• min side ikon Min side

Forbud mot fossil oljefyring

  Etter nyttår er det forbudt å fyre med fossil olje

  For å redusere klimagassutslippene vil det fra 2020 være forbud å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge.

  Bruker du fortsatt oljefyring til oppvarming er det nå på høy tid å gå over til fornybare varmekilder. Forbudet gjelder riktignok ikke fritidsbolig, så lenge denne ikke er tilkoblet det offentlige strømnettet.

  Kilde: Regjeringen.no

  Flere alternativer å velge mellom

  Det finnes flere gode fornybare alternativer på markedet. Elektrisk oppvarming, varmepumpe og biobrensel, er gode erstattere til oljefyren.

  Det er også verdt å merke seg at hvis oljefyren eller parafinkaminen er i god nok stand, kan denne konverteres til biobrensel, så lenge du har et vannbårent anlegg tilknyttet oljefyren. Er du usikker på om oljefyren er i god nok stand kan du få hjelp av en fyringstekniker.

  Nedgravd tank som lekker dekkes ikke av forsikringen

  Etter nyttår vil skader som følge av lekkasje fra en nedgravd oljetank ikke lenger være dekket av forsikringen. Det er fordi disse da er forbudt å bruke. Eventuelle skader som oppstår må du derfor betale selv.

  Følg derfor rådene fra kommunen din og ta kontakt med et profesjonelt firma som vil hjelpe deg med dette på en forskriftsmessig måte. Å fjerne en tank koster mellom 5.000 - 30.000 kroner i de fleste tilfellene. Er du uheldig og får en lekkasje, er du ifølge forurensningsloven pliktig til å melde fra til offentlige myndigheter – som i dette tilfellet er Kystverket.

   Hvilken forsikring trenger du?

   Les mer, sjekk pris eller kjøp forsikring på nett.