• min side ikon Min side

Hva gjør du ved en bilulykke?

  På ulykkesstedet

  Har du vært uheldig og kommet ut for en bilulykke, prøv å behold roen. Ofte er det kun materielle skader, og med kaskoforsikringen kan det meste erstattes.

  24-timers vaktsentral

  Vår 24-timers vaktsentral gjelder ved alle typer bilskader og trenger du bergingsbil er veihjelp inkludert mot en liten egenandel. Er du i utlandet når skaden skjer ringer du SOS International på 408 06 300 hvis du lurer på noe.

  Er du alene om ulykken?

  Så lenge bilen er kjørbar og ikke andre er involvert i ulykken kan du fint kjøre hjem og fylle ut skademeldingsskjemaet på nett i fred og ro. Ved å bruke nettskjemaet er du trygg på at vi får med oss all nødvendig informasjon, noe som er en fordel for at skadeoppgjøret kan gjennomføres på en rask og effektiv måte.
  Ta kontakt om du trenger veihjelp. 

  Når vi mottar skadeskjemaet får du en epost i retur med et skadenummer og informasjon om hva som skjer videre. Skadenummeret er viktig å gi videre til verkstedet eller bergingsmannen, som da vil ta hånd om skadeprosessen videre i samarbeid med oss.

  Er flere enn deg involvert i ulykken?

  Ved en trafikkulykke er det viktig å sikre ulykkesstedet først. Sett på varselblinking, ta på deg refleksvesten og plasser varseltrekanten 150 meter fra kjøretøyet. Dette for å unngå at flere innblandes i ulykken.

  Det er en klar fordel om skademeldingsskjemaet fylles ut på stedet. Da er situasjonen friskt i minnet og eventuelle vitner er fortsatt til stede. Er alle parter enige i hendelsesforløpet brukes samme skjema som signeres i felleskap. Husk at både forsiden og blad 2 av skjemaet skal sendes inn til oss.

  Bruk god tid ved utfylling av skademeldingsskjemaet, besvar alle feltene og kontroller at også de andres opplysninger i skjemaet stemmer. Om ikke noen har et skademeldingsskjema i bilen fungerer til nød et stykke papir. Husk signatur fra den andre parten.

  For skadeoppgjøret er det viktigste å få tegnet inn og forklart hvordan skaden oppstod og hvor skadene befinner seg på bilene slik at forsikringsselskapene kan ta stilling til skyldspørsmålet.

  Som bilforsikringskunde sender vi deg skademeldingsskjema gratis i posten. Bestill skademeldingsskjema her.

  Ikke skriv under på noe du ikke er enig i

  Noen ganger blir dere ikke enige. Da fyller du ut ditt skjema med din versjon og sender det til oss. Husk å skriv ned navn, adresse og registreringsnummer på andre som er innblandet, og bruk mobilkameraet til å ta bilder eller video av situasjonen for bedre dokumentasjon.

  Mål gjerne avstander fra fortau, skilt e.l. samt bremsespor, om mulig. Var det vitner til stede som så ulykken, er det alltid en fordel om disse kan oppgi sitt navn og telefonnummer.

   Kontakt politi eller ambulanse ved personskade

   Er du usikker på om du skal varsle politiet, så bør du gjøre det. Er det mistanke om promillekjøring, eller hvis noen er skadet ring politi på 112 eller ambulanse på 113.

   Du har plikt til å hjelpe til på ulykkesstedet selv om du ikke er involvert i ulykken selv. Om ikke noen andre tar ledelsen, gjør du det. Husk å sikre ulykkesstedet, behold roen så godt det lar seg gjøre og følg rådene fra nødetatene.

   Er førstehjelp nødvendig?

   Om livreddende førstehjelp er nødvendig, sjekk om noen er gode på dette og fordel oppgavene så godt det lar seg gjøre. Det viktigste er å sørge for frie luftveier ved å bøye hodet forsiktig bakover. Hvis pasienten puster, legg vedkommende i stabilt sideleie slik at luftveiene er åpne og hold pasienten varm med tepper og klær.

   Hvis pasienten ikke puster, sett i gang med hjerte- og lungeredning – 30 kompresjoner etterfulgt av 2 innblåsinger. Hold på i et jevnt tempo til redningsetaten er på plass og kan overta.

    Viktig å huske på ved en bilulykke

    • Sikre skadestedet: Sett på varselblink, ta på refleksvest og sett ut varseltrekant
    • Skaff deg oversikt over situasjonen. Er det personskade, ring 113 og hjelp til så godt du kan
    • Fyll ut skademeldingsskjemaets forside sammen med de andre som er innblandet i ulykken NB! Ikke skriv under på noe du er uenig i. Blad 2 fyller du ut på egenhånd
    • Notér navn og telefonnummer på vitner som så hva som skjedde
    • Bruk mobilkameraet for å kunne dokumentere situasjonen i ettertid
    • Brann, tyveri og personskader skal meldes til politiet
    • Etter at vi har mottatt skadeskjemaet får du en epost tilbake med skadenummer og informasjon om hva som skjer videre