• Handlekurv

 • Min side

9 tips for å unngå rotter og mus i din bolig

  Det er ikke bare vi mennesker som trekker inn når høsten blir kaldere og dagene kortere. Også smågnagere som rotter og mus søker husly, varme og mat.

  Et økende problem

  Med stadig mildere vintre, overlever flere rotter og mus også ute. Har du først fått dyrene inn, formerer de seg raskt og antall skadedyr øker. Mus kan få opptil åtte kull i året. Hvis du oppdager rotter eller mus på dagtid er det et tydelig tegn på at det er mange av dem.

  Kan forårsake store skader

  Ikke bare er det ubehagelig med vondt lukt, tilgrising og krafselyder i veggene; dyrene kan forårsake store materielle ødeleggelser, samt helseplager i form av allergireaksjoner.

  Mus og rotter er ivrige gnagere. Elektriske ledninger og vannledninger er spesielt utsatt. Ved skade på det elektriske kan det i verste fall oppstå brann. Ødelagte vannledninger til vaske- og oppvaskmaskin fører til lekkasjer og vannskader som kan blir store og kostbare. Smådyrene gnager seg også gjennom treverk og isolasjon, som kan ødelegge viktige bygningskonstruksjoner og føre til fuktskader.

   Slik holder du rotter og mus borte

   • Tett igjen sprekker i grunnmur og vegger. Mus trenger ikke mer enn 6-7 mm åpning for å ta seg inn
   • Tett lufteluker og ventiler med finmasket metallnetting
   • Unngå klatremuligheter. Rotter og mus er gode klatrere, så unngå stiger og grener fra trær eller busker langs husveggene
   • Hold hagen ryddig og sett lokk på komposten eller tøm den for gammel nedfallsfrukt o.l.
   • Klipp gresset. Gnagerne liker seg ikke på åpne gressplener; der mangler de gjemmested for rovdyrene
   • Ikke oppbevar hundefôr, fuglefrø eller annen mat i garasje/utebod
   • Rengjør regelmessig. Matrester under kjøleskap og komfyr er koldtbord for smådyrene
   • Sørg for at toalettets vannlås er i orden. Rotter kan finne vei inn til boligen via kloakken
   • Kontroller loft og kjeller jevnlig

    Tegn på gnagere i hus

    • Krafselyder i vegger og tak
    • Sterk lukt fra urin eller døde dyr (lukten av urinen til rotter og mus minner om ammoniakk)
    • Rotte- og muselort
    • Gnagemerker på vegger, gulv og møbler
    • Reir

     Slik fjerner du rotter og mus

     • Sett ut rotte- og musefeller
     • Fjern reir og vask grundig med sterk såpe
     • Ikke sett ut gift ubeskyttet; det kan skade barn og husdyr. La autorisert skadedyrkontroll ta seg av denne behandlingen

      Tips!

      Tips! Med vår husforsikring kan du velge både Hussoppforsikring og Hus Pluss. Velger du Hussoppforsikringen er du dekket for bekjempelse av rotter og mus. Velger du i tillegg Hus Pluss dekker vi også skadene gnagerne forårsaker

      Kilde: hussoppen.no