• min side ikon Min side

Slik forsikrer du huset ditt

  Dette må du vite når du skal forsikre boligen din

  Skal du kjøpe hus for første gang, eller er du usikker på om boligen er rett forsikret? Forandringer i livet betyr ofte også endrede forsikringsbehov. Dette må du vite for å få riktig erstatningen hvis huset ditt skulle bli skadet.

  Hus- eller innboforsikring?

  Hus- og innboforsikring er de to viktigste forsikringene du trenger når du skal kjøpe bolig. Uten disse kan det økonomiske tapet bli stort ved en potensiell skade. I korte trekk dekker husforsikringen selve bygningen, utearealet og det inventaret som er fastmontert. Du trenger husforsikring hvis du skal kjøpe enebolig, rekkehus eller tomannsbolig.

  Bor du i en bygård eller blokkleilighet er bygningen som oftest forsikret gjennom sameiet eller borettslaget. Da trenger du bare å forsikre innboet ditt selv. Tingene du eier og som du tar med deg på flyttelasset, er enkelt forklart det vi mener med innbo.

  Les mer om husforsikring.

  Les mer om innboforsikring.

  Standard- eller plussforsikring?

  Både standard- og plussforsikring dekker uventede og plutselige skader på bygningen din. Dette kan være som følge av vann, brann, tyveri eller skadeverk i forbindelse med tyveri fra boligen din. Også skader naturen forårsaker, som lyn, flom og skred, inngår i husforsikringen.

  Kjøper du plussforsikring, betaler du litt mer for at flere skadetilfeller skal kunne dekkes. Her er et par eksempler: Standardforsikringen gir deg erstatning for vannskader som følger av et sprukket vannrør eller vann som trenger inn fra grunnen. Det gjør også plussforsikringen, men i tillegg dekkes skader som følger av vann som trenger inn gjennom vegger og tak. Også skader i rom vegg i vegg med et utett våtrom, vil bli dekket med plussforsikring.

  Skader som oppstår på grunn av håndverkerfeil, er også en tilleggsdekning som plussforsikring gir deg. Eller hvis du havner i rullestol og dette krever ombygging av boligen, får du også dekket kostnadene. I tillegg får du større erstatning ved en totalskade. Du får blant annet dekket merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak.

  Hva du skal velge, bør først og fremst avhenge av hvilke dekninger som er viktige for deg. Du må også ta stilling til om du er villig til å betale litt mer for tilleggsdekningene i Pluss. Derfor kan det være nyttig å gjøre en sammenligning før du bestemmer deg.

  Se fullstendig liste over dekningene for både Husforsikring Standard og Pluss.

  Noen ganger vil forsikringsselskapet legge føringer for valget mellom Standard eller Pluss, eller bare tilby en begrenset forsikring. Dette gjelder i spesielle tilfeller hvor huset for eksempel er dårlig vedlikeholdt eller trenger omfattende rehabilitering.

   Hva avgjør prisen på husforsikringen?

   Prisen på forsikringen er beregnet utfra det som står på forsikringsbeviset. For å få riktig pris må du oppgi noen opplysninger om boligen din når du kjøper forsikringen. Dette er boligareal, alder på huset og alder på elektrisk anlegg og rørsystem. Sikkerhetsutstyr som alarmer og vannstopper må også oppgis. Jo bedre boligen er sikret mot skader, desto bedre pris får du.

   Et annet forhold er valg av egenandel. Egenandelen er den summen du må betale selv ved et skadeoppgjør. Velger du en høyere egenandel, vil du få en lavere pris å betale for forsikringen. Tenk derfor over hva du har råd til å dekke selv hvis du får en skade. Du kan du selvsagt endre på dette senere, men husk at det er for sent når skaden er skjedd.

   Har du alarm tilknyttet vaktsentral kan du få redusert egenandel ved en skade. Forutsetningen er at det er alarmen som har varslet vaktsentralen om skaden.

   Se tilbud på boligalarm fra Falck.

   Vær nøye med å oppgi riktige opplysninger

   Som huseier har du et ansvar for at forsikringsselskapet har riktige opplysningene om huset ditt. Gjør du større endringer i huset, må du gi beskjed til forsikringsselskapet. Gjør du ikke det kan erstatningen ved en skade reduseres eller falle bort. Et eksempel på dette er om du leier ut boligen eller lar det stå tomt. Et annet er om boligen brukes til noe annet enn boligformål.

   Er byggeår eller boligareal feil i forsikringsbeviset, kan det få store konsekvenser ved et skadeoppgjør. Du får ikke full erstatning hvis du har betalt for lite for forsikringen over tid. Er opplysningene derimot riktige, vil bygningen alltid være forsikret for det beløpet som tilsvarer gjenoppføringsprisen.

    Du er ansvarlig for å følge sikkerhetsforskriftene

    Sammen med forsikringsavtalen finner du sikkerhetsforskriftene. Disse er ment for å forebygge faren for, eller begrense omfanget av skader. Når du undertegner forsikringsavtalen, aksepterer du samtidig disse reglene. Konsekvensen av å ikke følge dem, er redusert erstatning ved et skadeoppgjør. Her er et forkortet utdrag av reglene:

    Vedlikehold

    Brannsikkerhet

    Snømåking

    Sikring mot tyveri

    Aktuelle forsikringer

    Hus Pluss er vår beste husforsikring for deg med enebolig, rekkehus eller tomannsbolig.
    Sammenlign dekninger mellom Hus Standard og Hus Pluss.

    Innbo Pluss er vår beste forsikring mot tyveri eller skade på tingene du eier.
    Sammenlign dekninger mellom Innbo Standard og Innbo Pluss.