• min side ikon Min side

Gjennomfør brannøvelse hjemme

  Unngå den giftige røyken

  Brannøvelser er vanlig på jobb og skole, men vi glemmer det gjerne hjemme. Øv sammen med familien på hva dere skal gjøre hvis en brann oppstår. Øvelse gjør mester, så gjenta brannøvelsen minst en gang i året.

  Bygningsmaterialer, møbler, leker og andre ting vi har i boligen, inneholder mye plast og syntetiske stoffer. Når disse brenner gir de fra seg svært giftige gasser. Det er lite som skal til før du mister pusten og besvimer.

  Røyken kan også bli veldig tykk, slik at du mister evnen til å orientere deg. Avstander og retninger blir nesten umulig å beregne når du ikke ser noe. Det er derfor viktig å være forberedt, slik at du og dine kommer seg i sikkerhet.

   Slik øver du på brann

   Uansett om du bor i hus eller leilighet, er alltid det viktigste å komme seg fort ut i sikkerhet. Det er selvfølgelig vanskeligere hvis du bor i en bygård eller blokk. Da kan korridoren eller trappeoppgangen være fylt med røyk. Ofte er det tryggere da å lukke døren og bli i leiligheten til hjelpen kommer.

   Hvis du bor alene

   Tenk gjennom hvilke rømningsveier du har. Vit hvor du har brannslukningsutstyret og om du må varsle andre enn brannvesenet. Se for deg ulike situasjoner: Hva om det begynner å brenne om natten? Hva om brannen oppstår på kjøkkenet eller om gangen er full av røyk? Skriv det ned, så husker du det lettere.

   Hvis du bor sammen med andre voksne

   Snakk om brann og bli enige om hvem som gjør hva hvis det skjer. Hvem varsler hvem? Hvem forsøker eventuelt å slukke brannen? Hvor er rømningsveiene og avtalt møteplass ute?

   Hvis det er barn til stede

   I dette tilfellet er det viktig å trene på en reell brannsituasjon. Igjen gjelder det å avtale hvem som gjør hva, i tillegg til å teste ut forskjellige rømningsveier. Bli enige om hvem som hjelper hvilke barn, hvem som går først og hvem som går sist. Gjennomfør øvelsen til dere alle er på plass på avtalt møteplass utenfor boligen.

   Hvis det er personer i boligen som ikke kommer seg ut alene

   Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne trenger mer hjelp for å komme seg ut. Brannøvelsen bør derfor gjøres sammen med noen som de stoler på, som pårørende, hjemmesykepleier eller hjemmetjenesten. Tiltak for å for rask rømning til et trygt sted bør det være tilrettelagt for i forkant.

    Huskeliste ved brannøvelse

    • Lag en evakueringsplan og la gjerne barna delta i planleggingen
    • Hvis mulig – sørg for å ha minst en rømningsvei per etasje
    • Snakk sammen om at røyken er farlig, og øv på å krype under røyken
    • Vit hvordan brannslokkingsapparatet fungerer og hvordan brannteppet brukes
    • Bli enige om en møteplass ute i tilfelle brann. Så vet dere når alle er i sikkerhet
    • Ikke gå ned en trapp eller inn i en korridor eller oppgang hvor det er røyk
    • Ved evakuering – lukk alle dører etter deg slik at du unngår at brannen sprer seg