• min side ikon Min side

Forsikringen som dekker viltpåkjørsel

Mange opplever viltpåkjørsel i løpet av livet. Vet du hva du skal gjøre dersom uhellet skjer, og hvilken forsikring som dekker skadene?

  Hvert år blir mange dyr påkjørt på veien – hele 10.000 kollisjoner mellom kjøretøy og dyr blir registrert hvert år. Dersom uhellet er ute, er det viktig å vite hva du skal gjøre. Mange får sjokk om de opplever å kjøre på et dyr, så det kan være vanskelig å tenke klart, men man er nødt til å melde fra.

  Alle som skader et dyr har plikt til å hjelpe – det er straffbart å ikke gjøre det. Dersom du kjører på et dyr, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal politiet varsles umiddelbart. Om dyret er så skadet at det ikke er forsvarlig å la det leve, kan man selv avlive dyret med det samme. Disse reglene gjelder ikke dersom det er dyr fra dyrehold og storvilt, om det er mulig å få tak i eier, veterinær eller politiet innen rimelig tid.



  Vær forsiktig

  Vær forsiktig når du nærmer deg dyret. Noen dyr blir liggende tilsynelatende livløse, men kan brått kvikne til. Vær forsiktig med rev og grevling, da de kan bite om du kommer for nært. Vis også forsiktighet rundt elg – ett spark er nok til å drepe et menneske.

  De fleste viltpåkjørsler skjer på høst- og vinterstid. De trekker ofte mot veiene når det kommer snø, og i mørket kan det være vanskeligere å se dyrene.

   Forsikringen som dekker viltpåkjørsel

   Kasko dekker viltpåkjørsel. Dersom skaden er meldt viltnemda og/eller politi, vil kunden få fratrekk av 4000,- på egenandelen og ingen bonustap.

    Slik går du frem etter en viltpåkjørsel

    • Ta på deg markeringsvest og sikre stedet med nødblink og varseltrekant. Er det skadde personer der, skal de få hjelp. Ring 113 om det er nødvendig
    • Ring politiet på 02800 for å melde ifra om påkjørselen. Politiet varsler viltnemnda i den aktuelle kommunen.
    • Merk stedet dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet kan spores
    • Hjelp dyret så godt du klarer. Avlivning kan gjennomføres om du har tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det på en human måte, slik at dyret ikke utsettes for ekstra lidelse.
     • Hva skjer etter en viltpåkjørsel?

      Politiet setter deg i kontakt med viltnemndas representant, for å vurdere situasjonen. Ved mindre alvorlige ulykker kan man få tillatelse til å kjøre videre, dersom ulykkesstedet er tydelig merket. Men hovedsakelig er det anbefalt å bli på stedet.

      Det kan også være fint å snakke med noen, da en slik påkjørsel kan være en dramatisk opplevelse. Viltnemnda kan også hjelpe med å vurdere om bilen er i kjørbar stand etter kollisjonen.

      Viltnemnda kan gi en skriftlig bekreftelse på sted, tidspunkt og omfang av skaden, som kan brukes som dokumentasjon til forsikringsselskapet.



      Kilde: Mattilsynet - dette skjer ved viltpåkjørsel