• min side ikon Min side

Flytteforsikring

  Dekkes av vår plussforsikring

  Under flytting kan ting gå i bakken og bli knust. Saker som kan selges videre, som PC, TV og sykler, kan lett bli stjålet. Et godt råd er å pakke tingene godt og alltid ha god oversikt over flyttelasset.

  Med vår innbo plussforsikring, dekkes skade på innbo i forbindelse med privat flytting til ny bolig eller lagringsplass i Norge. Det dekkes også dersom noe blir stjålet fra bilen eller tilhengeren. Skal du flytte trenger du en forsikring som dekker skader og tyveri.

  Bruker du et flyttebyrå er de pålagt å ha en ansvarsforsikring, men dekningen her er nokså begrenset. Da bør du vurdere en transportforsikring i tillegg.

  Husk alltid å pakke forsvarlig under transporten. Du kan få avkortning om for eksempel et glasskap knuses under transport fordi du ikke har pakket det forsvarlig i bilen.

  Skade som følge av en «plutselig ytre hendelse»

  For at skade under flytting skal dekkes, må den oppstå som en følge av en «plutselig ytre hendelse». Det betyr at skaden må oppstå raskt på grunn av en hindring, og ikke være utviklet over tid. Det kan skje under transport og bæring, eller ved tyveri av ting fra bil eller tilhenger.

  Bærer du en TV og mister den i bakken så den knuser, får du den dekket. Lar du flyttelasset ditt stå utenfor huset i regnvær, dekkes det ikke.

  Dine personlige ting dekkes

  Det er dine egne personlige ting som dekkes av forsikringen. Løsøre brukt i jobbsammenheng eller varer som du flytter for andre, dekkes ikke. Heller ikke spesielle ting som piano, penger, verdipapirer, kunstverk, antikviteter, gull og sølv, dekkes. Pass derfor ekstra godt på dette under flytting.

  Har du dyre gjenstander du er ekstra redd for? Da bør du vurdere en verdisakforsikring.

  Heller ikke båter, motorkjøretøy og campingvogn dekkes. Her trenger du andre forsikringer. Får du riper, avskalling, flekker og liknende under flytting, er dette også unntatt forsikringen.

  Midlertidig lagring

  Hvis du oppbevarer tingene dine midlertidig på et lager, dekker Innbo Pluss tyveri, brann- og vannskader inntil 2 år. 

  Pass på å ikke lagre tingene i fellesgarasje, fellesrom eller andre oppholdssteder hvor andre folk har adgang. Da er tingene dine fort ute av kontroll og omfattes ikke av forsikringen. Lagring av spesielle verdigjenstander og ting du selv ikke eier, er også i dette tilfellet unntatt fra innboforsikringen.

   Flytt tingene dine trygt og godt

   Husk at du er dekket for skade på innboet ditt når du flytter privat med Innboforsikring Pluss.

   Få tilbud på flyttebil i Norge