• min side ikon Min side

Forsinket og tapt bagasje

  Når bagasjen blir forsinket

  Har du opplevd å bli stående å vente på bagasjen din mens alle de andre for lengst har gått? Heldigvis kommer som oftest bagasjen til rette igjen. Skulle du være uheldig har du gode rettigheter. Dette er hva du bør gjøre hvis bagasjen blir borte.

  Snakk med turoperatøren først

  Det er fly, buss- eller togselskapet som har ansvaret for bagasjen på reisen. Dersom bagasjen ikke dukker opp, ta kontakt med turoperatøren først og be dem dokumentere forsinkelsen skriftlig. Hos flyselskapene utsteder de en Property Irregularity Report (PIR), som er din dokumentasjon på forsinkelsen. Deretter kontakter du forsikringsselskapet ditt og melder fra om det du har mistet.

  Nødvendige ting dekkes

  I Codan Forsikring får du dekket utgifter til nødvendige ting hvis bagasjen ikke dukker opp innen fire timer. Dette gjelder innkjøp av toalettsaker og klær som du trenger frem til bagasjen kommer til rette igjen. Beløpsgrense hos oss er 4000 kroner, men du er pliktig til å begrense deg til det nødvendige. Du beholder selvsagt tingene du kjøper selv om bagasjen senere kommer til rette.

  Noen flyselskaper dekker også utgifter til nødvendige ting, ofte med en makssum per dag. Dette må du søke om selv direkte til flyselskapet før det har gått 21 dager. Mange kunder velger derfor å sende kravet til forsikringsselskapet, som tar saken videre med flyselskapet i ettertid.

  Hjemreise dekkes ikke

  Også på hjemreisen kan du oppleve at bagasjen blir forsinket. Siden du da snart er hjemme, vil du ikke få erstatning for ting du mener du trenger. Heller ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbookinger omfattet av EU-direktiv 261/20074, dekkes av forsikringen.

  Du kan klage til flyselskapet eller turoperatøren, siden det er der ansvaret ligger. Skyldes forsinkelsen ekstraordinære omstendigheter som dårlig vær eller restriksjoner regulert av myndighetene, kan ikke turoperatøren klandres.

   Slik får du erstatning når bagasjen er forsinket

   For å få erstatning må du ta vare på kvitteringer og skriftlig dokumentasjonen fra turoperatøren. Dette sendes inn til forsikringsselskapet ditt i tillegg til skadeskjema. Det er helt greit å vente med dette til du er kommet hjem igjen. Men husk å melde fra om tapet da det skjedde.

   Hvis bagasjen ikke kommer til rette eller blir skadet

   Etter 21 dager anses bagasjen som tapt og du har krav på erstatning for det du har mistet. Krav om erstatning sender du til flyselskapet eller turoperatøren innen fristen. Innenfor EU/EØS-området kan du få erstatning for inntil 10 000 kroner.

   På reiser utenfor EU/EØS må du regne med mindre. Har du mistet større verdier, dekker forsikringsselskapet resten inntil forsikringssummen som står i forsikringsbeviset ditt. Forsikringsbeviset for reiseforsikringen din finner du på Min side. Et godt råd er likevel å ikke pakke verdifulle gjenstander i bagasjen som du sjekker inn.

   Har du pakket bagasjen din forsvarlig, får du også erstatning hvis den blir skadet. Du må kunne påvise at skaden har oppstått på reisen. Har du med deg spesielt verdifull bagasje bør du fortelle om dette ved innsjekking. Da kan du få ekstra beskyttelse, ofte mot et gebyr.

   Klage på bagasje som ikke kommer til rette eller blitt skadet, retter du til turoperatøren eller flyselskapet. Du kan bruke klagebrevet fra Forbrukerrådet til dette.

    Tips for å unngå trøbbel med bagasjen

    • Pakk de viktigste tingene dine i håndbagasjen. Dette er gjerne medisiner, nøkler, kontaktlinser, briller, penger og pass.
    • Pakk også verdifulle ting i håndbagasjen. Dette er ting som tyver liker og som lett kan gå i stykker. Eksempler er PC, mobiltelefon, kamera, ting av glass og smykker.
    • Mat som kan råtne og ødelegge klær og annet i bagasjen, bør ikke legges i innsjekket bagasje.
    • Lås bagasjen godt og bruk koffert eller bag som er solide og ikke lett går i stykker. Vurder “magebelte” rundt kofferten.
    • Merk bagasjen godt med navnelapper som ikke lett kan rives av. Legg også en navnelapp inni kofferten.
    • For å unngå forveksling, fest et kjennemerke på bagasjen som skiller seg ut. En sløyfe eller et klistremerke? Vurder en annen farge enn sort hvis du skal kjøpe ny koffert.