• Handlekurv

 • Min side

Om det blir flom

  Om vannmassene først kommer, er det lite du kan gjøre for å stoppe dem. Spørsmålet er heller hva du kan gjøre i forkant for at skadene skal bli så små som mulig. Her er våre forebyggende tips for hus, hjem, bil og båt.

   Tips for hus og hjem

   • Kontroller at avløp og kummer ikke er tette og lag renner slik at overflatevannet kommer helt frem  
   • Når det meldes flom, rydd uteareal for gjenstander som kan bli tatt av vannet. Dører og vinduer i kjeller holdes lukket, om nødvendig bruk sandsekker til å demme opp for vannet
   • Rens takrenner og nedløpsrør fra takrenner for løv og jord fra høsten og en lang vinter. Fjern evt is i takrenner
   • Sjekk kjeller og loft for vanninntrenging. Prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn
   • Rydd kjellere, rom og boder som kan bli utsatt for flom. Flytt det du kan til steder ikke vannet vil nå
   • Ha bøtter og skuffe klar så du kan være klar til å fjerne vann som måtte trenge inn
   • Grunnmur og andre deler av huset som kan komme i kontakt med vannmasser bør behandles med murpuss, maling eller annet som holder vannet ute
   • Bytt ut gamle avløpsrør
   • Spør naboen om å se til huset eller hytten om du ikke er tilstede selv

    Tips for bil

    • Det er ekstra stor fare for vannplaning ved store nedbørsmengder. Tilpass farten etter forholdene
    • Ikke kjør bilen på oversvømmende veier, det kan lett gi motorstopp
    • Vurder å la bilen stå hvis du vet at du har slitte bildekk

     Tips for båt

     • Ta en ekstra tur til båten og sjekk at presenninger sitter godt på slik at vannet renner av
     • Sjekk at lensepumper virker som de skal og at vann renner ut av båten og ikke tynger ekstra
     • Sjekk at båten er fortøyd godt

      Sjekk skadeomfanget og ta kontakt

      Når uværet er over er det viktig å sjekke mulige vannskader.

      • Let etter lekkasjer, prøv å fjerne vannet og tett midlertidig.
      • Sjekk om vannet har kommet inn i boligen, for eksempel i kjeller eller på loft.
      • Fuktskadde rom bør varmes opp, og luftes godt for å begrense fuktskader.
      • Ta bilde eller video av alt som er skadd, og ta vare på kvitteringer.

      Har du fått vannskade, ring oss så fort som mulig, så får du råd om hva du skal gjøre. Ved behov får du hjelp av et saneringsselskap, som vil reise ut og se på skadene.

       Her holder du deg oppdatert

       Varsel om flom finner du på varsom.no. Her varsles også fare for snøskred og jordskred. På nve.no finner du kommunens flomsonekart med detaljerte opplysninger i ditt område.

        Aktuelle forsikringer

        De fleste vannskader dekkes av vår husforsikring. Velger du Hus Pluss er du ekstra dekket om vann skulle trenge inn i boligen.

        For å sikre deg mot skader på gjenstander og inventar som følge av vann bør du ha innboforsikring. Pluss-dekningen gir deg mest trygghet.

        Har du hytte bør du sjekke vår hytte- og fritidshusforsikring.

        Er du plaget med generell fuktighet i bygningen bør du også ta en prat med oss om hussoppforsikring. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.