• min side ikon Min side

Omregistrering av bil – slik gjør du det

Dette må du huske på om bilen skal omregistreres.

  Omregistrering av bil

  Ved salg av bil skal salgsmelding fylles ut, og bilen omregistreres til ny eier. Dette må gjøres før kjøper kan bruke bilen.

  Før omregistreringsavgiften betales, må dette være i orden:

 • Salgsmeldingen må være sendt inn og godkjent
 • Forsikring (om du ikke har forsikring vil du få gebyr for hver dag bilen er uforsikret. Forsikringen må meldes inn i hovedeierens navn)
 • Godkjent EU-kontroll


 • Kjøper har ansvaret for at omregistreringsavgiften blir betalt.

   Slik omregistrerer du bilen

   Statens vegvesen tar seg av det praktiske ved omregistrering av bilen. Du kan omregistrere bilen digitalt, eller så kan du laste ned salgsmeldingsskjema og levere på papir. Skatteetaten er ansvarlig for beregning og betaling av omregistreringsavgiften.   - Vi anbefalere alle å sende inn digital salgsmelding. Det er raskere og tryggere, sier Torstein Paulsen i Statens vegvesen.   Dette kreves ved omregistrering

   Paulsen forklarer hva som kreves når man skal levere salgsmelding, slik at bilen kan omregistreres:

   - Kjøper og selgers navn, adresse, telefon- og fødselsnummer, i tillegg til bilmerke, registreringsnummer, understellsnummer, årsmodell og kjøretøygruppe. All informasjon om bilen finnes i vognkortet.

   - Hvordan kan kjøper vite at selger faktisk leverer salgsmeldingen om det gjøres via papir, og hva skjer om selger ikke gjør dette?

   - Kjøper får melding fra oss når salgsmelding er sendt inn. Kjøper må da godkjenne salgsmeldingen på Din side, eller møte på en trafikkstasjon med gyldig legitimasjon og signere der, forklarer Paulsen.

    Pris på omregistreringsavgift

    Hvor mye omregistrering koster er avhengig av kjøretøyets type (personbil, lastebil, motorsykkel, tilhenger, vekt og alder).

    En personbil på opptil 1200 kilo, som ble registrert for første gang for 0-3 år siden, vil koste 4176 kroner. Samme bilen som ble registrert for 12-29 år siden, koster 1649 kroner. Det kan altså variere ganske mye. Priskalkulator finner du på Skatteetatens nettsider.

    Regionvognkontoret skal påse at riktig avgift er betalt før omregistrering og utlevering av vognkort.

    Skatteetaten opplyser at betaling av omregistreringsavgift er et ledd i den digitale omregistreringsprosessen. Omregistreringen kan ikke gjennomføres før avgift er betalt, og kjøretøy skal ikke tas i bruk av ny eier før dette er fullført.

    Det skal ikke være mulig å omregistrere et kjøretøy uten betaling av avgift, men dersom dette likevel er blitt gjennomført på grunn av tekniske feil eller uriktige opplysninger, vil avgiften bli innkrevd på samme måte som andre avgifter, inkludert tvangsinnkreving.

     Fritak fra omregistreringsavgiften

     Noen kan få fritak fra å betale omregistreringsavgiften:

    • Kjøretøy som har vært registrert i mer enn 30 år
    • Kjøretøy som har vært registrert på samme eier to måneder eller mindre (samlet påskiltnings-/registreringstid. Gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri, med unntak av kjøretøy som er over 30 år, ved omorganisering eller elektriske kjøretøy)
    • Elektriske kjøretøy
    • Slette kjøretøyets medeier
    • Endre kjøretøyets registrerte medeier til eier
    • Omregistrering mellom ektefeller (samboere gir ikke fritak)
    • Arv mellom foreldre og barn (gjelder ikke forskudd på arv)