• min side ikon Min side

Sjekk boligen for sopp og råte

  Stopp råtesoppen

  Råtesopp etablerer seg i treverk hvor fuktigheten over tid er mer enn 20 prosent. Når råtesoppen bryter ned treverket blir det råte.

  Dette er særlig alvorlig hvis soppen ødelegger bærende konstruksjoner som søyler og bjelkelag i huset. Uten riktig forsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært store.

  Finn årsaken til fuktproblemene

  Råtesopper er avhengig av fukt for å utvikle seg. Noen råtesopper utvikler seg raskt, mens andre tar lengre tid. Tilgang på fukt, temperatur og type råtesopp, spiller inn her. Det finnes flere typer råtesopper, og ekte hussopp er verstingen. Den kan frakte med seg vann fra fuktige steder til tørre områder, og skape gode vekstvilkår der.

  Har du fått ekte hussopp i hus, er det aller viktigste å finne ut hvor fukten kommer fra. Neste steg er å klare å stoppe den. Da har du også stoppet råten fra å utvikle seg videre.

  Så må du utbedre skaden. Har soppen spist 2 % av tremassen, er 50 % av styrken i trematerialet borte. Fjern derfor trematerialene som er råteskadet og erstatt dem med nye.

  Hos Norsk Hussopp Forsikring kan du bli bedre kjent med ekte hussopp.

   Slik oppdager du råtesopp

   Tegn på råtesopp kan være misfarging av treverket, eller at det krymper og revner på tvers av fiberretningen. Råtesoppen kan være vanskelig å oppdage. Det er typisk for råtesopp å utvikle seg steder hvor det er lav luftutskifting, fuktig og mørkt. Typisk er steder som vegger eller gulv mot terreng, eller loft og krypkjeller.

   Felles for disse stedene er at det er vanskelig å komme til for å kontrollere. Det betyr at sopputviklingen kan ha kommet langt når du først oppdager den. For å unngå problemer med råte, må du være nøye med vedlikehold. Det er også viktig å kjenne levealderen til ulike bygningsdeler. Og dermed sørge for at de skiftes ut i tide.

   Det er lurt å foreta en grundig sjekk hvert år av spesielt krypkjeller og kalde loft. Krypkjellere bør kontrolleres på sommeren, og loftet når utetemperaturen går under frysepunktet.

   Sjekkliste:

   • Sjekk ytterveggene og bjelken som ligger på grunnmuren. Se etter små blemmer, sprekker eller misfarging i treverket.
    Test med en kniv om treet er mykt. Sjekk at underkanten av kledningen er tørr og fast.
   • Sjekk taket. Se at takpappen ikke er skadet. Vær klar over at taktekkingen har en antatt levealder.
    Takstein må være hele og beslag tette, også rundt pipa, slik at vann ikke trenger inn i underliggende konstruksjoner. Fjern mose og planter som gror på taket.
   • På verandaer og terrasser, sjekk spesielt overgangen mot ytterveggen.
   • Sjekk alle rom i boligen innvendig. Ta stikkprøvekontroller med en fuktmåler i vegger, tak og gulv. Se etter lekkasjer, ødelagte fuger eller buler under parketten.
    Kontroller at rør og avløp ikke lekker og følg med på oppvaskmaskin under og etter en vask. Vurder om luftsirkulasjonen i rommene er god nok. Kjøp en luftfuktmåler og se etter kondens på vinduer.
   • Bruk nesa. "Kjellerlukt" i rom som ikke er råkjeller, er ofte på grunn av mugg, sopp eller råte.
   • Manglende vedlikehold og byggtekniske feil er typiske årsaker til fukt og råte.

    Typiske fuktfeller:

    • Dårlig drenering rundt krypkjellere og kjellerrom.
    • Feil isolering ved ombygging av kjellerrom til oppholdsrom.
    • Manglende bruk av dampsperre ved isolasjon av gamle loft.
    • Dårlig fukttransport på baderom og bad.
    • Lekkasjer fra rør bak kjøkkenbenk eller vask.
    • Manglende fall og dryppkant på vannbrett over og under vinduer og dører.
    • Terskelfrie overganger mellom innvendig og utvendig side av huset, som leder vann inn mot husveggen.
    • Ikke malt eller beiset på underkanten av kledningen.
    • Dårlig luftsirkulasjon i huset generelt.

    Nyttig å vite om Råte- og skadedyrforsikring

    Råte- og skadedyrsforsikring kommer i tillegg til den ordinære husforsikringen. Den dekker skader på selve bygningen hvor årsaken er råtesopper eller treødeleggende insekter. Disse insektene er stokkmaur, husbukk og stripet borebille. I tillegg dekker forsikringen bekjempelse av skadeinsekter og innvendig bekjempelse av mus og rotter. Typiske skadeinsekter som dekkes er skjeggkre, kakerlakk, maur og veggedyr.

    Råteskade på dører, vinduer, kledning, lekter på yttervegg og tak, og annet utvendig treverk, omfattes ikke av forsikringen. Det er fordi disse områdene er utsatt for vær og vind, og må vedlikeholdes for å unngå råte. Det er ikke uventet at skader oppstår her, og derfor dekkes de heller ikke.

    Skade på bygningen som utviklet seg før forsikringsavtalen begynte å løpe, dekkes ikke. Både gamle og nye bygg er utsatt for skader. Som vi vet utvikler råteskader seg over tid og i det skjulte. Derfor er et godt råd å ha råte- og skadedyrsforsikring fra boligen er ny. Det er mange eksempler på at råte kan oppstå tidlig i byggets levetid. Skadedyr kan du dessuten få i hus nesten når som helst.

     Husk å forsikre deg mot råteskader

     Med husforsikringen vår kan du velge tilleggsforsikringen Råte- og skadedyrsforsikring. Velger du plussdekningen får du også dekket skader som rotter og mus gjør på bygningen.