til overnatting eller reise hvis båten stopper

  • Båtredning, forsikring båt

   Båtredning

   Slepekostnader hvis båten ikke kan seile eller kjøre videre

  Velg beste båtforsikring for deg

  Det er ikke påbudt, men alle på sjøen bør ha en god forsikring. Båt kan fort bli en veldig dyr hobby om ulykken er ute. Vi tilbyr fire båtforsikringer; Ansvarsforsikring, Delkasko, Kasko eller Kasko Pluss

  Mest komplett

  Kasko Pluss

  Kundenes favoritt

  Kasko

  Enkelte skader

  Delkasko

  Slipp erstatningskrav

  Ansvar

  Ansvarsskade

  Dekker erstatningskrav mot deg som eier av båten. Forsikringen dekker ikke skader på egen båt.

  Rettshjelp

  Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

  Les mer om rettshjelp her.

  Brann og tyveri

  Dekker skade på båten ved tyveri av båt og motor, brann, lynnedslag og eksplosjon.

   

  Fører- og passasjerulykke

  Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

  Bagasje

  ​Dekker minimum kr 6 000,- og inntil kr 30 000,- for bagasje og løsøre som blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten

  Skader på båten

  Dekker skade på båten og ekstrautstyr som jolle og påhengsmotor etter sammenstøt, stranding, kantring, synking eller annen plutselig, ytre påvirkning.

   

  Hærverk

  Dekker skade på båten, jolle og påhengsmotor.

   

  Skade på mast, rigg, drev og drivlinje

  ​Full erstatning på seilbåt uavhengig av alder. Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått.

  Skade ved transport av båt

  ​Dekker skade ved slipp eller løft av båten og transport på marinaområdet ved opplag. For båter til og med 30 fot gjelder også transport av båten utenom marinaområdet.

  Totalskadegaranti

  3 års totalskadegaranti fra du kjøpte båten.

  Krisehjelp

  Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av båten, eller etter båtulykke.

  Utvidet sum for bagasje

  ​​Dekker inntil kr 60 000,- hvis bagasje og løsøre blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten. Begrenset til 4% av båtens forsikringssum.

   

  Materiell til bruk under opplag

  Dekker skade på kjetting, bukker, presenninger og annet opplagsmateriell med inntil kr 20 000,-

   

  Motor- og girskade

  For Pluss: Dekker motorhavari inntil motoren er 10 år.

   

  Båtredning

  Dekker kostnader knyttet til slep til nærmeste trygge fortøyningssted grunnet plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles/kjøres videre.

   

  Personredning

  Dekker nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur.

   

  Avbrutt ferietur

  Om planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten, dekkes alternativ overnatting/reise.

   

  Endelig båtsesong

  Tenk sikkerhet og sjekk dine fordeler

  Velkommen inn

  Les mer, sjekk pris eller kjøp forsikring på nett

  – og samler du flere forsikringer hos oss kan du få inntil 15 % rabatt

  Få hjelp av en rådgiver

  Ring oss gjerne på 408 06300 eller be om å bli oppringt