• min side ikon Min side

Gode dekninger med vår båtforsikring

Fra 10 fot til 20 fot til 30 fot med mast. Livet forandrer seg hele livet, derfor dekker vår beste båtforsikring:

 • Anker til båt

  Totalskadegaranti

  Kjøpesum eller markedsverdi i erstatning, i inntil 3 år etter at båten ble kjøpt ny eller brukt

 • Livbøye, båtredning

  Båtredning

  Slepekostnader hvis båten ikke kan seile eller kjøre videre

 • Seilbåt

  Mast og stående rigg

  Full erstatning uavhengig av alder

 • Bagasje på ferie

  Avbrutt ferietur

  Utgifter til overnatting eller reise hvis båten stopper

Velg beste båtforsikring for deg

Det er ikke påbudt, men alle på sjøen bør ha en god forsikring. Båt kan fort bli en veldig dyr hobby om ulykken er ute. Vi tilbyr fire båtforsikringer; Ansvarsforsikring, Delkasko, Kasko eller Kasko Pluss.

Produktinformasjon (PID)

Mest komplett

Kasko Pluss

Kundenes favoritt

Kasko

Enkelte skader

Delkasko

Slipp erstatningskrav

Ansvar

Ansvarsskade

Dekker erstatningskrav mot deg som eier av båten. Forsikringen dekker ikke skader på egen båt.

Rettshjelp

Kan dekke utgifter i forbindelse med en rettslig tvist. Det må ha vært fremsatt et krav mot motpart som er dokumentert bestridt. Det må også dokumenteres at det er en økonomisk interesse i saken.

Les mer om rettshjelp her.

Brann og tyveri

Dekker skade på båten ved tyveri av båt og motor, brann, lynnedslag og eksplosjon.

 

Fører- og passasjerulykke

Utvidet dekning ved død og invaliditet som rammer fører og passasjer. Det er ingen egenandel.

Bagasje

​Dekker minimum kr 6 000,- og inntil kr 30 000,- for bagasje og løsøre som blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten

Skader på båten

Dekker skade på båten og ekstrautstyr som jolle og påhengsmotor etter sammenstøt, stranding, kantring, synking eller annen plutselig, ytre påvirkning.

 

Hærverk

Dekker skade på båten, jolle og påhengsmotor.

 

Skade på mast, rigg, drev og drivlinje

​Full erstatning på seilbåt uavhengig av alder. Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått.

Skade ved transport av båt

​Dekker skade ved slipp eller løft av båten og transport på marinaområdet ved opplag. For båter til og med 30 fot gjelder også transport av båten utenom marinaområdet.

Totalskadegaranti

3 års totalskadegaranti fra du kjøpte båten.

Krisehjelp

Dekker utgifter til kriseterapi hvis du blir utsatt for ran eller overfall i direkte forbindelse med bruk av båten.

Utvidet sum for bagasje

​​Dekker inntil kr 60 000,- hvis bagasje og løsøre blir borte i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten. Begrenset til 4% av båtens forsikringssum.

 

Materiell til bruk under opplag

Dekker skade på kjetting, bukker, presenninger og annet opplagsmateriell med inntil kr 20 000,-

 

Motor- og girskade

For Pluss: Dekker motorhavari inntil motoren er 10 år.

 

Båtredning

Dekker kostnader knyttet til slep til nærmeste trygge fortøyningssted grunnet plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles/kjøres videre.

 

Personredning

Dekker nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur.

 

Avbrutt ferietur

Om planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten, dekkes alternativ overnatting/reise.