• min side ikon Min side

10 spørsmål om katteforsikring

Katteforsikring er noe du bør vurdere til din katt, for å unngå dyre veterinærbesøk. Vi svarer på de vanligste spørsmålene om katteforsikring.

  Katteforsikring

  Tall fra 2016 viser at det finnes cirka 770 000 katter i norske hjem. Når du kjøper en katt, er det lurt å tenke over at katten kan leve i 13-15 år, eller så lenge som i 20 år. Dersom katten blir syk eller skadet, er det lurt å ha forsikring på plass, da veterinærbesøk kan bli en dyr affære.

  En ganske vanlig skade blant katter, er såkalt «kattebyll». Det er en verkebyll som kan oppstå etter en bittskade, og det krever ofte dyrlegebehandling, og i noen tilfeller behandling med antibiotika. Dette kan koste mellom 1500 og 3000 kroner.

  Alvorlige eller livstruende skader, etter for eksempel påkjørsel, kan koste opptil 50.000 kroner. Noen katter får også kroniske sykdommer, som diabetes eller forhøyet stoffskifte. Dette er tilstander de fleste katter kan leve fint med, så lenge de får riktig behandling.

   1. Hva dekker katteforsikringen?


   • Veterinærutgifter (om katten blir syk eller skadet etter en ulykke, vil behandlingsutgifter hos veterinær erstattes. Katteforsikringen dekker også medisiner og utstyr dyrlegen bruker).
   • Dødsfall og avlivning (katteforsikringen dekker dødsfall etter sykdom eller ulykkesskade. Dersom katten er så syk/skadet at veterinæren mener avlivning er nødvendig, utbetales erstatning til eier)
   • Forsvunnet katt (om katten blir borte/stjålet, blir tapet erstattet)
   • Nedsatt bruksverdi (Katt som påføres livsvarig nedsatt verdi som avlsdyr på grunn av sykdom/ulykke, dekkes av katteforsikringen)
    • 2. Hvorfor bør du forsikre katten din?

     - Den viktigste grunnen til at katteeiere bør ha forsikring, er fordi du selv må betale kostnadene for veterinærutgifter, som ofte kan bli veldig høye. Ved å ha katteforsikring gir det en økonomisk trygghet, og katten vil få nødvendig behandling, sier Roy Furulund, Chief Underwriter i Codan forsikring.     3. Er det kun rasekatter som kan forsikres?

     - Per dags dato forsikrer vi kun rene rasekatter, oppgir Furulund.     4. Er det nødvendig med veterinærattest?

     - Ved forsikring mot død vil det kreves veterinærattest som viser at katten er frisk, dersom den forsikres for mer enn 15.000 kroner, sier Furulund.

      6. Får du dekket veterinærutgifter om andre dyr skader katten din?

      Katteforsikring dekker slike skader.      7. Får man dekket skade dersom katten skader et annet dyr?

      Katteforsikring dekker kun sykdom/død på den forsikrede katten.

      - Skader katten forårsaker vil følge alminnelige lovregler om ansvar. Kommer man i ansvar etter loven, vil dette kunne dekkes av innboforsikringen, forklarer Furulund.      8. Får man billigere forsikring om man forsikrer flere katter?

      - Du vil ikke få billigere forsikring om du har flere katter, men dersom du samler flere forsikringer generelt, får du samlerabatt som også gjelder katteforsikringen, sier Furulund.      9. Er det seniortillegg på eldre katter?


      - Det er ikke seniortillegg på eldre katter, men forsikringssummen for død/avlivning reduseres for eldre katter, opplyser Furulund.
      10. Hvor lenge kan jeg forsikre katten?

      Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 10 år.

       Egenandel ved katteforsikring

       Det er ingen egenandel ved dødsfall, avlivning, nedsatt bruksverdi eller forsvunnet katt.

       Egenandelen ved veterinærutgifter er kr 1500 + 20 % av resterende erstatningskrav per forsikringsår.

       Et eksempel kan være følgende:

       Veterinærutgifter: 10.000,-
       Fradrag fast egenandel: 1500,-
       Sum: 8500,-
       Fradrag egenandel (20 prosent): 1700,-
       Erstatning til utbetaling: 6800,-