• min side ikon Min side

Pass på innboet ditt – også når du leier ut hytta

  Likt som hus- og innboforsikring

  Det er egentlig ingen forskjell på hus- og hytteforsikring. Det er også vanlig å forsikre innboet når du forsikrer hytta. Møbler, sportsutstyr, sykler og kjøkkenredskaper trenger egen innboforsikring.

  Tingene du tar med deg frem og tilbake, dekkes av innboforsikringen du har hjemme. Ta hensyn til det når du skal sette forsikringssum for innboet ditt på hytta.


  Egne regler for utleie

  Risikoen ved utleie blir vurdert som høyere når du ikke bruker hytta selv. Dette er fordi både du og forsikringsselskapet har mindre kontroll. Det gjenspeiles også i prisen du betaler for forsikringen. Den blir noe høyere enn om du bruker hytta selv. Leier du ut til noen i den nærmeste familien gjelder likevel ikke dette.

  Det er viktig at du informerer forsikringsselskapet om at den leies ut. Gjør du ikke det, kan du få en avkortning ved skadeutbetalingen. Det betyr at du får mindre utbetalt enn du ellers ville gjort. Det er derfor viktig å lese kapittelet som omhandler endring av risiko og sikkerhetsforskriftene. Denne informasjonen ligger alltid vedlagt forsikringsavtalen.

  Du står selv ansvarlig for tingene dine hvis hytta eller fritidsboligen leies ut møblert. Ved for eksempel langtidsleie på et år, må leietakeren ha egen innboforsikring for tingene sine.

  Husk kontrakt og depositum ved utleie

  Dessverre hender det at leietager gjør hærverk eller stjeler fra hytta. Det er derfor viktig å være nøye med leiekontrakten og at dere avtaler sum for depositumet. Forsikringsselskapet dekker ikke skadeverk eller tyveri som utføres av leietaker. Erstatning for dette må tas fra depositumet, og straffen for dette er hjemlet i straffeloven.

  Du tar altså en risiko når du leier ut til noen du ikke kjenner. Et godt råd er å ta med deg dyre eller verdifulle gjenstander hjem før du leier ut hytta.

  Usikker på leiekontrakt?


  Her kan du laste ned Forbrukerrådets husleiekontrakt helt gratis.

  Hvis du er medlem av Huseiernes Landsforbund kan du laste ned leiekontrakt for fritidsbolig uten ekstra kostnader.

  Hvis du legger ut annonsen din på Finn.no, kan du bruke deres løsning for leiekontrakt uten ekstra kostnader.

   Tips ved hytteutleie

   • Skriv kontrakt. Kontrakten bør inneholde start og slutt for oppholdet, pris, depositum og rengjøring.
   • Gi forsikringsselskapet beskjed om at du leier ut.
   • Pass på at leien betales på forskudd. Sørg også for å avtale et depositum for eventuelle skader leietaker er ansvarlig for.
   • Ta med verdifulle gjenstander hjem.
   • Gjør en avtale med noen i nærheten som sjekke om leietageren har ryddet og vasket.