• handlekurv-icon
  Handlekurv
 • min side-icon
  Min side

På flyttefot? Pass på verdiene dine

  Under flytting kan ting gå i bakken og bli knust, og saker som kan selges videre, som PC, TV og sykler, kan lett bli stjålet. Et godt råd er å pakke tingene godt og alltid ha god oversikt over flyttelasset.

   Du trenger en utvidet innboforsikring

   Skal du flytte trenger du en forsikring som dekker skader og tyveri. Med Innbo Pluss-forsikringen er du dekket ved privat flytting til ny bolig eller lagringsplass i Norge.

   Bruker du et flyttebyrå er de pålagt å ha en ansvarsforsikring, men dekningen her er nokså begrenset. Da bør du vurdere en transportforsikring i tillegg.   Skade som følge av en «plutselig ytre hendelse»

   For at skade under flytting skal dekkes, må den oppstå som en følge av en «plutselig ytre hendelse». Enkelt fortalt gjelder det at skaden må oppstå raskt ved at en eller annen hindring dukker opp, i motsetning til skader som utvikles over tid. Det kan skje under transport eller bæring mellom bolig, bil eller lagringssted, eller ved tyveri av ting fra bil eller tilhenger.

   Hvis du for eksempel bærer på en TV under flytting og vrikker foten slik at du mister TV-en i bakken og den knuser, får du den dekket. Men hvis du lar flyttelasset ditt stå utenfor huset i regn eller sludd over tid, og tingene skades av den grunn, dekkes det ikke.   Dine personlige ting dekkes

   Det er dine egne personlige ting som dekkes forsikringen, ikke løsøre brukt i jobbsammenheng eller varer som du flytter for andre. Spesielle ting som piano, penger, verdipapirer, kunstverk, antikviteter, gull og sølv, dekkes ikke under flytting, så pass ekstra godt på dette.

   Heller ikke båter, motorkjøretøy og campingvogn dekkes. Her trenger du andre forsikringer. Får du riper, avskalling, flekker og liknende under flytting, er dette også unntatt forsikringen.   Midlertidig lagring

   Har du behov for å oppbevare flyttegodset midlertidig på et lager eller annet trygt sted, dekker Innbo Pluss tyveri, brann- og vannskader.

   Pass på å ikke lagre tingene i fellesgarasje, fellesrom eller andre oppholdssteder hvor andre folk har adgang. Da er tingene dine fort ute av kontroll og omfattes ikke av forsikringen. Lagring av spesielle verdigjenstander og ting du selv ikke eier, er også i dette tilfellet unntatt fra innboforsikringen.

    Flytt tingene dine trygt og godt

    Husk at du er dekket for skade på innboet ditt når du flytter privat med Innboforsikring Pluss.

    Få 20 % på flyttebil i Norge