• min side ikon Min side

Slik forebygger du flomskader

  Følg med på flomvarslene

  Mye vann på kort tid kan utgjøre stor skade. Naturfenomen som flom, skred og styrtregn kan også være veldig lokale. Følg med på naturfarevarslene for ditt område og gjør tiltak før det er for sent. Sjekk våre tips om skadeforebygging av hus, bil, båt og camping.

  Her holder du deg oppdatert

  Varsel om flom finner du på varsom.no. Her varsles også fare for snøskred og jordskred. På nve.no finner du kommunens flomsonekart med detaljerte opplysninger i ditt område.

  Plutselig styrtregn er blitt mer vanlig den siste tiden, spesielt i byer og tettbygde strøk. Mye vann på kort tid gjør det vanskelig for avløpsnettet å ta unna. Da blir det flom, og fare for skade på hus og eiendeler.

   Vær ute i god tid

   Når vannmassene kommer er det som oftest for sent å unngå skade. Derfor handler det om å være godt forberedt og ha en plan. Et godt råd er å fordele oppgavene gjennom hele året.

   Tips for hus og hjem

   • Kontroller at avløp og kummer ikke er tette. Lag renner slik at overflatevannet kommer helt frem.  
   • Rydd uteareal for gjenstander som kan bli tatt av vannet. Dører og vinduer i kjeller holdes lukket. Bruk eventuelt sandsekker til å demme opp for vannet.
   • Rens takrenner og nedløpsrør fra takrenner for løv og jord.  Fjern eventuelt is i takrenner.
   • Sjekk kjeller og loft for vanninntrenging. Prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn.
   • Rydd kjellere, rom og boder som kan bli utsatt for flom. Flytt det du kan til steder vannet ikke vil nå.
   • Ha bøtter og skuffe klar så du lettere kan fjerne vann som måtte trenge inn
   • Grunnmur og andre deler av huset som kan komme i kontakt med vannmasser bør behandles. Bruk murpuss, maling eller annet som holder vannet ute.
   • Bytt ut gamle avløpsrør.
   • Spør naboen om å se til huset eller hytten om du ikke er til stede selv.

   Tips for bil

   • Det er ekstra stor fare for vannplaning ved store nedbørsmengder. Tilpass farten etter forholdene.
   • Ikke kjør bilen på oversvømte veier, det kan føre til motorstopp.
   • Vurder å la bilen stå hvis du vet at du har slitte bildekk.
   • Når du vet at flommen kommer, kjør bilen bort og parker den på et trygt sted.

   Tips for campingvogn og bobil

   • Rydd vekk alle løse gjenstander.
   • Pakk ned fortelt og inventar.
   • Demonter eller flytt helårstelt dersom det er mulig – en flom vil ødelegge teltet.
   • Flytt bobil/campingvogn vekk fra flomutsatte områder.

   Tips for båt

   • Ta en ekstra tur til båten og sjekk at presenninger sitter godt. Sørg for at vannet renner av.
   • Sjekk at lensepumper virker som de skal. Vannet skal renne ut av båten og ikke tynge ekstra.
   • Sjekk at båten er fortøyd godt.

    Sjekk skadeomfanget og ta kontakt

    Når uværet er over er det viktig å sjekke mulige vannskader. Let etter lekkasjer, prøv å fjerne vannet og tett midlertidig. 

    Gulvbelegg og tepper bør fjernes hvis de er våte. Fuktskadde rom bør varmes opp, og luftes godt for å begrense fuktskadene. Ta ut sikringer for de rommene som har vært oversvømt for å unngå kortslutning. Vær forsiktig med elektriske anlegg som har stått under vann. La en elektriker sjekke dette før du slår på igjen. Fjern slam i oversvømt område og kontroller avløp. Kontakt rørlegger hvis du lurer på noe.

    Ta bilde eller video av alt som er skadet. Tenk på hva du kan dokumentere. Ta vare på kvitteringer og skadete ting du ønsker erstatning for.

    Be om råd

    Har du fått vannskade, ring oss så fort som mulig, så får du råd om hva du skal gjøre. Ved behov får du hjelp av et saneringsselskap, som vil reise ut og se på skadene.

     Aktuelle forsikringer

     De fleste vannskader dekkes av vår husforsikring. Velger du Hus Pluss er du ekstra dekket om vann skulle trenge inn i boligen.

     For å sikre deg mot skader på gjenstander og inventar som følge av vann bør du ha innboforsikring. Pluss-dekningen gir deg mest trygghet.

     Har du hytte bør du sjekke vår hytte- og fritidshusforsikring.

     Er du plaget med generell fuktighet i bygningen bør du også ta en prat med oss om hussoppforsikring. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.