• min side ikon Min side

Dette koster bilforsikringen

Skal du kjøpe bilforsikring? Det er visse ting du bør tenke igjennom for å få en fornuftig pris, og en bilforsikring som dekker dine behov.

  Pris på bilforsikring

   De fleste av oss er ute etter en god bilforsikring som dekker det man behøver (men ikke mer enn det som er nødvendig), til best mulig pris. Det er enkelte faktorer som bestemmer prisen på bilforsikringen:
 • Biltype
 • Hvor mye du trenger å kjøre bilen i løpet av året
 • Hvor mye du er villig til å betale om det skjer en skade (egenandel)
 • Kan du sette begrensninger slik at ingen under 23 år kjører bilen? (Ikke la eventuelle barn bruke bilen)
 • Om du har behov for leiebil om bilen må på reparasjon, og hvor stor bilen må være (er det behov for kasko eller kasko pluss?)
  • Pris og type forsikring

   Mange er i tvil om de skal velge delkasko, kasko eller kasko pluss. Dette vil avhenge av bilen, men også livssituasjon og økonomi, forklarer Steffen Viel Torset, produktspesialist i Codan forsikring.

   - Kunden bør stille seg selv disse spørsmålene: Om det skjer en skade på bilen, har jeg da råd til å betale dette selv? Om bilen blir stjålet, har jeg råd å kjøpe en ny? Dette bør man veie opp mot hva bilforsikringen faktisk koster, sier Torset, og legger til:

   - Selv om bilen «bare» er verdt 60.000 koner, kan det være en sum som kan føles som et mareritt for en person, men som er en akseptabel kostnad for en annen. Det samme gjelder for egenandel; 20 000 kroner i egenandel for en student i forhold til en person som bor i en villa på beste vestkant, vil oppleves veldig forskjellig.

   Dersom det er pant i bilen må du ha kasko, forklarerTorset.

   - Vil du ha dekning om det skjer maskinskader, eller ønsker du totalskadeforsikring? I disse tilfellene vil kasko pluss være et bedre valg enn kasko frem til bilen er tre år, sier han.

    Dette påvirker prisen på bilforsikringen

    Om du har opparbeidet bonus (ved å ha forsikring over tid, uten skader) kan det påvirke hvorvidt du bør velge kasko eller delkasko, ifølge Torset.

    - Desto lavere bonus du har, jo mindre «rabatt» får du for å velge høy egenandel. Om prisen på forsikringen allerede er lav, og du kun sparer noen hundrelapper på å øke egenandelen, så er det kanskje ikke verdt det. Men for en som sparer noen tusenlapper på det, vil det ha større betydning, sier Torset.

    Andre ting som kan ha betydning for pris er hvor i landet du bor, og din egen alder.    Bilforsikring og fordeler

    Noen synes gode fordeler er viktig når man skal kjøpe bilforsikring. Med Codans kaskoforsikring har du blant annet uflaksforsikring. Denne forsikringen dekker uforutsette hverdagsuhell forårsaket av forsikringstaker, fører eller passasjer. Slik som tap av bilnøkkel, rens av tank og motor ved feilfylling, eller søl på bilens interiør.

    Velger du kasko pluss får du i tillegg redning pluss (dekker leiebil ved erstatningsmessig skade til gjennomføring av planlagt bilferie. Dekker også nødvendige utgifter for å komme seg dit man skal) og vilkårsgaranti (like gode eller bedre vilkår enn du hadde hos forrige forsikringsselskap).

    Les mer om hva vi tilbyr av bilforsikring her.