• min side ikon Min side

Ikke la ny teknologi i bilen distrahere deg

  Bruk sunn fornuft

  Større og mer funksjonelle skjermer er kommet for å bli. De fleste nye elbiler har store berøringsskjermer, som det aller meste av bilens funksjoner styres fra.

  Eldre biler har radioknapper som du kan kjenne deg fram til uten å flytte blikket fra veien. Nå er det nødvendig å se på skjermen hvis du for eksempel vil skifte kanal eller slå på vindusviskeren.

  Nye bilmodeller med software som styrer alt

  Nye bilmodeller fullstappet med teknologi og skjermer som dekker dashboardet, setter nye krav til hvordan du betjener bilen din.

  Bilene blir stadig mer avanserte. Softwaren styrer alt fra musikk, varslinger, navigasjon, førerassistanse, apper, kamera og mye mer. Dette gir deg flere valg og muligheter. Men det kan også føre til større risiko for å bli distrahert, slik at du mister oversikten i trafikken.

  Hold blikket på veien

  Det er mange ting som kan distrahere føreren, både inni og utenfor bilen. De store skjermene kan ta fokuset bort fra veien, noe som øker risikoen for trafikkulykker. I en undersøkelse vi har gjennomført svarer 62 prosent at de har satt på musikk eller liknende under kjøring.

  Undersøkelsen viser også at mange bilførere starter kartleseren, ringer og sender meldinger mens de kjører. 28 prosent svarer at de har satt på kartleseren eller sjekket kartet. 25 prosent har ringt eller svart på mobilen uten handsfree. Og 22 prosent har lest eller sendt SMS.

  Uoppmerksomhet var medvirkende årsak til 12 av de 108 dødsulykkene på norske veier i 2018, ifølge tall fra Statens vegvesen.

  Les også hvorfor utforkjøringer er en av de vanligste skadeårsakene for elbilister.

   Ny og forbedret teknologi i biler kan redde liv

   Selv om de store berøringsskjermene kan føre til distraksjon og i verste fall ulykker, gjelder også det motsatte. Ny teknologi reduserer også risikoen for ulykker og skadeomfang.

   Eksempler er systemer som registrerer atferden din, automatisk fartstilpasning, alkolås, beltepåminner, beltesperre og andre førerstøttesystemer. Noe er standardutstyr i de fleste bilene, mens andre ting er kun å finne hos enkelte bilmerker og nye modeller.

   Teknologien vil bli enda mer avansert og utbredt i tiden som kommer. Det er derfor lurt å gjøre seg kjent med hvordan denne fungerer i praksis. Når ny teknologi brukes riktig blir du en enda tryggere sjåfør i trafikken.

   Les også hvorfor ny teknologi i elbiler kan være en fare.

    Slik bruker du ny teknologi i bilen på en sikker måte

    • Bruk tid på å bli kjent med den nye bilen din. Sett deg godt inn i funksjonene og hvordan du bruker berøringsskjermen.
    • Hold blikket på veien og ikke på mobilen eller berøringsskjermen når du kjører. Bruk knappene på rattet om modellen har dette.
    • Stopp bilen på et trygt sted dersom du må gjøre innstillinger. Dette gjelder spesielt om du må ta blikket vekk fra veien.